Документ v0259359-17, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 24 листопада 2017 року № 259

Про скаргу Руденка І.І. та Шевченка П.М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 22 листопада 2017 року за № 21-30-9774

До Центральної виборчої комісії 22 листопада 2017 року надійшла скарга Руденка Ігоря Івановича та Шевченка Павла Миколайовича, суб’єктом оскарження в якій визначено Олександрійську міську виборчу комісію Кіровоградської області (далі - Олександрійська міська виборча комісія).

У скарзі суб’єкти звернення зазначають, що 4 березня 2017 року в Олександрійському районному будинку культури (м. Олександрія Кіровоградської області) відбулися збори виборців, на яких прийнято рішення щодо внесення пропозицій про відкликання депутатів Олександрійської міської ради Кіровоградської області (далі - Олександрійська міська рада) Руденка І.І. та Шевченка П.М. за народною ініціативою та вирішено інші, пов’язані із цим питання. Крім того, 26 квітня 2017 року проведено передбачене частиною другою статті 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" засідання Олександрійської міської виборчої комісії, скликане для організації перевірки матеріалів щодо відкликання вказаних депутатів, на якому прийнято рішення про організацію перевірки достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та із залученням правоохоронних органів - вибіркової перевірки їхніх підписів, а 17 листопада 2017 року зазначеною міською виборчою комісією прийнято постанову № 3 "Про прийняття рішення звернутися до вищого керівного органу політичної партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП", якою вказана виборча комісія звернулася до вищого керівного органу політичної партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" щодо відкликання депутатів Олександрійської міської ради Руденка І.І. та Шевченка П.М.

Також скаржники вказують на те, що Олександрійською міською виборчою комісією не дотримано законодавства України в ході реалізації процедури відкликання їх як депутатів Олександрійської міської ради, що, серед іншого, полягало в порушенні встановлених частиною другою статті 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" строків проведення засідання та здійснення перевірки отриманих документів, незапрошення всупереч статті 48 указаного Закону Руденка І.І. та Шевченка П.М. на засідання Олександрійської міської виборчої комісії під час розгляду питань, що стосуються їх відкликання. Водночас суб’єкти звернення зі скаргою стверджують про неможливість здійснення Олександрійською міською виборчою комісією перевірки достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та вибіркової перевірки їхніх підписів із залученням органів ведення Державного реєстру виборців та правоохоронних органів з огляду на наявність правової невизначеності під час застосування положень Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" щодо порядку такої перевірки, а також нездійснення її вказаної комісією.

За таких обставин скаржники вважають, що Олександрійська міська виборча комісія повинна була прийняти рішення про припинення ініціативи щодо відкликання їх як депутатів Олександрійської міської ради (відповідно до частини шостої статті 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"), а не про звернення до вищого керівного органу політичної партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" щодо відкликання депутатів Олександрійської міської ради Руденка І.І. та Шевченка П.М.

У зв’язку з цим Руденко І.І. та Шевченко П.М. просять скасувати постанову Олександрійської міської виборчої комісії від 17 листопада 2017 року № 3 "Про прийняття рішення звернутися до вищого керівного органу політичної партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП", визнати бездіяльність указаної виборчої комісії щодо неприйняття рішення про припинення ініціативи щодо відкликання їх як депутатів Олександрійської міської ради та достроково припинити повноваження усього складу Олександрійської міської виборчої комісії у зв’язку із систематичним грубим порушенням нею Конституції України та законів України.

На підтвердження викладених доводів до скарги додано, зокрема, копії постанов Олександрійської міської виборчої комісії від 26 квітня 2017 року № 1 "Про залучення правоохоронних органів здійснити вибіркову перевірку підписів громадян, що містяться в підписних листах" та № 2 "Про залучення органів ведення Державного реєстру виборців здійснити перевірку достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних листах", листів відділу ведення Державного реєстру виборців Олександрійської міської ради від 25 травня 2017 року № 22-32/42 та Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області від 23 травня 2017 року № 6128/113.2017, постанови Олександрійської міської виборчої комісії від 17 листопада 2017 року № 3.

До Центральної виборчої комісії 24 листопада 2017 року надійшли пояснення Олександрійської міської виборчої комісії щодо викладених у скарзі обставин, у яких міська виборча комісія вказує, зокрема, на те, що після отримання 22 березня 2017 року документів щодо відкликання депутатів Олександрійської міської ради Руденка І.І. та Шевченка П.М. засідання міської виборчої комісії для перевірки отриманих матеріалів головою цієї виборчої комісії було скликане 23 березня 2017 року, однак воно не відбулося через перешкоджання сторонніми особами в його проведенні. Також територіальна виборча комісія повідомляє, що на розгляді в Олександрійському міськрайонному суді Кіровоградської області перебуває справа за позовом Руденка І.І. та Шевченка П.М. з вимогами, аналогічними заявленим у скарзі.

Вивчивши скаргу, додані до неї документи, пояснення суб’єкта оскарження, а також інші наявні в Комісії матеріали, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до статті 46 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, окремих осіб, які входять до її складу, можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законом про місцеві вибори.

Розділом XIII Закону України "Про місцеві вибори" регламентовано оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів.

Виходячи з визначених положеннями вказаного розділу суб’єктів звернення зі скаргами та суб’єктів оскарження, строків подання та розгляду скарг, змісту рішення виборчої комісії, яке може бути прийняте за результатами розгляду скарги, зокрема в разі її задоволення, а також притаманних виборчому процесу особливостей, серед яких його швидкоплинність, незворотність його етапів у часі та неможливість їх поновлення, у встановленому цим розділом порядку оскаржуються рішення, дії та бездіяльність територіальної виборчої комісії, що стосуються місцевих виборів.

Натомість норм, які б регламентували порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність територіальної виборчої комісії щодо реалізації нею повноважень під час процедури відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою, Закон України "Про місцеві вибори" не містить.

Відтак зазначена вище процедура не може бути застосована для розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність територіальної виборчої комісії щодо реалізації нею повноважень під час процедури відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою.

Частиною першою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія є колегіальним державним органом, наділеним повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.

Згідно з частиною другою статті 3 указаного Закону Центральна виборча комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до покладених законодавством України повноважень Центральна виборча комісія, зокрема, забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України, здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори і референдуми, приймає роз’яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми (частина перша статті 2, частина друга статті 16, пункти 1 - 5 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону України "Про місцеві вибори" передбачено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Враховуючи викладене, Комісія є комісією вищого рівня щодо територіальних виборчих комісій у частині проведення місцевих виборів та здійснює контроль за дотриманням указаними комісіями лише виборчого законодавства України.

Разом з тим, відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою  регламентовано розділом V Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", який згідно з Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України визначає правовий статус депутата місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради,  а не організацію і порядок проведення виборів та референдумів.

Водночас Центральна виборча комісія зауважує, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" відкликання депутата місцевої ради виборцями у встановленому цим Законом порядку є підставою для дострокового припинення повноважень такого депутата.

Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вирішуються судом (частина третя статті 5 указаного Закону).

Крім того, Кодекс адміністративного судочинства України надає можливість оскаржити рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії в судовому порядку.

За таких обставин Комісія не є належним суб’єктом розгляду спорів стосовно правовідносин, які виникають у сфері правового регулювання питань, пов’язаних зі статусом депутатів місцевих рад. Надання правової оцінки застосуванню територіальними виборчими комісіями положень Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" у ході реалізації ними своїх повноважень під час процедури відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою до компетенції Центральної виборчої комісії не належить.

Частиною першою статті 11 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що на засіданні Центральної виборчої комісії  може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до зазначеного та інших законів України належить до повноважень Комісії.

При цьому Центральна виборча комісія зазначає, що у разі визначення у скарзі суб’єктом оскарження територіальної виборчої комісії, законодавством України, а саме Законом України "Про місцеві вибори", Комісія уповноважена розглянути по суті тільки скаргу, що стосується бездіяльності територіальної виборчої комісії.

Однією із вимог скарги є скасування постанови Олександрійської міської виборчої комісії від 17 листопада 2017 року № 3 "Про прийняття рішення звернутися до вищого керівного органу політичної партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП", прийнятої вказаною комісією під час реалізації нею визначених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" повноважень з відкликання депутатів Олександрійської міської ради Руденка І.І. та Шевченка П.М. за народною ініціативою.

Як вбачається зі змісту скарги, заявляючи вимогу про визнання бездіяльності Олександрійської міської виборчої комісії щодо неприйняття відповідно до частини шостої статті 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" рішення про припинення ініціативи щодо відкликання Руденка І.І. та Шевченка П.М. як депутатів Олександрійської міської ради, суб’єкти звернення зі скаргою по суті не погоджуються з прийнятим за результатами проведення перевірки рішенням, а відтак із застосуванням Олександрійською міською виборчою комісією положень Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Так, відповідно до частин п’ятої, шостої статті 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", якщо при ініціюванні відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою дотримано вимоги статей 38 - 40 цього Закону, оформлення підписних листів та кількість підписів виборців, які підтримують пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, відповідає вимогам цього Закону, територіальна виборча комісія приймає рішення про відкликання депутата за народною ініціативою (у разі якщо депутат був обраний шляхом самовисування) або про звернення до вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного депутата, щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, а якщо при ініціюванні відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою не дотримано вимоги статей 38 - 40 цього Закону та/або оформлення підписних листів або кількість підписів виборців, які підтримують пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, не відповідає вимогам цього Закону та/або ініціативна група у встановлені цим Законом строки не подала до територіальної виборчої комісії підписні листи та протокол зборів виборців або подала їх після спливу встановлених строків, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради.

Викладене вище обумовлює відсутність підстав для розгляду по суті скарги Руденка І.І. та Шевченка П.М. у частині вказаних вимог.

Щодо вимоги достроково припинити повноваження усього складу Олександрійської міської виборчої комісії у зв’язку із систематичним грубим порушенням нею Конституції України та законів України Комісія зазначає, що ця вимога скарги є похідною та ґрунтується на доводах, які, на думку суб’єктів звернення зі скаргою, свідчать про протиправність оскаржуваного рішення міської виборчої комісії. Указане унеможливлює розгляд Комісією скарги по суті і в цій частині.

Таким чином, скарга Руденка І.І. та Шевченка П.М. підлягає залишенню без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частинами першою, другою статті 1, частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 15, 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Руденка Ігоря Івановича та Шевченка Павла Миколайовича залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Руденку І.І., Шевченку П.М. та Олександрійській міській виборчій комісії Кіровоградської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору