Документ v0352359-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.04.2014, підстава - v0356359-14

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
15.09.2010 N 352
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 356 ( v0356359-14 ) від 24.04.2014 }
Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями
з виборів депутатів Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів

Відповідно до пунктів 1, 7 частини першої статті 24, статей
85-90 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 2487-17 ), керуючись статтями 11-13, пунктами
4, 5 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з
виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (додається).
2. Цю постанову надіслати Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям для доведення до відома відповідних
територіальних виборчих комісій після сформування нового складу
цих комісій.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 2010 року N 352
ПОРЯДОК
розгляду скарг виборчими комісіями з виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок застосовується виборчими комісіями при
розгляді передбачених Законом України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) (далі - Закон)
скарг, що стосуються виборчого процесу з виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів (далі - місцеві вибори).
1.2. Згідно зі статтею 85 Закону ( 2487-17 ) скарги, що
стосуються виборчого процесу, розглядаються у передбачених законом
випадках відповідними виборчими комісіями.
1.3. Під скаргою, що стосуються виборчого процесу, слід
розуміти звернення, в якому містяться інформація щодо порушення
законодавства України про місцеві вибори та вимога забезпечити
реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів суб'єктів
виборчого процесу з місцевих виборів, поновити порушені виборчі
права.
1.4. Скарги розглядаються виборчими комісіями в порядку,
встановленому Законами України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 2487-17 ), "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ), цим Порядком та іншими актами Центральної
виборчої комісії.
2. Суб'єкти звернення зі скаргою.
Суб'єкти оскарження
2.1. Відповідно до частини першої статті 85 Закону
( 2487-17 ) суб'єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у
передбачених Законом ( 2487-17 ) випадках можуть бути:
1) кандидат у депутати Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, селищної,
сільської ради (далі - кандидат у депутати);
2) довірена особа кандидата у депутати в одномандатних,
одномандатних мажоритарних виборчих округах - від імені кандидата
у депутати;
3) кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови;
4) довірена особа кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови - від імені кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови;
5) місцева організація політичної партії, кандидати від якої
зареєстровані на відповідних місцевих виборах;
6) представник місцевої організації політичної партії у
територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу - від
імені місцевої організації політичної партії;
7) уповноважена особа місцевої організації політичної партії,
кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному
виборчому окрузі, - від імені місцевої організації політичної
партії. При цьому згідно з пунктом 2 частини шістнадцятої
статті 54 Закону ( 2487-17 ) уповноважена особа представляє
місцеву організацію політичної партії у відносинах з виборчими
комісіями, крім Центральної виборчої комісії;
8) виборець - громадянин України, який згідно з частиною
першою статті 3 Закону ( 2487-17 ) має право голосу на відповідних
місцевих виборах. При цьому виборець має право звернутися зі
скаргою в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта
оскарження порушено його виборчі права або охоронювані законом
інтереси щодо участі у виборчому процесі.
2.2. Суб'єкт виборчого процесу може звернутися до суду в
порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ).
2.3. Відповідно до частини другої статті 85 Закону
( 2487-17 ) суб'єкти звернення зі скаргою можуть з урахуванням
вимог Закону ( 2487-17 ) та цього Порядку оскаржити до відповідної
виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються
виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:
- виборчої комісії, члена виборчої комісії;
- місцевої організації політичної партії, кандидати від якої
зареєстровані на відповідних місцевих виборах, крім рішення чи
дій, які відповідно до закону, її статуту (положення) належать до
внутрішньої організаційної діяльності місцевої організації
політичної партії;
- кандидата у депутати;
- кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;
- уповноважених осіб, довірених осіб, офіційних спостерігачів
від суб'єктів виборчого процесу - лише щодо порушень, які мали
місце під час голосування.
2.4. Виборча комісія може оскаржити до суду рішення, дії чи
бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, таких суб'єктів
оскарження:
- органу державної влади, органу влади Автономної Республіки
Крим, органу місцевого самоврядування, закладу, підприємства,
установи, організації, їх посадових чи службових осіб;
- засобу масової інформації, його посадової чи службової
особи або творчого працівника;
- кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови;
- місцевої організації політичної партії, крім рішення чи
дій, які відповідно до закону, її статуту (положення) належать до
внутрішньої організаційної діяльності відповідної місцевої
організації політичної партії.
3. Суб'єкти розгляду скарг
3.1. Суб'єктом розгляду скарг, що стосуються призначення,
підготовки і проведення місцевих виборів, є виборча комісія у
випадках, визначених Законом ( 2487-17 ), або суд.
3.2. Виключно до суду оскаржуються:
- рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії,
члена Центральної виборчої комісії;
- рішення чи дії територіальної виборчої комісії, яка
встановлює результати відповідних місцевих виборів;
- рішення, дії чи бездіяльність члена територіальної виборчої
комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів;
- рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх
посадових та службових осіб;
- дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх
власників, посадових і службових осіб, творчих працівників.
3.3. До Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом
подання позовної заяви) оскаржується бездіяльність територіальної
виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих
виборів (частини шоста, сьома статті 85 Закону) ( 2487-17 ).
3.4. До відповідної територіальної виборчої комісії або до
суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються рішення, дії чи
бездіяльність:
- дільничної виборчої комісії, її члена - до територіальної
виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу
комісію (частина четверта статті 85 Закону) ( 2487-17 );
- територіальної виборчої комісії, її члена - до
територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати
відповідних місцевих виборів (частина п'ята статті 85 Закону)
( 2487-17 );
- місцевої організації політичної партії, кандидати від якої
зареєстровані на відповідних місцевих виборах, - до територіальної
виборчої комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата;
- кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови - до територіальної виборчої комісії,
яка зареєструвала відповідного кандидата.
3.5. До дільничної виборчої комісії або до суду (шляхом
подання позовної заяви) може бути оскаржено такі, що мали місце
під час голосування, рішення, дії чи бездіяльність щодо порушень:
- уповноважених осіб місцевих організацій партій, кандидати у
депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих
округах;
- довірених осіб кандидатів у депутати в одномандатних,
одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови;
- офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій,
кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних
виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних,
одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови.
3.6. Суд, до якого подано позовну заяву, невідкладно
повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про
її надходження, а також про ухвалене судом рішення.
3.7. У разі отримання повідомлення суду про відкриття
провадження в адміністративній справі за позовною заявою виборча
комісія, до якої подано аналогічну скаргу (скаргу аналогічного
змісту), повертає таку скаргу суб'єкту звернення зі скаргою без
розгляду не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення
суду із зазначенням підстав її повернення (частина дванадцята
статті 85 Закону) ( 2487-17 ).
3.8. Скарга, подана до Центральної виборчої комісії, яка
відповідно до частини дванадцятої статті 85 Закону ( 2487-17 )
підлягає поверненню суб'єкту звернення без розгляду, згідно з
частинами п'ятою, сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" може бути повернута без винесення рішення
Центральною виборчою комісією Головою Центральної виборчої комісії
або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої комісії,
який попередньо розглядав цю скаргу, із відповідним супровідним
листом.
Скарга, подана до територіальної чи дільничної виборчої
комісії, яка відповідно до частини дванадцятої статті 85 Закону
( 2487-17 ) підлягає поверненню суб'єкту звернення без розгляду,
може бути повернута без винесення рішення виборчою комісією із
супровідним листом за підписом голови цієї виборчої комісії або
заступника голови комісії.
4. Строки подання скарги до виборчої комісії
4.1. Загальний строк оскарження встановлено частиною першою
статті 86 Закону ( 2487-17 ), згідно з якою скарга до виборчої
комісії може бути подана відповідним суб'єктом звернення зі
скаргою у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії
або допущення бездіяльності суб'єктом оскарження.
4.2. Законом ( 2487-17 ) також установлено спеціальні строки
оскарження.
4.2.1. Відповідно до частини другої статті 86 Закону
( 2487-17 ) скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня
голосування, може бути подана у строк, установлений частиною
першою цієї статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню
голосування.
4.2.2. Згідно з частиною третьою статті 86 Закону ( 2487-17 )
скарга, що стосується порушення, яке мало місце під час
голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої
комісії не пізніше закінчення голосування.
4.2.3. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність виборчої
комісії, члена цієї комісії, що мали місце у день голосування, під
час підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування, може
бути подана до виборчої комісії вищого рівня у дводенний строк з
дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності
4.3. При розгляді виборчою комісією питання щодо дотримання
суб'єктом звернення зі скаргою строків оскарження, встановлених
Законом ( 2487-17 ), виборча комісія повинна також враховувати
такі положення Закону ( 2487-17 ):
1) першим днем строку, який відповідно до Закону ( 2487-17 )
має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний
за днем настання такої події; останнім днем строку, який згідно із
Законом ( 2487-17 ) має закінчитися у зв'язку з настанням певної
події, є день, що передує дню такої події (частини десята та
одинадцята статті 15 Закону) ( 2487-17 );
2) днем вчинення бездіяльності вважаться останній день
строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими
законами України (частина дванадцята статті 15 Закону)
( 2487-17 );
3) обчислення строку оскарження починається з наступного дня
після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які
оскаржуються (статті 15, 86 Закону) ( 2487-17 );
4) строк подання скарги продовженню або поновленню не
підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її
недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення
суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини
третьої статті 88 Закону ( 2487-17 ) (частина шоста статті 86
Закону) ( 2487-17 );
5) зміна або уточнення вимог суб'єкта звернення зі скаргою
під час розгляду скарги відповідною виборчою комісією, викликані
виявленням обставин, не відомих раніше суб'єкту звернення зі
скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим
обмеженням строків (частина сьома статті 86 Закону) ( 2487-17 ).
При цьому скаржник повинен довести, що обставини, які
зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на
момент звернення зі скаргою;
6) днем подання скарги вважається день фактичного отримання
скарги відповідною виборчою комісією (частина п'ята статті 86
Закону) ( 2487-17 ).
5. Приймання та реєстрація скарг
Скарги, подані до територіальних та дільничних виборчих
комісій, приймаються та реєструються відповідно до Порядку ведення
діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів,
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від
15 вересня 2010 року N 350 ( v0350359-10 ).
6. Вимоги до змісту і форми скарги.
Наслідки подання неналежно оформленої скарги
6.1. Невідкладно після надходження скарги виборча комісія
перевіряє дотримання суб'єктом звернення зі скаргою вимог Закону
( 2487-17 ) щодо форми та змісту скарги, передбачених статтею 87
Закону ( 2487-17 ).
6.2. Згідно з частиною першою статті 87 Закону ( 2487-17 )
скарга подається до виборчої комісії в письмовій формі. Скарга має
містити:
1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;
2) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за
наявності) або найменування суб'єкта звернення зі скаргою, адресу
місця його проживання, місцезнаходження (поштова адреса), а також
номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за
наявності) або найменування суб'єкта оскарження, адресу місця його
проживання, місцезнаходження (поштова адреса), а також номер
засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт
звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;
6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення,
ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі
скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;
9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою або його представника
із зазначенням дати підписання.
6.3. Якщо скарга від імені кандидата в депутати, кандидата на
посаду сільського, селищного, міського голови подається його
довіреною особою, то:
1) у скарзі зазначаються також прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та
номер засобів зв'язку кандидата, в інтересах якого подається
скарга;
2) до скарги додається засвідчена відповідно до вимог
законодавства копія посвідчення довіреної особи, виданого в
порядку, встановленому Законом ( 2487-17 ).
6.4. Скарга, що подається від імені місцевої організації
політичної партії, підписується її головою (керівником) чи іншою
уповноваженою на те особою із засвідченням підпису печаткою
місцевої організації політичної партії. До скарги додається
оригінал або засвідчена відповідно до вимог законодавства копія
документа, що підтверджує повноваження особи, яка її подає.
Голова (керівник) місцевої організації політичної партії діє
як представник відповідної місцевої організації політичної партії
без додаткового уповноваження.
6.5. Згідно з частиною другою статті 87 Закону ( 2487-17 ) до
скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії
усіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює
кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених
у скарзі.
6.6. Відповідно до частини другої статті 88 Закону
( 2487-17 ) скарга, оформлена без дотримання передбачених Законом
( 2487-17 ) вимог, підлягає поверненню суб'єкту звернення зі
скаргою (його представнику) без розгляду не пізніше наступного дня
з дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня
голосування, в день голосування чи наступного дня після дня
голосування, - невідкладно.
6.7. Скарга, оформлена без дотримання вимог Закону
( 2487-17 ), повертається відповідно Головою Центральної виборчої
комісії або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої
комісії чи головою або заступником голови територіальної чи
дільничної виборчої комісії із супровідним листом, у якому
зазначається вичерпний перелік недоліків, що перешкоджають
розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення
зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 87 Закону
( 2487-17 ), в установлені Законом ( 2487-17 ) строки.
6.8. У разі повторного подання скарги з невиправленими
недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія
приймає рішення про залишення її без розгляду по суті (частина
третя статті 88 Закону) ( 2487-17 ).
7. Розгляд скарг виборчими комісіями
7.1. Скарги, що надійшли до виборчих комісій та оформлені з
додержанням вимог статті 87 Закону ( 2487-17 ), розглядаються на
засіданнях цих комісій.
7.2. Порядок скликання і проведення засідань територіальних,
дільничних виборчих комісій встановлено статтею 27 Закону
( 2487-17 ), іншими положеннями Закону ( 2487-17 ), а також
Порядком ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з
референдумів та Порядком організації роботи територіальних та
дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад, та сільських, селищних,
міських голів, затверджених постановами Центральної виборчої
комісії від 15 вересня 2010 року відповідно N 350 ( v0350359-10 )
та N 351 ( v0351359-10 ).
7.3. Без дозволу або запрошення на засіданні територіальної
та дільничної виборчих комісій мають право бути присутніми з
додержанням вимог Закону ( 2487-17 ):
1) члени Центральної виборчої комісії, працівники
Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника
Державного реєстру виборців;
2) члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих
виборів;
3) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники,
уповноважені особи місцевих організацій політичних партій,
офіційні спостерігачі від місцевих організацій політичних партій,
які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому
окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від
відповідної місцевої організації політичної партії або кандидата в
депутати);
4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського
голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї
особи від одного кандидата);
5) офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських
організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше
двох осіб від відповідної організації);
6) представники засобів масової інформації (не більше двох
осіб від одного засобу масової інформації).
7.4. Інші особи можуть бути присутніми на засіданні
територіальної, дільничної виборчої комісії тільки з дозволу або
на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення.
7.5. На засідання виборчих комісій з розгляду скарги
обов'язково запрошуються суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт
оскарження та інші заінтересовані особи. Неприбуття на засідання
суб'єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином
повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.
7.6. Згідно з частиною дев'ятою статті 88 Закону ( 2487-17 )
виборча комісія може повідомляти суб'єкта звернення зі скаргою,
суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про час і місце
розгляду скарги:
- рекомендованими телеграмами;
- факсимільними повідомленнями;
- засобами електронної пошти;
- по телефону з обов'язковим фіксуванням такої дії
відповідною службовою особою виборчої комісії окремою письмовою
довідкою, яка долучається до протоколу відповідного засідання
виборчої комісії.
7.7. Відповідно до частини десятої статті 27 Закону
( 2487-17 ) виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про
позбавлення зазначених у пунктах 7.3-7.5 цього Порядку осіб права
участі в засіданні виборчої комісії, якщо вони перешкоджають його
проведенню.
7.8. Копії скарги та доданих до неї документів надаються
суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у
разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт
оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які
беруться до розгляду виборчою комісією.
8. Строки розгляду скарг
8.1. Загальний строк розгляду скарг установлено в частині
четвертій статті 88 Закону ( 2487-17 ), згідно з якою скарга
розглядається відповідною виборчою комісією на засіданні протягом
двох днів з дня її отримання.
8.2. У частинах п'ятій - сьомій статті 88 Закону ( 2487-17 )
встановлено також і спеціальні строки розгляду скарги.
8.2.1. Скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня
голосування, розглядається виборчою комісією у строк, передбачений
частиною четвертою статті 88 Закону ( 2487-17 ), але не пізніше
двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.
8.2.2. Скарга, що стосується порушення, яке мало місце під
час голосування, подана до дільничної виборчої комісії,
розглядається нею відразу після закінчення голосування.
8.2.3. Скарга, що стосується порушення, яке мало місце в день
голосування, під час підрахунку голосів та встановлення підсумків
голосування на виборчій дільниці, подана до територіальної
виборчої комісії, розглядається відповідною територіальною
виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.
9. Докази
9.1. Відповідно до частини першої статті 89 Закону
( 2487-17 ) доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює
наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і
заперечення скаржника, суб'єкта оскарження чи заінтересованих
осіб, та інші обставини, які мають значення для правильного
розгляду скарги, можуть бути:
1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні),
що містять відомості про обставини, які мають значення для
правильного розгляду скарги;
2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових
і службових осіб органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів,
підприємств, установ, організацій, відповідних правоохоронних
органів, отримані на вимогу суб'єкта розгляду скарги, в тому числі
членів виборчої комісії, на виконання повноважень виборчої
комісії;
3) речові докази;
4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої
комісії - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення зі скаргою
або суб'єкта оскарження.
9.2. Відповідно до частини шостої статті 89 Закону
( 2487-17 ) письмові докази подаються в оригіналі або в
засвідченій в установленому порядку копії. Якщо подано копію
письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання
оригіналу або самостійно витребовує оригінал письмового доказу.
Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа
повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається
засвідчена в установленому порядку його копія.
9.3. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі
скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча
комісія - суб'єкт розгляду скарги може у межах установлених
Законом ( 2487-17 ) строків розгляду скарг витребувати додаткові
докази за власною ініціативою.
Якщо суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження чи
заінтересована особа не нададуть доказів для підтвердження
обставин, на які вони посилаються, виборча комісія вирішує справу
на основі наявних доказів.
9.4. Відповідно до частини четвертої статті 89 Закону
( 2487-17 ) виборча комісія приймає до розгляду лише ті докази,
які мають значення для розгляду скарги, тобто лише ті докази, які
свідчать про наявність чи відсутність обставин, на яких
ґрунтуються вимоги суб'єкта звернення і заперечення зацікавлених
осіб, або конкретизують, уточнюють ці обставини тощо. Докази,
одержані з порушенням закону, при розгляді скарги до уваги не
беруться. Про відхилення доказів зазначається у рішенні виборчої
комісії - суб'єкта розгляду скарги.
9.5. Виборча комісія повинна враховувати положення частини
п'ятої статті 89 Закону ( 2487-17 ), згідно з якими обставини
(факти), для доведення яких законом установлені певні засоби
доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.
9.6. Відповідно до частини сьомої статті 89 Закону
( 2487-17 ) виборча комісія оцінює належність, достовірність
кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у
їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед
установленої сили, за винятком обставин, фактів, установлених
судовим рішенням, що набрало законної сили.
10. Рішення виборчих комісій за результатами розгляду скарг
10.1. За результатами розгляду скарги виборча комісія на
своєму засіданні ухвалює рішення у формі постанови.
10.2. Під час вивчення скарги виборча комісія встановлює:
1) чи подано скаргу належним суб'єктом звернення зі скаргою,
визначеним Законом ( 2487-17 );
2) чи віднесено Законом ( 2487-17 ) розгляд цієї скарги до
повноважень виборчої комісії (належний суб'єкт розгляду скарги);
3) чи дотримано суб'єктом звернення зі скаргою строки
оскарження, встановлені Законом ( 2487-17 ).
10.3. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги
без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом
звернення зі скаргою чи до неналежного суб'єкта розгляду скарги
або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом
( 2487-17 ).
10.4. Під час розгляду по суті скарги щодо рішення суб'єкта
оскарження виборча комісія вирішує:
1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом
оскарження;
2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження
на законних підставах;
3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень
та відповідно до визначеної законом процедури;
4) які правові норми належить застосувати до цих
правовідносин;
5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення
або відмовити в їх задоволенні;
6) чи належить поновити порушені права або законні інтереси
суб'єкта звернення іншим способом;
7) які рішення слід зобов'язати прийняти або які дії, що
випливають з факту скасування рішення, вчинити.
10.5. Під час розгляду по суті скарги щодо дії
(бездіяльності) суб'єкта оскарження виборча комісія вирішує:
1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта
оскарження;
2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась
(вчинялась) суб'єктом оскарження на законних підставах;
3) які правові норми належить застосувати до цих
правовідносин;
4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення
або відмовити в їх задоволенні;
5) чи належить поновити порушені права або законні інтереси
суб'єкта звернення іншим способом;
6) які рішення слід зобов'язати прийняти або які дії, що
випливають з факту визнання оскаржуваних дій чи бездіяльності
протиправними, вчинити.
10.6. Розглянувши скаргу по суті, виборча комісія може
прийняти одне з таких рішень:
- про задоволення скарги повністю або частково;
- про відмову в задоволенні скарги.
10.7. Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, виборча
комісія повинна дати правову оцінку кожній з вимог.
10.8. Рішення про задоволення скарги виборча комісія приймає
у разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта
оскарження не відповідають законодавству про місцеві вибори.
У такому разі виборча комісія може прийняти рішення, яким:
1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його
положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам
законодавства, порушують виборчі права громадян, права та законні
інтереси суб'єкта виборчого процесу;
2) скасувати рішення суб'єкта оскарження;
3) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені
законодавством, що регулює організацію та порядок проведення
виборів;
4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення
певних дій;
5) поновити іншим способом порушені права та законні інтереси
суб'єкта звернення зі скаргою;
6) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити передбачені
законодавством, що регулює організацію та порядок проведення
виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання
оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними.
10.9. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги або
рішення суду або з власної ініціативи може:
- скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та
прийняти рішення по суті питання;
- зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно
розглянути порушене питання.
10.10. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо
встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження
вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених
законом, і не порушують виборчі права суб'єкта звернення зі
скаргою (частина шоста статті 90 Закону) ( 2487-17 ).
10.11. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає
необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин
правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за
зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають
відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у
дводенний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо
таке звернення отримано ними менш як за три дні до дня
голосування, у день голосування чи наступного за ним дня, -
невідкладно. Про результати перевірки та вжиті заходи відповідні
органи у дводенний строк повідомляють виборчу комісію, яка до них
звернулася.
10.12. Зміст та вимоги до оформлення рішення територіальної
чи дільничної виборчих комісій визначені частиною п'ятнадцятою
статті 27 Закону ( 2487-17 ) та Порядком ведення діловодства у
виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженим
постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року
N 350 ( v0350359-10 ).
10.13. Відповідно до частини сьомої статті 90 Закону
( 2487-17 ) копія рішення виборчої комісії видається чи
надсилається суб'єкту звернення, суб'єкту оскарження,
заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії не пізніше
наступного дня з дня прийняття рішення, а у разі прийняття рішення
напередодні, в день голосування або наступного дня - невідкладно.
10.14. Згідно з частиною сімнадцятою статті 27 Закону
( 2487-17 ) рішення виборчої комісії, прийняте в межах її
повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників
виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися в діяльність
виборчої комісії, крім випадків, передбачених Законом ( 2487-17 ).
11. Заключні положення
Відповідно до частини дванадцятої статті 88 Закону
( 2487-17 ) виборчі комісії організують свою роботу під час
виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день
голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг
у строки та спосіб, установлені Законом ( 2487-17 ) та цим
Порядком.

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШвгору