Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.05.2016  № 308

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 135 від 21.12.2017}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 118 від 21.11.2017}

Відповідно до вимог статей 6, 7, 15, 25, 44, 45, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 118 від 21.11.2017}

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 2 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"що надійшли для здійснення іноземних інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим, абзаци тринадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять п'ятим;

2) у пункті 6:

у другому реченні абзацу першого підпункту 12 та в абзаці першому підпункту 13 слово "четвертого" замінити словом "третього";

підпункт 15 виключити;

в абзаці третьому підпункту 17 слово "четвертого" замінити словом "третього".

3. У пунктах 19 та 23 Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247, слово "четвертого" замінити словом "третього".

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з 11 травня 2016 року. Пункт 2 цієї постанови діє до 08 червня 2016 року включно.

Голова

В.О. Гонтарева


Публікації документа