Документ v0252500-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.2018, підстава - v0004500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.04.2016  № 252

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 4 від 23.01.2018}

Про внесення змін до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 71 Закону України "Про Національний банк України", частини 3 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" з метою забезпечення збереження та відчуження в найкоротший строк майна, набутого у власність Національним банком України в рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16 квітня 2014 року № 218, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2014 року за № 543/25320 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року № 487), такі зміни:

1) пункт 12 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"12. Закупівля послуг суб'єкта оціночної діяльності, що визначатиме ринкову ціну майна, а також особи, яка проводитиме рецензування звіту про оцінку майна, проводиться Національним банком у порядку, передбаченому законодавством України, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку";

2) у розділі ІІІ:

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Закупівля послуг організатора електронних торгів та/або спеціалізованої організації проводиться Національним банком у порядку, передбаченому законодавством України, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку";

пункти 17 та 18 виключити.

абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:

"19. Організатор електронних торгів/спеціалізована організація має відповідати, зокрема, але не виключно, таким вимогам";

пункти 20 - 31 виключити.

абзац другий пункту 33 виключити;

пункти 34 та 35 викласти в такій редакції:

"34. Національний банк укладає з організатором електронних торгів/спеціалізованою організацією договір про надання послуг.

35. З організатором електронних торгів/спеціалізованою організацією обов'язково укладається договір про нерозголошення конфіденційної інформації".

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору