Документ v034u710-10, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням громадянина
Никифорова Олександра Валерійовича щодо офіційного
тлумачення положення пункту 8 частини третьої
статті 129 Конституції України

м. Київ Справа N 2-35/2010
19 травня 2010 року
N 34-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, доповідача, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Стецюка Петра Богдановича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянина
Никифорова Олександра Валерійовича щодо офіційного тлумачення
положення пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Стрижака А.А. та дослідивши
матеріали конституційного звернення, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне звернення - Никифоров
Олександр Валерійович - порушив питання щодо офіційного тлумачення
положення пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України
( 254к/96-ВР ) "забезпечення апеляційного та касаційного
оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом" в
аспекті того "чи має особа право на апеляційне та касаційне
оскарження певного судового рішення за відсутності прямої заборони
на його оскарження у законодавстві України та чи може право особи
на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення бути
обмеженим інакше ніж встановленням прямої законодавчої заборони на
оскарження певного судового рішення".
Автор клопотання вважає, що практична необхідність у
тлумаченні зазначеного положення полягає в наявності
"неоднозначного застосування положення Конституції України
( 254к/96-ВР ) судами України при неурегульованості в нормах
закону питання апеляційного та касаційного оскарження рішення
суду". До матеріалів конституційного звернення долучені копії
ухвал апеляційного суду Донецької області від 20 вересня
2007 року, Верховного Суду України від 3 червня 2008 року,
апеляційного суду Кіровоградської області від 23 грудня 2008 року,
роздруковані з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Никифоров О.В. наводить зміст статей 126, 177, 178
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ), статті 182
Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), статті
255 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) та
стверджує, що неоднозначне застосування положення пункту 8 частини
третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) може
призвести до порушення його конституційного права на апеляційне та
касаційне оскарження судового рішення.
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 29 квітня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі.
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до статті 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є наявність неоднозначного застосування положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України судами
України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на
конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело
до порушення його конституційних прав і свобод.
Під неоднозначним застосуванням положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України слід розуміти різне
застосування одних і тих же норм цих правових актів судами
України, іншими органами державної влади за однакових юридично
значимих обставин (Ухвала Конституційного Суду України від
12 травня 2010 року N 31-у/2010 ( v031u710-10 ).
Аналіз долучених Никифоровим О.В. до конституційного
звернення ухвал апеляційних судів та ухвали Верховного Суду
України дозволяє дійти висновку, що в них не міститься
підтвердження різного застосування положення пункту 8 частини
третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) за однакових
юридично значимих обставин.
Крім того, у конституційному зверненні не наведено
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні зазначеного
положення, яке застосовувалося чи підлягає застосуванню судами
України, іншими органами державної влади, що може призвести або
призвело до порушення конституційного права Никифорова О.В. на
апеляційне та касаційне оскарження рішення суду.
Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що є підстави
для відмови у відкритті конституційного провадження у справі
згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного
звернення вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина Никифорова Олександра
Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 8 частини
третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору