Документ v0272359-18, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 31 грудня 2018 року № 272

Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

З метою забезпечення однакового застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост Президента України, висунутих політичними партіями або шляхом самовисування, на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, рівних прав і можливостей брати участь у виборчому процесі всіх кандидатів на пост Президента України, відповідно до пункту 1 частини другої статті 2, частини третьої статті 3, пункту 7 частини другої статті 25, статей 48, 50, 51, частини першої статті 52 цього Закону, статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (зі змінами) та від 2 березня 2016 року № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (зі змінами), керуючись статтями 11 - 13, пунктом 2 частини другої статті 16, пунктами 2, 13 статті 17, пунктами 11, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року (додається).

2. Цю постанову надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 грудня 2018 року № 272

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

Це Роз’яснення розроблено з метою однакового застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) під час реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів на пост Президента України, висунутих політичними партіями або шляхом самовисування, на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року (далі - кандидат на пост Президента України).

1. Висування і реєстрацію кандидатів на пост Президента України регламентовано розділом VII Закону.

Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання документів, передбачених статтею 51 Закону, в тому числі:

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), відповідно до статті 50 Закону;

ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата на пост Президента України та сторінок, де зазначаються відомості про його місце проживання згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" відповідно до пункту 6 частини першої статті 51 Закону.

2. Частиною першою статті 50 Закону встановлено, що декларація за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

За змістом частини першої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" подання зазначених декларацій здійснюється шляхом їх заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за встановленою ним формою.

Згідно із затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3 Формою декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми.

Відповідно до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, після заповнення усіх необхідних полів форми документа кандидат на пост Президента України підписує документ накладанням на нього власного електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису). Кожному поданому документу Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність документа).

Центральна виборча комісія постановою від 27 грудня 2018 року № 253 "Про початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року" оголосила з 31 грудня 2018 року початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Таким чином, на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року декларація кандидата на пост Президента України за 2017 рік (усі сторінки декларації, у тому числі ті сторінки її розділів, стосовно яких у суб’єкта декларування та членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування у відповідному розділі) подається до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Президента України після присвоєння такій декларації унікального ідентифікатора документа в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на паперових носіях та в електронному вигляді:

на паперових носіях - роздруковані копії всіх сторінок декларації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засвідчені підписом кандидата на пост Президента України шляхом проставлення його на останній сторінці декларації;

в електронному вигляді - у форматі PDF (*.pdf) на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам’ятовування, що використовує інтерфейс USB.

Для перевірки відомостей, зазначених у декларації, Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням Центральної виборчої комісії не пізніше як на третій день з дня отримання такого звернення надає інформацію про результати перевірки вказаних відомостей.

Про виявлені Національним агентством з питань запобігання корупції помилки і неточності в декларації кандидати на пост Президента України повідомляються не пізніше наступного дня після отримання інформації про результати перевірки.

Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню у порядку, передбаченому для подання декларацій, і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України.

Центральна виборча комісія у триденний строк після реєстрації кандидата на пост Президента України публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також розміщує на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії декларації кандидатів на пост Президента України та посилання на відповідну інтернет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію відповідного кандидата.

3. Документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на виборах Президента України є, зокрема, паспорт громадянина України.

За змістом частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", пунктів 3, 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (зі змінами) паспорт громадянина України виготовляється у вигляді паспортної книжечки або картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. При цьому паспорт громадянина України у вигляді картки може бути як у вигляді картки з безконтактним електронним носієм, так і у вигляді картки, що не містить безконтактного електронного носія.

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.

Таким чином, у громадянина України, у тому числі в особи, стосовно якої подаються документи для реєстрації кандидатом на пост Президента України, може бути паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки.

Отже, для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року до Центральної виборчої комісії подаються, зокрема:

громадянином України, який має паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки, - ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки та всіх сторінок цього паспорта, де зазначаються відомості про його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні";

громадянином України, який має паспорт громадянина України у вигляді картки, - ксерокопії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з довідкою про реєстрацію місця проживання особи.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії


К.МАХНІЦЬКАвгору