Документ v0344500-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2018, підстава - v0075500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.06.2016  № 344

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 75 від 04.07.2018}

Про внесення змін до Положення про організацію операційної діяльності в банках України

Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою встановлення єдиних вимог до організації операційної діяльності в банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2003 року за № 559/7880 (зі змінами), такі зміни:

1) у другому реченні пункту 1.4 глави 1 слова "на території України" замінити словами "на території України, за винятком збереження резервних копій, захищених із використанням відповідних засобів технічного та/або криптографічного захисту";

2) в абзаці другому пункту 2.14 глави 2 слова "територіальними управліннями Національного банку" замінити словами "Національним банком".

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В.Л.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору