Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Умови, Заява [...] від 22.03.2017308
Документ v0308874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.10.2018, підстава - v0418874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

22.03.2017  № 308

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 418 від 14.06.2018}

Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.

2. Строк, протягом якого ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії та/або з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), та/або з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або з постачання теплової енергії, мають привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», становить два місяці з дати набрання чинності цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.03.2017  № 308

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

1.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

встановлена потужність виробничих об’єктів - сума номінальних потужностей усіх теплогенеруючих установок, що знаходяться на об’єктах у сфері теплопостачання, які призначені для виробництва теплової енергії та перебувають у концесії, власності або користуванні ліцензіата (здобувача ліцензії), визначена у Гкал/год відповідно до технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики;

засіб провадження господарської діяльності - теплогенеруюча установка, встановлена на об’єкті у сфері теплопостачання, що призначена для виробництва теплової енергії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, звітність;

місце провадження діяльності - територія розташування об’єкта у сфері теплопостачання, де розміщені теплогенеруючі установки, у межах якої провадиться виробництво теплової енергії та яке зазначається у відомості про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта господарювання.

Інші терміни, наведені у цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про теплопостачання», «Про ліцензування видів господарської діяльності», Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198, та Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71.

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), здійснює ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо суб’єкт господарювання:

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), якщо заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 170 тисяч Гкал та якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії;

{Пункт 1.4 глави I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 418 від 14.06.2018}

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (у тому числі на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, крім установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), якщо сумарний заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 170 тисяч Гкал, та діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

{Пункт 1.4 глави I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 418 від 14.06.2018}

1.5. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо суб’єкт господарювання:

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), на виробничих об’єктах, що розташовані на території відповідної області України (території міста Києва), та якщо заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують менше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії;

{Абзац другий пункту 1.5 глави I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 418 від 14.06.2018}

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

1.6. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.7. До заяви про отримання ліцензії здобувач подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 2);

2) відомості про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 3);

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії на заявлені засоби провадження господарської діяльності;

4) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

5) копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики та місце їх встановлення (у разі відсутності технічного паспорту на теплогенеруючі установки - інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики).

1.8. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатний розпис ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України.

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

3.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії, повинні дотримуватися вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання.

3.2. При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням;

6) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

7) відкрити в уповноваженому банку рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

8) здійснювати продаж виробленої теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень;

9) дотримуватися структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

10) забезпечувати облік теплової енергії, яка відпускається ліцензіатом з генеруючих джерел, з використанням приладів обліку теплової енергії;

11) забезпечувати облік енергоносіїв та води, що використовуються для виробництва теплової енергії, з використанням приладів обліку;

12) забезпечувати виробництво та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

13) здійснювати продаж теплової енергії теплопостачальній організації відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

14) у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, крім випадків, викликаних кліматологічними факторами, зокрема закінченням опалювального періоду, підвищенням середньодобової температури та зупинок, пов’язаних з підготовкою виробничих об’єктів до опалювального періоду) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов’язаний повідомити сторону, з якою укладено договір купівлі-продажу теплової енергії, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження;

15) не допускати обмеження або припинення провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством;

16) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

17) оприлюднювати на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, інформацію щодо тарифу на виробництво теплової енергії та його зміни, формування та виконання інвестиційної програми з виробництва теплової енергії та іншу інформацію відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

18) виконувати інвестиційну програму в затверджених об’ємах за відповідними напрямками, розроблену, погоджену та схвалену відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, та/або Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585;

19) перераховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, що відкритий в уповноваженому банку, та використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми;

20) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з виробництва теплової енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

21) не допускати перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

22) надавати до органу ліцензування документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування;

23) забезпечити створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

24) дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством;

25) забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості.

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) теплогенеруючі установки, зазначені у відомостях про засоби та місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, мають належати здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, користування або перебувати у концесії;

2) забезпечити наявність:

актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285;

технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів, що підтверджують їх технічні характеристики), документів щодо їх реконструкції (модернізації);

режимних карт теплогенеруючих установок та інструкцій з експлуатації, передбачених Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання;

графіків планово-попереджувальних ремонтів;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата.

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник
Управління ліцензування


Ю. Антонюк


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.6)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.7)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.7)

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.8)

ОПИС
документів, що додаються до заявиЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.03.2017  № 308

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

1.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

виконавча документація - комплект робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за погодженням із замовником та проектною організацією змінам;

засіб провадження господарської діяльності - теплові мережі, якими здійснюється транспортування теплової енергії, що зазначаються у відомості про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, звітність;

місце провадження господарської діяльності - територія розташування теплових мереж, у межах якої провадиться діяльність з транспортування теплової енергії та яка зазначається у відомості про місця провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб'єкта господарювання;

теплові мережі - система магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж.

Інші терміни, наведені у цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про теплопостачання», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198.

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), здійснює ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал та якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

{Пункт 1.4 глави I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 418 від 14.06.2018}

1.5. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами суб’єктів господарювання у разі, якщо теплові мережі суб’єктів господарювання розташовані на території відповідної області України (території міста Києва), та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують менше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

{Пункт 1.5 глави I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 418 від 14.06.2018}

1.6. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з транспортування теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.7. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (додаток 2);

2) відомості про місця провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (додаток 3);

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

4) схема теплових мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні діяльності з транспортування теплової енергії із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії, та приладів обліку, затверджена керівником суб’єкта господарювання.

1.8. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

При провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатний розпис ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України.

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

3.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії, повинні дотримуватися вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання.

3.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням;

6) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень;

7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

8) здійснювати транспортування теплової енергії відповідно до умов договорів, укладених у встановленому порядку, за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень;

9) дотримуватися структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на транспортування теплової енергії;

10) оприлюднювати на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, інформацію щодо тарифу на транспортування теплової енергії та його зміни, заходи формування та виконання інвестиційної програми з транспортування теплової енергії та іншу інформацію відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

11) забезпечити наявність проектної та виконавчої документації на магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі і (за наявності) теплові пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії;

12) забезпечувати рівні права доступу до теплових мереж для всіх теплогенеруючих та теплопостачальних організацій, а в разі недостатності пропускної здатності теплових мереж - дотримуватися встановленого механізму розподілу теплової енергії;

13) не допускати обмеження або припинення провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством;

14) у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, крім випадків, викликаних кліматологічними факторами, зокрема закінченням опалювального періоду, підвищенням середньодобової температури та зупинок, пов’язаних із підготовкою виробничих об’єктів до опалювального періоду) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов’язаний повідомити сторону, з якою укладено договір щодо транспортування теплової енергії, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження;

15) забезпечувати облік протранспортованої теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

16) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, виконувати інвестиційну програму в затверджених об’ємах за відповідними напрямками;

17) перераховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку, та використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми;

18) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

19) ліцензіат не має права відмовити:

теплогенеруючій та теплопостачальній організаціям у транспортуванні теплової енергії, якщо це дозволяють технічні можливості системи магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж;

споживачу теплової енергії у приєднанні до своєї теплової мережі тепловикористальних установок споживача у разі виконання споживачем відповідних технічних умов у межах пропускної здатності теплових мереж;

20) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з транспортування теплової енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

21) не допускати перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

22) надавати органу ліцензування документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування;

23) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки»;

24) забезпечити створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

25) дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством;

26) забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості.

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) теплові мережі, зазначені у відомостях про засоби та місця провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, мають належати здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, користування або перебувати у концесії;

2) здійснювати ліцензовану діяльність за наявності технічної та ремонтної бази, необхідної для надійної експлуатації теплових мереж і теплових пунктів та проведення планово-попереджувальних ремонтів, або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування теплових мереж;

3) провадити ліцензовану діяльність відповідно до технічної документації схем теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів;

4) забезпечити наявність:

приладів обліку, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) (або у разі відсутності технічної можливості в іншій точці обліку відповідно до договору), у точках надходження та відпуску теплової енергії з теплової мережі ліцензіата та їх повірки або державної метрологічної атестації;

оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схем теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання ліцензіата;

паспортів і режимних карт теплових мереж та теплових пунктів;

журналів ремонту теплових мереж і теплових пунктів та графіків обходів теплового господарства;

інструкцій з експлуатації теплових мереж та теплових пунктів, передбачених Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71.

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

5.1. Не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

5.2. При провадженні господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій (крім господарської діяльності з виробництва теплової енергії, постачання теплової енергії та діяльності, що підлягає ліцензуванню іншими органами ліцензування), ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) забезпечення ведення бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

2) недопущення перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

3) забезпечення щоквартального та щорічного надання до органу ліцензування інформації за формою, встановленою органом ліцензування, про результати виконання спеціальних вимог при провадженні інших видів діяльності.

У разі порушення зазначених вище вимог щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій (крім господарської діяльності з виробництва теплової енергії, постачання теплової енергії та діяльності, що підлягає ліцензуванню іншими органами ліцензування), за умов, якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, ліцензіат зобов’язаний обмежити провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, які є збитковими та призводять до загального збиткового фінансового результату провадження їх діяльності.

Начальник
Управління ліцензування


Ю. Антонюк


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
(пункт 1.6)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
(пункт 1.7)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
(пункт 1.7)

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
(пункт 1.8)

ОПИС
документів, що додаються до заявиЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.03.2017  № 308

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

1.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

засіб провадження господарської діяльності - персональний веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації зі споживачами (телефон, E-mail);

інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, звітність;

місце провадження господарської діяльності - територія розташування споживачів теплової енергії та приладів обліку теплової енергії, що зазначена в документах, які додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта господарювання.

Інші терміни, наведені в цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про теплопостачання» та Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198.

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), здійснює ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів господарювання, якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

{Пункт 1.4 глави I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 418 від 14.06.2018}

1.5. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює (планує здійснювати) постачання теплової енергії на території відповідної області України (території міста Києва), та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал (включно) та/або при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують менше ніж 90 % від загального обсягу реалізованої теплової енергії.

{Пункт 1.5 глави I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 418 від 14.06.2018}

1.6. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.7. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 2);

2) відомості про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 3);

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

1.8. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

При провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатний розпис ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України.

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

3.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з постачання теплової енергії, повинні дотримуватися вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання.

3.2. При провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням;

6) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень;

7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

8) відкрити в уповноваженому банку поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

9) здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень;

10) дотримуватися структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на постачання теплової енергії;

11) забезпечити функціонування персонального веб-сайту у мережі Інтернет, в якому, зокрема вказати засоби комунікації зі споживачами теплової енергії (номер телефону для звернення споживачів, адресу електронної пошти для прийому повідомлень від споживачів);

12) здійснювати постачання теплової енергії відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

13) у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, крім випадків, викликаних кліматологічними факторами, зокрема закінченням опалювального періоду, підвищенням середньодобової температури, та зупинок, пов’язаних із підготовкою виробничих об’єктів до опалювального періоду) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов’язаний повідомити споживача, з яким укладено договір щодо постачання теплової енергії, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження;

14) оприлюднювати на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, інформацію щодо тарифу на постачання теплової енергії та його зміни, формування та виконання інвестиційної програми з постачання теплової енергії та іншу інформацію відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

15) при зміні тарифу на теплову енергію повідомляти споживача письмово та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством;

16) здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію зі споживачами теплової енергії відповідно до умов договору;

17) укласти договори купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (у разі, якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією), договори на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі необхідності) в обсязі, достатньому для виконання договірних зобов’язань перед споживачами, та договори зі споживачами на постачання теплової енергії;

18) забезпечувати облік реалізованої споживачам теплової енергії ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

19) не допускати обмеження або припинення провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством;

20) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

21) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, виконувати інвестиційну програму в затверджених об’ємах за відповідними напрямками;

22) перераховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку, та використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми;

23) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з постачання теплової енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

24) не допускати перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з постачання теплової енергії;

25) надавати органу ліцензування документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування;

26) створити та забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень;

27) забезпечити створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

28) забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості.

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

При провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) забезпечувати споживачів тепловою енергією відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, та Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198, згідно з умовами договорів та стандартів;

2) забезпечити наявність:

контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається споживачам та їх повірку або державну метрологічну атестацію (у разі якщо зазначені інструменти і прилади перебувають у власності або користуванні ліцензіата);

паспортів на засоби обліку, що перебувають у користуванні або у власності ліцензіата, та документації, пов’язаної із введенням їх в експлуатацію;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання відповідних теплотранспортуючих організацій.

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник
Управління ліцензування


Ю. Антонюк


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
теплової енергії
(пункт 1.6)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
теплової енергії
(пункт 1.7)

ВІДОМІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
теплової енергії
(пункт 1.7)

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
теплової енергії
(пункт 1.8)

ОПИС
документів, що додаються до заяви на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергіївгору