Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб
Постанова Національного банку України від 23.05.2016329
Документ v0329500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.05.2016. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.05.2016  № 329

Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 52, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 3 розділу I слово "імунітети" замінити словами "імунітети, та суб'єкти господарювання, власником істотної участі в яких вона є";

2) у розділі II:

у пункті 3 глави 1:

слова "(до 10 числа після звітного періоду)" виключити;

слова "за формою, визначеною" замінити словами "за формою та у строки, визначені";

у главі 2:

у першому реченні пункту 2 слова "уповноважена особа Національного банку (далі - уповноважена особа)" замінити словами "Комісія з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами (далі - Комісія)";

у пункті 5 слова "уповноваженої особи" замінити словом "Комісії".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору