Документ v0337500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.06.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.06.2016  № 337

Про внесення змін до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком

Відповідно до статей 15 і 56 Закону України "Про Національний банк України", частини 3 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про здійснення Національним банком України закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за № 2039/24571 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

в абзаці другому пункту 2 слова "згідно з вимогами постанов" замінити словами "згідно з вимогами рішень Правління Національного банку";

в абзаці третьому пункту 10 слова "виконання постанов" замінити словами "виконання постанов та рішень";

2) у розділі III:

абзац другий пункту 4 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Юридична служба відокремленого підрозділу Національного банку погоджує заявку з додатками на проведення процедури закупівлі в частині відповідності проекту договору або основних умов договору вимогам законодавства України.

Юридичній службі відокремленого підрозділу Національного банку не подаються на погодження заявки на проведення процедури закупівлі за встановленими законодавством України типовими та примірними формами договорів, договорів приєднання, договорів із суб'єктами природних монополій, а також договорів, які розроблені за зразками (шаблонами), затвердженими нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Юридичний департамент погоджує заявку з додатками на проведення процедури закупівлі в частині відповідності проекту договору або основних умов договору вимогам законодавства України.

Юридичному департаменту не подаються на погодження заявки на проведення процедури закупівлі за встановленими законодавством України типовими та примірними формами договорів, договорів приєднання, договорів із суб'єктами природних монополій, а також договорів, які розроблені за зразками (шаблонами), затвердженими нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.";

3) у тексті Положення слова "розпорядчі документи", "нормативно-правові акти та розпорядчі документи" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "розпорядчі акти", "нормативно-правові та розпорядчі акти" у відповідних відмінках та числах.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору