Документ v0356359-15, поточна редакція — Редакція від 23.12.2016, підстава - v0514359-16

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 вересня 2015 року № 356

Про Роз’яснення щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради у багатомандатному виборчому окрузі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
№ 409 від 09.10.2015
№ 514 від 23.12.2016}

Відповідно до частини четвертої статті 19, пунктів 1, 2 частини першої статті 24, пункту 15 частини другої, пункту 17 частини п’ятої статті 25, частин першої - десятої статті 86 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради у багатомандатному виборчому окрузі (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 23 жовтня 2010 року № 483 "Про Роз’яснення щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради у багатомандатному виборчому окрузі";

від 8 травня 2014 року № 526 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 23 жовтня 2010 року № 483";

від 26 травня 2014 року № 746 "Про Роз’яснення щодо деяких питань встановлення підсумків голосування та результатів виборів депутатів міської ради та міського голови в містах з районним поділом".

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 вересня 2015 року № 356

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради у багатомандатному виборчому окрузі

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) щодо порядку встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради у багатомандатному виборчому окрузі.

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) виборча комісія (далі - виборча комісія) на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіальних виборчих округів з виборів депутатів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради не пізніш як на десятий день з дня голосування встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол за формою, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2015 року № 179 (додатки 7, 8).

Після внесення відомостей, передбачених пунктами 1 - 13 протоколу про результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради у багатомандатному виборчому окрузі (далі - протокол), виборча комісія визначає відсоток голосів виборців, що отримала кожна місцева організація політичної партії (далі - партія), у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій у багатомандатному виборчому окрузі, та на підставі цих відомостей - місцеві організації партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців.

Визначення у відсотках кількості голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію партії (А), здійснюється щодо кожної з них окремо шляхом ділення кількості голосів виборців, поданих за місцеву організацію партії (Б) (пункт 12 протоколу), на загальну кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації партії у багатомандатному виборчому окрузі (В) (пункт 13 протоколу), та множення на 100:

А = Б : В х 100

Відомості про відсоток голосів виборців, отриманий кожною місцевою організацією партії, зазначаються у пункті 14 протоколу.

Після цього виборча комісія визначає сумарну кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, та заносить таку кількість до пункту 15 протоколу (відсотки у протоколах про результати зазначаються з округленням десяткових дробів до десятитисячних, наприклад: 5,2957).

{Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 409 від 09.10.2015}

2. На підставі встановлених відомостей виборча комісія обчислює кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборча квота), та заносить таку кількість до пункту 16 протоколу.

Виборча квота (Г) обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців (Д) (пункт 15 протоколу), на кількість депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі (Е):

Г = Д : Е

Обчислена виборча квота вноситься до пункту 16 протоколу.

3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, які отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, за умови, що кількість цих голосів дорівнює або є більшою за виборчу квоту.

Не мають права на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі кандидати в депутати, включені до виборчого списку від місцевої організації партії, за яку подали свої голоси виборці в кількості меншій за виборчу квоту.

4. Депутатські мандати в багатомандатному виборчому окрузі між кандидатами в депутати, включеними до виборчих списків місцевих організацій партій, які відповідно до пункту 3 цього Роз’яснення мають право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому окрузі, розподіляються пропорційно до кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, кандидатів, закріплених за територіальними виборчими округами, у такій послідовності:

1) кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію партії, що набула право на участь у розподілі депутатських мандатів (К), ділиться на виборчу квоту (Г).

Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати в депутати від місцевої організації партії (М):

М = К : Г;

2) у разі якщо після визначення кількості депутатських мандатів, що отримали кандидати в депутати від усіх місцевих організацій партій, залишаються нерозподілені депутатські мандати, кількість таких мандатів розподіляється за дробовими залишками чисел, отриманих місцевими організаціями партій.

Місцеві організації партій, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з місцевої організації партії, що має найбільший дробовий залишок.

Якщо дробові залишки у двох чи більше місцевих організацій партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує та місцева організація партії, за яку віддано більшу кількість голосів виборців.

Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

5. Відомості щодо встановленої кількості депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями партій у багатомандатному виборчому окрузі, зазначаються у пункті 17 протоколу.

6. Результатом виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі є визначення в порядку черговості кандидатів у депутати від місцевих організацій партій осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій в кількості депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями партій.

При цьому першими депутатські мандати отримують перші кандидати в депутати, включені до виборчих списків місцевих організацій партій, які відповідно до пункту 3 цього Роз’яснення отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів (кандидати в депутати, не закріплені за територіальними виборчими округами), після чого - кандидати в депутати, закріплені за територіальними виборчими округами.

Черговість кандидатів у депутати, закріплених за територіальними виборчими округами, у виборчому списку від місцевої організації партії, яка відповідно до пункту 3 цього Роз’яснення має право на участь у розподілі депутатських мандатів, визначається рішенням виборчої комісії на підставі протоколів про підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіальних виборчих округів з відповідних місцевих виборів шляхом формування та затвердження виборчого списку місцевої організації партії (відсотки у протоколах про підсумки зазначаються з округленням десяткових дробів до десятитисячних, наприклад: 7,2318). У зазначеному виборчому списку кандидати в депутати (крім кандидата в депутати, який не закріплений за територіальним виборчим округом та залишається у такому виборчому списку першим) розташовуються в порядку зменшення відсотку голосів виборців, поданих за відповідну місцеву організацію партії у територіальних виборчих округах, за якими були закріплені кандидати, від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі місцеві організації партій у відповідних територіальних виборчих округах. У разі якщо отримані відсотки є рівними у кількох кандидатів у депутати, вони розміщуються у виборчому списку в порядку зменшення кількості голосів виборців, поданих у територіальному виборчому окрузі за місцеву організацію партії та відповідного кандидата, а якщо у кількох кандидатів збігається також кількість голосів виборців, відповідна група кандидатів розташовується у виборчому списку в установленій черговості в алфавітному порядку між собою.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії № 409 від 09.10.2015, № 514 від 23.12.2016}

У разі якщо в окремих територіальних виборчих округах, утворених у межах багатомандатного виборчого округу, голосування не проводилося або на всіх виборчих дільницях таких округів голосування визнано недійсним, кількість голосів виборців, поданих за всі місцеві організації партій у цих округах, дорівнює нулю.

За таких обставин черговість кандидатів у депутати, закріплених за такими територіальними виборчими округами у виборчому списку від місцевої організації партії, яка відповідно до пункту 3 цього Роз’яснення має право на участь у розподілі депутатських мандатів, не змінюється, такі кандидати розміщуються у кінці виборчого списку в алфавітному порядку.

7. Згідно з абзацом третім частини восьмої статті 86 Закону в разі, якщо кількість депутатських мандатів, отриманих місцевою організацією партії, є більшою за кількість кандидатів у депутати у виборчому списку цієї місцевої організації партії у відповідному багатомандатному окрузі, депутатські мандати залишаються вакантними до проведення чергових або позачергових виборів.

8. Відомості щодо визначених відповідно до пункту 6 цього Роз’яснення осіб, обраних депутатами у багатомандатному виборчому окрузі, вносяться до пункту 18 протоколу.

У протоколі зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), рік народження, відомості про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, суб’єкт висування кожного обраного депутата.

Відомості щодо обраних депутатів вносяться до протоколу за черговістю кандидатів у депутати, визначеною виборчою комісією у сформованому та затвердженому нею виборчому списку місцевої організації партії згідно з абзацом другим пункту 6 цього Роз’яснення.

При цьому відомості стосовно обраних депутатів вносяться до протоколу, починаючи з місцевої організації партії, яка отримала найбільшу кількість депутатських мандатів, та закінчуючи місцевою організацією партії, яка набрала найменшу кількість мандатів.

У разі отримання декількома місцевими організаціями партій однакової кількості депутатських мандатів, черговість внесення відомостей до протоколу визначається за черговістю місцевих організацій партій у виборчому бюлетені для голосування з виборів депутатів відповідної ради у багатомандатному виборчому окрузі.

9. Після внесення всіх відомостей протокол підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами виборчої комісії, присутніми на засіданні, і засвідчується печаткою виборчої комісії.

Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина такої відсутності.

Протокол складається в кількості примірників, що на два більше, ніж кількість осіб, які входять до складу виборчої комісії, кожен з яких у разі виготовлення протоколу на папері формату А4 прошнуровується та скріплюється печаткою виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються та мають однакову юридичну силу.

До протоколу додаються, за наявності, викладені в письмовій формі окремі думки членів виборчої комісії, заяви і скарги на порушення порядку встановлення результатів виборів виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла за результатами їх розгляду.

Перший примірник протоколу зберігається у виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні виборчої комісії, а решта (по одному примірнику) - видається членам виборчої комісії.

На прохання кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій, уповноважених осіб місцевих організацій партій, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій їм видаються копії протоколу.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору