Документ v0291359-15, поточна редакція — Редакція від 23.03.2016, підстава - v0087359-16

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2015 року № 291

Про Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
№ 379 від 02.10.2015
№ 23 від 12.02.2016
№ 87 від 23.03.2016}

Відповідно до частини другої статті 12, частин першої - четвертої, десятої статті 23 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних міських голів та старост сіл, селищ (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 6 травня 2014 року № 487 "Про Роз’яснення щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 14 вересня 2015 року № 291

ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Цей Порядок відповідно до частини першої статті 23 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) визначає механізм проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - дільничні виборчі комісії).

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районною у місті виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості:

1) для малих дільниць - 10 - 14 осіб;

2) для середніх дільниць - 12 - 16 осіб;

3) для великих дільниць - 14 - 18 осіб.

На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

Відповідні районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районні у місті виборчі комісії утворюють дільничні виборчі комісії незалежно від проведення чи непроведення ними виборів до районних, міських, районних у місті рад та відповідних міських голів.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 379 від 02.10.2015}

2. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

У разі проведення місцевих виборів одночасно з всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні комісії з референдуму.

3. Право подання кандидатур (з урахуванням обмежень, установлених частиною другою статті 12 Закону) до складу дільничних виборчих комісій мають:

1) республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна, районна, міська, районна у місті організація політичної партії (далі - місцева організація партії), про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;

2) місцева організація партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад.

3) кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі;

4) кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости.

При цьому місцева організація партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости мають право подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії лише у разі, якщо така дільнична виборча комісія забезпечуватиме підготовку та проведення відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, тобто відповідно виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

{Пункт 3 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 23 від 12.02.2016}

4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, міські (міст з районним поділом) виборчі комісії після закінчення реєстрації кандидатів у депутати у відповідних багатомандатних виборчих округах, але не пізніш як за 21 день до дня голосування повідомляють відповідні районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районні у містах виборчі комісії, які утворюють дільничні виборчі комісії, про місцеві організації партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному виборчому окрузі, а саме:

виборча комісія Автономної Республіки Крим - районні, міські (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районні у містах виборчі комісії;

обласна виборча комісія - районні, міські, районні у містах виборчі комісії;

міська виборча комісія (міст з районним поділом) - районні у містах виборчі комісії.

5. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються до відповідної районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті виборчої комісії за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 23 березня 2016 року № 86 "Про форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ" (додатки 7 - 11), не пізніш як за 20 днів до дня виборів.

{Пункт 5 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 87 від 23.03.2016}

6. У разі невідповідності кандидатур, внесених до складу дільничної виборчої комісії, вимогам, зазначеним у статті 21 Закону, а також у разі невідповідності внесеного подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та доданих до нього документів вимогам частин першої, другої, четвертої та п’ятої статті 23 Закону внесені кандидатури вважаються відхиленими.

Рішення щодо відхилення кандидатур не приймається.

7. За наявності відповідного подання та за умови його відповідності вимогам Закону до складу дільничної виборчої комісії включаються:

не більше однієї кандидатури від суб’єкта подання, зазначеного в підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, - обов’язково;

не більше однієї кандидатури від суб’єктів подання, зазначених у підпунктах 2 - 4 пункту 3 цього Порядку, - шляхом жеребкування.

8. У разі якщо до складу дільничної виборчої комісії одночасно внесено подання щодо кандидатур від двох і більше місцевих організацій однієї партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, які відповідають вимогам Закону і підлягають обов’язковому включенню до її складу, до складу такої дільничної виборчої комісії обов’язково включається кандидатура від місцевої організації цієї політичної партії вищого щодо інших місцевих організацій партії рівня.

Кандидатури, подані іншими місцевими організаціями цієї партії, вважаються відхиленими. Рішення про відхилення таких кандидатур не приймається.

9. Жеребкування проводиться на засіданні територіальної виборчої комісії, яка утворює склад відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку подань до складу дільничних виборчих комісій.

10. Кількість місць, на які включаються кандидатури шляхом жеребкування (далі - вакантні місця), встановлюється знаходженням різниці між максимально можливою кількістю членів відповідної дільничної виборчої комісії, передбаченою частиною третьою статті 23 Закону (підпункти 1 - 3 пункту 1 цього Порядку), та кількістю кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії обов’язково.

11. Жеребкування проводиться в разі, якщо кількість внесених кандидатур, які відповідають вимогам Закону і можуть включатися до складу відповідної дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, є більшою, ніж кількість вакантних місць у складі дільничної виборчої комісії, щодо заповнення яких проводиться жеребкування.

12. Жеребкування не проводиться в разі, якщо кількість внесених кандидатур, які запропоновані до складу дільничної виборчої комісії, відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, дорівнює або є меншою, ніж кількість вакантних місць у складі відповідної дільничної виборчої комісії.

13. Для проведення жеребкування окремо для кожної дільничної виборчої комісії складається у вигляді таблиці список кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування. До такого списку в алфавітному порядку включаються кандидатури із зазначенням порядкового номера кожної з них, їх прізвищ, власних імен (усіх власних імен), по батькові (за наявності), суб’єкта їх подання (для місцевої організації партії - її повна назва, для кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости - прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності). У разі коли дві або більше кандидатури мають однакові прізвища, власні імена (усі власні імена), по батькові (за наявності), такі кандидатури включаються до списку в порядку зростання дати їх народження. Список також містить графу для фіксації результатів жеребкування шляхом проставлення проти кандидатур, які включаються до складу комісії за результатами жеребкування, відмітки про включення цієї особи до складу комісії.

У разі якщо для включення до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування одночасно внесено подання щодо кандидатур від двох і більше місцевих організацій однієї партії, до списку кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до складу такої дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, включається кандидатура від місцевої організації цієї партії вищого щодо інших місцевих організацій партії рівня.

Кандидатури, подані іншими місцевими організаціями цієї партії, вважаються відхиленими. Рішення про відхилення таких кандидатур не приймається.

14. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який дає змогу провести жеребкування (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі - жеребки) з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів згідно зі списком кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до складу комісії шляхом жеребкування.

Перед початком жеребкування виборча комісія визначає дільничну виборчу комісію, до складу якої згідно зі списками кандидатур, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до її складу шляхом жеребкування, складеними відповідно до пункту 13 цього Порядку, подано для включення найбільшу кількість кандидатур. Необхідна кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатур, запропонованих для включення до складу такої дільничної виборчої комісії.

Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з прозорого матеріалу.

Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу.

Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються виборчою комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування.

15. Територіальною виборчою комісією до проведення процедури жеребкування визначаються:

член комісії для фіксування результатів жеребкування;

член комісії або особа з числа залучених працівників для діставання жеребків із пристрою, оголошення та демонстрації присутнім на засіданні комісії нанесеного на кожному жеребку порядкового номера;

особа з числа залучених працівників для виконання технічної роботи (вкидання жеребків у пристрій, його обертання, розкриття конвертів тощо);

два члени комісії для опрацювання результатів жеребкування.

16. Перед початком жеребкування головуючий на засіданні виборчої комісії (чи за його дорученням - інший член комісії) оголошує: максимальний граничний склад кожної дільничної виборчої комісії, у якому вона буде утворена, кількість кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії обов’язково, та кількість кандидатур, які за результатами розгляду подань можуть бути включені до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування.

Жеребки поміщаються визначеною відповідною територіальною виборчою комісією особою з числа залучених працівників у пристрій для жеребкування та перемішуються. При цьому присутні на засіданні комісії представники суб’єктів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій перед поміщенням жеребків у пристрій можуть їх оглянути.

За дорученням головуючого на засіданні територіальної виборчої комісії член цієї комісії або особа з числа залучених працівників дістає з пристрою жеребок і розпаковує його, якщо жеребок запакований, демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер.

Такі номери заносяться членом територіальної виборчої комісії до відомості, де зазначається визначена жеребкуванням черговість включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

17. Згідно з установленою жеребкуванням черговістю визначається послідовність включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

Особи, внесені до списків кандидатур до складу дільничних виборчих комісій під номерами, зазначеними у відомості, підлягають включенню до складу дільничних виборчих комісій у черговості, визначеній жеребкуванням.

Для цього два визначені для опрацювання результатів жеребкування члени територіальної виборчої комісії послідовно щодо кожної дільничної виборчої комісії в порядку черговості, визначеної жеребкуванням, встановлюють у списку кандидатур до складу відповідної комісії наявність кандидатури за відповідним номером і в графі для фіксації результатів жеребкування проти зазначеної кандидатури роблять відмітку про включення цієї особи до складу комісії.

Після заповнення всіх вакантних місць у складі відповідної дільничної виборчої комісії список передається головуючому на засіданні виборчої комісії, який оголошує прізвища осіб, які включаються до складу комісії за результатами жеребкування, зазначаючи суб’єктів їх подання.

Під час оголошення головуючим списку кандидатур, які включаються до складу однієї дільничної виборчої комісії, процедура опрацювання результатів жеребкування членами територіальної виборчої комісії продовжується щодо інших комісій.

Така процедура повторюється щодо кожної дільничної виборчої комісії.

Жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій завершується після заповнення вакантних місць у всіх дільничних виборчих комісіях.

18. Визначені за результатами жеребкування кандидатури підлягають включенню до складу відповідних дільничних виборчих комісій під час їх утворення.

19. Після закінчення процедури жеребкування територіальна виборча комісія щодо кожної дільничної виборчої комісії складає список осіб, які включаються до її складу. До таких списків включаються особи, що підлягають обов’язковому включенню до складу дільничних виборчих комісій (за умови наявності відповідних подань від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, та їх відповідності встановленим Законом вимогам) та особи, визначені шляхом жеребкування. Особи, внесені до таких списків, підлягають включенню до складу дільничних виборчих комісій під час їх утворення.

Одночасно з утворенням кожної дільничної виборчої комісії територіальна виборча комісія призначає від різних суб’єктів подання кандидатур до її складу, зазначених у пункті 3 цього Порядку, керівний склад такої дільничної виборчої комісії - голову, заступника голови, секретаря дільничної виборчої комісії.

При цьому в разі, якщо до складу дільничної виборчої включено дві особи від місцевої організації (місцевих організацій) однієї партії (місцевої організації цієї партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, та місцевої організації цієї партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів), ці дві особи не можуть бути одночасно призначені на керівні посади в такій дільничній виборчій комісії.

20. У разі утворення однієї дільничної виборчої комісії жеребкування щодо визначення кандидатур до її складу припиняється після заповнення всіх вакантних місць у цій комісії. Для цього із пристрою дістаються жеребки у кількості, що дорівнює кількості вакантних місць у складі дільничної виборчої комісії, та в разі, якщо жеребки запаковані, їх розкривають, демонструють та оголошують нанесені на них номери, які вносяться до відповідної відомості в порядку визначеної жеребкуванням черговості.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки (у разі, якщо вони запаковані - без розкриття) та вкладаються в окремий конверт (пакет), який запаковується та скріплюється печаткою виборчої комісії, яка утворює склад відповідної дільничної виборчої комісії.

На вимогу присутніх на засіданні територіальної виборчої комісії представників суб’єктів подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії запаковані жеребки можуть розкриватися та оголошуватися нанесені на них порядкові номери.

21. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання територіальної виборчої комісії.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору