Документ v0259359-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.11.2009, підстава - v0246359-09

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
28.07.2004 N 259
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 246 ( v0246359-09 ) від 02.11.2009 }
Про Примірний перелік послуг та
Орієнтовний перелік обладнання та інвентарю,
необхідних для забезпечення роботи виборчих
комісій з виборів Президента України, що
можуть надаватися їм за кошторисами на
підготовку та проведення виборів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії
N 525 ( v0525359-04 ) від 13.09.2004 )

З метою забезпечення належних умов діяльності виборчих
комісій, відповідно до пункту 4 частини другої статті 25 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись
статтями 12, 13, пунктами 1, 7, 17 статті 18 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Примірний перелік послуг, необхідних для
забезпечення роботи виборчих комісій з виборів Президента України,
що можуть надаватися їм за кошторисами на підготовку та проведення
виборів (додаток 1).
2. Затвердити Орієнтовний перелік обладнання та інвентарю,
необхідних для забезпечення роботи виборчих комісій з виборів
Президента України, що можуть надаватися їм за кошторисами
видатків на підготовку та проведення виборів (додаток 2).
3. Встановити, що обладнання та інвентар, придбані за рахунок
коштів Державного бюджету України ( 1344-15 ), виділених на
підготовку і проведення виборів Президента України, після
припинення повноважень виборчої комісії передаються на зберігання
у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
4. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
радам, а також територіальним виборчим комісіям після їх
утворення.
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 липня 2004 року N 259
Примірний перелік послуг, необхідних для
забезпечення роботи виборчих комісій з виборів
Президента України, що можуть надаватися їм за
кошторисами на підготовку та проведення виборів

1. Для територіальної виборчої комісії:
1) послуги автотранспорту в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією;
2) послуги зв'язку;
3) оренда та утримання приміщення;
4) оренда технічних засобів для організації інформаційної
підтримки виборчого процесу в рамках Єдиної
інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією;
5) послуги місцевих державних архівних установ;
6) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників
у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
7) послуги по супроводженню програмного забезпечення з
бухгалтерського обліку та звітності;
8) інші послуги, що надаються комісії з метою її утворення,
здійснення діяльності та припинення повноважень.
2. Для дільничної виборчої комісії:
1) послуги автотранспорту в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією;
2) послуги зв'язку;
3) оренда та утримання приміщення;
4) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників
у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
( Додаток 1 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії
N 525 ( v0525359-04 ) від 13.09.2004 )
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 липня 2004 року N 259
Орієнтовний перелік обладнання та інвентарю,
необхідного для забезпечення роботи
виборчих комісій з виборів Президента України,
що можуть надаватися їм за кошторисами
видатків на підготовку та проведення виборів

1. Для територіальної виборчої комісії (одиниць):
калькулятор - не менше 5;
вивіска територіальної виборчої - згідно зі встановленим зразком;
комісії
брошури текстів Конституції - згідно з вимогами виборчого
України ( 254к/96-ВР ) законодавства;
та законів України, що
стосуються виборів,
виборча документація
канцелярське приладдя - залежно від кількості залучених
осіб;
печатка - 1;
2. Для дільничної виборчої комісії, виборчої дільниці
(одиниць):
вивіска дільничної виборчої - згідно зі встановленим зразком;
комісії
брошури текстів Конституції - згідно з вимогами виборчого
України ( 254к/96-ВР ) законодавства;
та законів України, що
стосуються виборів,
виборча документація
кабіни для таємного голосування - для дільниць із чисельністю:
до 500 виборців - не менше 2;
від 500 до 1500 виборців
- не менше 4;
від 1500 до 3000 виборців
- не менше 6;
скриньки для голосування - для дільниць із чисельністю:
до 500 виборців - не менше 2
великих та 2 малих;
від 500 до 1500 виборців -
не менше 3 великих і 2 малих;
від 1500 до 3000 виборців -
не менше 4 великих і 3 малих;
стенд для розміщення офіційних - не менше 2;
матеріалів
канцелярське приладдя - залежно від кількості залучених
осіб;
печатка - 1;
штамп - не більше 2.
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКАвгору