Документ v031u710-10, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням
громадянина Ємельянова Анатолія Ісаковича
щодо офіційного тлумачення положень пункту 3
частини другої статті 222 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

м. Київ Справа N 2-31/2010
12 травня 2010 року
N 31-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни - доповідача, Нікітіна Юрія Івановича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянина
Ємельянова Анатолія Ісаковича щодо офіційного тлумачення положень
пункту 3 частини другої статті 222 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ).
Заслухавши суддю-доповідача Мачужак Я.В. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянин Ємельянов Анатолій Ісакович звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне
тлумачення положень пункту 3 частини другої статті 222 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (далі -
Кодекс), відповідно до яких від імені органів внутрішніх справ
(міліції) працівники Державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДАІ МВС України),
які мають спеціальні звання, мають право розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення за правопорушення, передбачені частинами першою, другою,
четвертою, п'ятою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами
першою, другою статті 122, частинами першою, другою статті 123,
статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою, другою
статті 127, частинами третьою, восьмою, дев'ятою статті 133-1
Кодексу ( 80731-10 ).
На його думку, відповідно до статті 222 Кодексу ( 80732-10 )
лише співробітники дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України
наділені правом розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення за порушення
правил дорожнього руху. Ємельянов А.І. вважає, що складення
протоколу про адміністративне правопорушення та винесення
постанови про притягнення його до адміністративної
відповідальності за правопорушення, передбачене частиною першою
статті 122 Кодексу ( 80731-10 ), інспектором державного
автомобільного відділу державної автомобільної інспекції з
обслуговування Жовтневого району міста Харкова та
автомобільно-технічної інспекції Головного управління Міністерства
внутрішніх справ України в Харківській області капітаном міліції
Рибкою Г.В. 23 січня 2009 року було неправомірним. З цього приводу
автор клопотання звертався до прокуратури Жовтневого району міста
Харкова, прокуратури Харківської області, Департаменту ДАІ МВС
України, а також подавав позовні заяви до Дзержинського районного
суду міста Харкова.
Необхідність в офіційному тлумаченні Ємельянов А.І.
обґрунтовує неоднаковим розумінням та застосуванням органами
державної влади пункту 3 частини другої статті 222 Кодексу
( 80732-10 ), а саме положення "працівники ДАІ МВС України, які
мають спеціальні звання", що, на його думку, призводить до
перевищення повноважень співробітниками автомобільно-технічної
інспекції відділу державної автомобільної інспекції Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України стосовно
учасників дорожнього руху.
2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 28 квітня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
У Законі України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) встановлено вимоги до конституційного звернення,
зокрема наявність обґрунтування необхідності в офіційному
тлумаченні положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) і законів
України, та визначено підставу для конституційного звернення -
неоднозначне застосування положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України судами України, іншими органами
державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення
вважає, що це може призвести або призвело до порушення його
конституційних прав і свобод (пункт 4 частини другої статті 42,
стаття 94) ( 422/96-ВР ).
Під неоднозначним застосуванням положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України слід розуміти різне
застосування одних і тих же норм цих правових актів судами
України, іншими органами державної влади за однакових юридично
значимих обставин.
Як вбачається з конституційного звернення і доданих до нього
документів, Ємельянов А.І. не навів фактів неоднозначного
застосування положень пункту 3 частини другої статті 222 Кодексу
( 80732-10 ). У листах-відповідях прокуратури Жовтневого району
міста Харкова від 25 травня 2009 року, прокуратури Харківської
області від 3 серпня 2009 року та Департаменту ДАІ МВС України від
10 грудня 2009 року міститься однозначна позиція щодо застосування
цих положень Кодексу ( 80732-10 ) та повноважень капітана міліції
Рибки Г.В.
До матеріалів конституційного звернення додані ухвали
Дзержинського районного суду міста Харкова від 19 жовтня, 2
листопада, 4 грудня 2009 року, 15 січня 2010 року, відповідно до
яких позов Ємельянова А.І. щодо скасування постанови про
адміністративне правопорушення вважається неподаним та повернутий
позивачеві через неналежне оформлення, тобто в судовому порядку
позов по суті не розглядався і положення пункту 3 частини другої
статті 222 Кодексу ( 80732-10 ) судом не застосовувалися.
Таким чином, конституційне звернення не відповідає
передбаченим Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) вимогам, що згідно з пунктом 2 статті 45 цього
Закону ( 422/96-ВР ) є підставою для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі.
Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина Ємельянова Анатолія
Ісаковича щодо офіційного тлумачення положень пункту 3 частини
другої статті 222 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору