Документ v028u710-11, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2011

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням громадянки
Сташкової Інни Миколаївни щодо офіційного
тлумачення положень частини першої статті 293
Цивільного процесуального кодексу України

м. Київ Справа N 2-27/2011
13 липня 2011 року
N 28-у/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича - доповідача, Кампа Володимира Михайловича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянки
Сташкової Інни Миколаївни щодо офіційного тлумачення положень
частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу
України ( 1618-15 ) (далі - Кодекс).
Заслухавши суддю-доповідача Гультая М.М. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянка Сташкова Інна Миколаївна звернулася до
Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне
тлумачення положень частини першої статті 293 Кодексу ( 1618-15 ),
якими встановлено перелік ухвал суду першої інстанції, що можуть
бути оскаржені окремо від рішення суду.
Необхідність в офіційному тлумаченні вказаних положень
Кодексу ( 1618-15 ) автор клопотання обґрунтовує неоднозначним їх
застосуванням судами загальної юрисдикції, стверджуючи, що в одних
випадках апеляційні суди задовольняють заяви громадян і скасовують
ухвали судів першої інстанції про відмову в прийнятті зустрічного
позову, в інших - відмовляють у прийнятті до розгляду таких скарг,
посилаючись на частину першу статті 293 Кодексу ( 1618-15 ), яка
не містить положення щодо перегляду ухвал про відмову у прийнятті
до розгляду зустрічного позову окремо від рішення суду.
На підтвердження таких фактів до конституційного звернення
долучено копії ухвал апеляційних судів Автономної Республіки Крим,
Закарпатської області, Дніпропетровської області та Верховного
Суду України.
Як вбачається з матеріалів справи, Сташкова І.М. звернулася
до апеляційного суду Автономної Республіки Крим, який ухвалою від
11 червня 2010 року відмовив їй у прийнятті апеляційної скарги на
ухвалу Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим від
26 березня 2010 року про відмову в прийнятті зустрічної позовної
заяви, мотивуючи це тим, що стаття 293 Кодексу ( 1618-15 ) містить
вичерпний перелік ухвал, на які може бути подана апеляційна
скарга, а оскарження ухвал про відмову в прийнятті до розгляду
зустрічного позову в ній не передбачено.
На думку суб'єкта права на конституційне звернення,
неоднозначне застосування судами загальної юрисдикції положень
частини першої статті 293 Кодексу ( 1618-15 ) призвело до
порушення його конституційного права на апеляційне оскарження
судового рішення.
2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання про
відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з
прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України
процесуальної ухвали від 5 липня 2011 року про відмову у відкритті
конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), виходить з такого.
Відповідно до пункту 4 частини другої статті 42 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР )
конституційне звернення має містити обґрунтування необхідності в
офіційному тлумаченні положень Конституції України ( 254к/96-ВР )
або законів України.
У конституційному зверненні Сташкової І.М. не конкретизовано
предмет тлумачення і не вказано, яким саме окремим положенням
(пунктам) частини першої статті 293 Кодексу ( 1618-15 )
Конституційному Суду України необхідно дати офіційне тлумачення.
Частина перша статті 293 Кодексу ( 1618-15 ) складається з
33 пунктів і містить перелік ухвал, які можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку окремо від рішення суду. Конституційний Суд
України вже зазначав, що невизначеність предмета тлумачення
унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України, а це є підставою для
відмови у відкритті конституційного провадження у справі за таким
конституційним зверненням згідно з пунктом 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) (ухвали від
2 вересня 2009 року N 47-у/2009 ( v047u710-09 ), від 23 грудня
2009 року N 65-у/2009) ( v065u710-09 ).
Отже, конституційне звернення Сташкової І.М. не відповідає
вимогам, передбаченим Законом України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ).
Керуючись статтею 153 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статтями 42, 45, 50 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянки Сташкової Інни Миколаївни
щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 293
Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }вгору