Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2010 N 303/7

Про організаційний комітет з проведення
I туру Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець"

Відповідно до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1152
( 1152-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Утворити організаційний комітет з проведення Міністерством
юстиції I туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний
службовець": - Горбунова Лідія Миколаївна - заступник Міністра юстиції, -
голова комітету; - Бірченко Василь Григорович - директор Департаменту кадрової
роботи та державної служби, - член комітету; - Іванчук Ірина Францівна - заступник начальника управління -
начальник відділу правової освіти Управління координації правової
роботи та правової освіти, - член комітету; - Дубовик Сергій Олегович - директор Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників юстиції, - член комітету; - Кузнецова Наталія Олександрівна - начальник відділу з
питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального
устрою Департаменту конституційного та адміністративного права, -
член комітету; - Окаєвич Ольга Олегівна - начальник відділу
аналітично-методичної роботи та професійної підготовки кадрів
Департаменту кадрової роботи та державної служби, - член комітету; - Колотушкіна Оксана Миколаївна - головний спеціаліст відділу
аналітично-методичної роботи та професійної підготовки кадрів
Департаменту кадрової роботи та державної служби, - секретар
комітету.
2. Затвердити Положення про організаційний комітет з
проведення Міністерством юстиції I туру Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець" (додаток 1).
3. Затвердити План заходів з проведення Міністерством юстиції
I туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у
2010 році (додаток 2).
Міністр О.Лавринович

Додаток 1
до наказу Міністерства
юстиції
14.04.2010 N 303/7

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний комітет з проведення
Міністерством юстиції I туру
Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець"

1. Утворення організаційного комітету з проведення
Міністерством юстиції I туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий
державний службовець" (далі - оргкомітет) та затвердження його
складу здійснюється Міністерством юстиції України.
2. Оргкомітет складається з голови, членів комітету,
секретаря комітету. Оргкомітет очолює заступник Міністра юстиції
України.
3. Члени оргкомітету не мають права брати участь у конкурсі.
4. У своїй діяльності оргкомітет керується Порядком
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний
службовець", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 року N 1152 ( 1152-2007-п ), та цим
Положенням.
5. Оргкомітет здійснює свою роботу шляхом проведення
засідань, які оформляються протоколами. Засідання оргкомітету є правомочним, якщо у ньому беруть
участь не менше, ніж 2/3 його членів. Усі рішення оргкомітетів
вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість
присутніх на їх засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів
оргкомітету вирішальним є голос голови відповідного оргкомітету. Члени оргкомітету у разі незгоди з будь-яким рішенням мають
право висловити окрему думку у письмовому вигляді, що додається до
протоколу.
6. Відповідно до покладених повноважень оргкомітет: 1. розподіляє обов'язки між головою, секретарем та членами
оргкомітету; 2. розглядає документи, подані претендентами на участь у
конкурсі, та приймає рішення щодо їх допуску до участі у конкурсі
або надсилає їм обґрунтовану відмову. Відбір державних службовців для участі у I турі конкурсу
здійснюється на підставі критеріїв, встановлених Порядком
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний
службовець", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 року N 1152 ( 1152-2007-п ). Підставою для відмови є оформлені неналежним чином документи
претендента, передбачені Порядком, відсутність окремих з них або
встановлена в них недостовірна інформація; 3. розробляє вимоги та критерії оцінки щодо складання
учасниками конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних
повноважень Міністерства юстиції, посадових обов'язків державного
службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які
займають учасники I туру конкурсу (обсяг тестових завдань
10 питань); 4. на своєму засіданні затверджує завдання для учасників
I туру конкурсу та забезпечує збереження конфіденційності змісту
завдань; 5. забезпечує проведення I туру конкурсу та на своєму
засіданні приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців
I туру конкурсу, яке оформляється протоколом; 6. у межах своїх повноважень приймає рішення щодо відзначення
переможців I туру конкурсу та може вносити відповідні пропозиції
Міністру юстиції України; 7. надає до Департаменту кадрової роботи та державної служби
копію протоколу про участь у конкурсі державних службовців як
підставу зараховувати участь у конкурсі як підвищення
кваліфікації; 8. розміщує інформацію щодо проведення конкурсу на офіційному
веб-сайті Міністерства юстиції.
7. Оригінали протоколів засідань оргкомітету та виконаних
учасниками конкурсу завдань зберігаються відповідно до
номенклатури справ в оргкомітеті.
8. Копії всіх документів переможців разом з другим
примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення
переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями I туру
конкурсу, направляються на адресу Головдержслужби України.
9. Рішення оргкомітету оскарженню не підлягають.
10. Фінансове забезпечення проведення I туру конкурсу
здійснюється за відповідних бюджетних коштів.

Додаток 2
до наказу Міністерства
юстиції
14.04.2010 N 303/7

ПЛАН ЗАХОДІВ
з проведення Міністерством юстиції
I туру Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець" у 2010 році

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін виконання |Виконавці | |з/п| | | | |---+------------------------+------------------------+----------| |1. |Прийом документів від | до 19 квітня |Оргкомітет| | |державних службовців, | | | | |які виявили бажання | | | | |взяти участь у I турі | | | | |конкурсу | | | |---+------------------------+------------------------+----------| |2. |Проведення засідання | до 23 квітня |Оргкомітет| | |оргкомітету для: | | | | |- розгляду наданих | | | | |претендентами документів| | | | |та відбору державних | | | | |службовців для участі у | | | | |конкурсі з урахуванням | | | | |встановлених критеріїв | | | | |до них; | | | | |- затвердження завдань | | | | |для учасників I туру | | | | |конкурсу | | | |---+------------------------+------------------------+----------| |3. |Інформування державних | до 26 квітня |Оргкомітет| | |службовців про прийняття| | | | |рішення щодо їх участі у| | | | |I турі конкурсу | | | |---+------------------------+------------------------+----------| |4. |Проведення конкурсу щодо| протягом останнього |Оргкомітет| | |визначення переможців за| тижня квітня | | | |умовами I туру в | | | | |передбачених номінаціях | | | |---+------------------------+------------------------+----------| |5. |Направлення на адресу | до 30 квітня |Оргкомітет| | |Головдержслужби України | | | | |подань на переможців | | | | |I туру з відповідними | | | | |копіями документів | | | ------------------------------------------------------------------