Документ v0268359-18, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 року № 268

Про Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори Президента України" стосовно видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів Президента України на підставі паспорта громадянина України

З метою забезпечення реалізації виборчих прав громадян під час голосування з виборів Президента України, відповідно до частини першої, пункту 1 частини другої, частин четвертої - сьомої статті 2, частини першої статті 76 Закону України "Про вибори Президента України", частини першої статті 13, частин першої, другої статті 14, частини першої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (із змінами), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 3 статті 18, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори Президента України" стосовно видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів Президента України на підставі паспорта громадянина України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 19 травня 2014 року № 658 "Про Роз’яснення про застосування окремих положень Закону України "Про вибори Президента України" щодо видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів Президента України на підставі паспорта громадянина України".

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення для доведення до відома дільничних виборчих комісій.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року № 268

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори Президента України" стосовно видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів Президента України на підставі паспорта громадянина України

Це Роз’яснення розроблено з метою однакового застосування положень Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) щодо видачі виборцю виборчого бюлетеня з виборів Президента України на підставі паспорта громадянина України.

1. Статтею 38 Конституції України встановлено, що громадяни України мають право вільно обирати та бути обраними. Згідно з частиною першою статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

2. За змістом частин першої та сьомої статті 2 Закону право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

3. Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 2 Закону не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Законом.

4. Одним із документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України на виборах Президента України, є паспорт громадянина України.

За змістом частини першої статті 13, частин першої, другої статті 14, частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", пунктів 3, 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (із змінами) паспорт громадянина України виготовляється у вигляді паспортної книжечки або картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, у громадянина України може бути паспорт у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки.

5. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці.

6. Частиною шостою статті 2 Закону встановлено, що реалізація права голосу на виборах Президента України громадянами України, які проживають або перебувають у період підготовки і проведення виборів за межами України, забезпечується шляхом їх включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно із Законом.

7. Виборець, включений до списку виборців, має можливість реалізувати право голосу на виборах Президента України шляхом отримання виборчого бюлетеня за умови пред'явлення, зокрема, паспорта громадянина України.

8. Згідно з частиною першою статті 76 Закону при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем, зокрема, паспорта громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки) та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на виборчій дільниці.

Розбіжності у виборчій адресі виборця в списку виборців та паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки щодо назви населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються того самого населеного пункту, вулиці чи будинку та пов’язані з перейменуванням населеного пункту, вулиці, зміною нумерації будинку, або відсутність відомостей щодо реєстрації місця проживання в паспорті громадянина України у вигляді картки не є підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців.

9. Дільнична виборча комісія та її члени зобов’язані у своїй діяльності додержуватися Конституції та законів України, виконувати свої обов’язки, зважаючи на принципи верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, Законом та іншими законами України.

Повноваження дільничної виборчої комісії та її членів визначено положеннями статей 27 та 29 Закону.

10. До повноважень дільничної виборчої комісії Законом не віднесено здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення паспорта громадянина України.

Відмова виборцю, включеному до списку виборців на виборчій дільниці, в реалізації його права голосу на виборах та відповідно у видачі виборчого бюлетеня з підстав відсутності у паспорті такого виборця у вигляді паспортної книжечки фотокартки, яка вклеюється при досягненні особою 25- та 45-річного віку, або розбіжностей у виборчій адресі виборця в списку виборців та паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки, пов’язаних із перейменуванням населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо), зміною нумерації будинку, або з підстав відсутності відомостей щодо реєстрації місця проживання в паспорті громадянина України у вигляді картки не допускається.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАвгору