Документ v0348323-10, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2010 N 348/7

Про проведення у 2010 році
правоосвітніх заходів для організацій
громадянського суспільства

На реалізацію Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035-р
( 1035-2007-р ), відповідно до Плану роботи та пріоритетів у
діяльності Міністерства юстиції України на 2010 рік, з метою
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, сприяння розвитку
громадянського суспільства, зміцнення демократії, законності та
правопорядку, налагодження діалогу з владою інститутів
громадянського суспільства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План проведення у 2010 році правоосвітніх
заходів для організацій громадянського суспільства, що додається.
2. Департаменту легалізації об'єднань громадян, державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств
(Семьоркіна О.М.), Управлінню координації правової роботи та
правової освіти (Богачов С.В.):
2.1. Довести цей наказ до відома керівників головних
управлінь юстиції, зазначених у Плані;
2.2. Розробити презентаційні та інформаційні матеріали для
проведення кущових семінарів-тренінгів з організаціями
громадянського суспільства, а також методичні рекомендації
проведення таких заходів головними управліннями юстиції;
2.3. Провести роботу щодо залучення до проведення
правоосвітніх заходів для організацій громадянського суспільства
донорських організацій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра І.І.Ємельянову та заступника Міністра юстиції
Горбунову Л.М.
Міністр О.Лавринович

Додаток
до наказу Міністерства
юстиції України
26.04.2010 N 348/7

ПЛАН
проведення у 2010 році правоосвітніх
заходів для організацій
громадянського суспільства

-------------------------------------------------------------------------- | N | Назва заходу | Завдання, яких | Дата | Відповідальні | |п/п | | необхідно вжити |проведення| виконавці | | | | для реалізації | заходу | | | | | плану | | | |----+------------------+------------------+----------+------------------| | 1. |Кущовий семінар- |1.1) Головному |27 квітня |Департамент | | |тренінг на тему: |управлінню юстиції|2010 року |легалізації | | |"Покращення |в Кіровоградській | |об'єднань | | |взаємодії влади і |області | |громадян, | | |громадськості в |забезпечити | |державної | | |питаннях статутної|приміщення для | |реєстрації | | |діяльності |проведення | |друкованих засобів| | |громадських і |семінару-тренінгу;| |масової інформації| | |благодійних |1.2) головним | |та інформагентств | | |організацій та |управлінням | |Управління | | |залучення до |юстиції | |координації | | |ухвалення рішень".|Кіровоградської, | |правової роботи та| | |Місце проведення: |Черкаської, | |правової освіти. | | |м. Кіровоград. |Полтавської, | |Начальники | | |Учасники: |Дніпропетровської,| |Головних управлінь| | |керівники |Миколаївської, | |юстиції | | |організацій |Одеської, | |Кіровоградської, | | |громадянського |Житомирської | |Черкаської, | | |суспільства та |областей | |Полтавської, | | |представники |організувати | |Дніпропетровської,| | |головних управлінь|роботу по | |Миколаївської, | | |юстиції |залученню | |Одеської, | | |Черкаської, |керівників | |Житомирської | | |Полтавської, |громадських та | |областей. | | |Дніпропетровської,|благодійних | | | | |Миколаївської, |організацій | | | | |Одеської, |відповідних | | | | |Житомирської |областей та | | | | |областей. |забезпечити участь| | | | | |представників | | | | | |головних управлінь| | | | | |юстиції. | | | |----+------------------+------------------+----------+------------------| | 2. |Кущовий семінар- |1.1) Головному |20 травня |Департамент | | |тренінг на тему: |управлінню юстиції|2010 року |легалізації | | |"Покращення |в Хмельницькій | |об'єднань | | |взаємодії влади і |області | |громадян, | | |громадськості в |забезпечити | |державної | | |питаннях статутної|приміщення для | |реєстрації | | |діяльності |проведення | |друкованих засобів| | |громадських і |семінару-тренінгу;| |масової інформації| | |благодійних |1.2) головним | |та інформагентств | | |організацій та |управлінням | |Управління | | |залучення до |юстиції | |координації | | |ухвалення рішень".|Чернівецької, | |правової роботи та| | |Місце |Тернопільської, | |правової освіти | | |проведення: |Вінницької та | |Начальники | | |м. Хмельницький. |Рівненської, | |Головних управлінь| | |Учасники: |Хмельницької | |юстиції | | |керівники |областей | |Хмельницької, | | |організацій |організувати | |Чернівецької, | | |громадянського |роботу по | |Тернопільської, | | |суспільства та |залученню | |Вінницької та | | |представники |керівників | |Рівненської | | |головних управлінь|громадських та | |областей. | | |юстиції |благодійних | | | | |Чернівецької, |організацій | | | | |Тернопільської, |відповідних | | | | |Вінницької та |областей та | | | | |Рівненської |забезпечити участь| | | | |областей. |представників | | | | | |головних управлінь| | | | | |юстиції. | | | |----+------------------+------------------+----------+------------------| | 3. |III Міжнародна |за окремим планом | 24-27 |Департамент | | |наукова | | вересня |легалізації | | |конференція | |2010 року |об'єднань | | |"Розвиток | | |громадян, | | |громадянського | | |державної | | |суспільства: | | |реєстрації | | |духовність і | | |друкованих засобів| | |право". | | |масової інформації| | | | | |та інформагентств;| | | | | |Головне управління| | | | | |юстиції у | | | | | |Львівській | | | | | |області; | | | | | |Міжнародна наукова| | | | | |громадська | | | | | |організація | | | | | |"Міжнародна | | | | | |Академія духовних | | | | | |наук" (за згодою).| --------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
легалізації об'єднань
громадян, державної
реєстрації друкованих
засобів масової інформації
та інформагентств О.М.Семьоркінавгору