Документ v0261359-18, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 року № 261

Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 8 квітня 2014 року № 226 та від 11 квітня 2014 року № 255

Керуючись статтями 11 - 13, пунктами 9, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови від 8 квітня 2014 року № 226 "Про Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України" такі зміни:

у Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (додаток 1):

абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи";

пункт 2.5 після слів "місця проживання" доповнити словами "або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи";

у пункті 3.1 слова "не більш як 14 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент нарахування" замінити словами "не більш як 14 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року";

у договорі про виконання обов’язків члена виборчої комісії з виборів Президента України (додаток 2) та довідці про виконання обов’язків члена виборчої комісії з виборів Президента України (додаток 3) графу:

{Зміни у додаток 2 та 3}

2. Внести до постанови від 11 квітня 2014 року № 255 "Про Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів Президента України" такі зміни:

у Порядку залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 1):

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, коли і ким виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця проживання особи";

у договорі про надання Центральній виборчій комісії послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів Президента України (додаток 2) та договорі про надання окружній (дільничній) виборчій комісії послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів Президента України (додаток 3):

у преамбулі графу:

{Зміни у додаток 2 та 3}

у розділі 7. "Адреси та підписи Сторін" слова "(паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)" замінити словами "(паспорт, серія, номер, ким і коли виданий/паспорт у вигляді картки, номер, код територіального органу або територіального підрозділу ДМС, який видав паспорт)";

у довідці про надання послуг Центральній виборчій комісії під час підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 4) та довідці про надання послуг окружній (дільничній) виборчій комісії під час підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 5) графу:

{Зміни у додаток 4 та 5}

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору