Документ v0252359-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.01.2012, підстава - v0005359-12

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
20.01.2006 N 252
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 5 ( v0005359-12 ) від 19.01.2012 }
Про нормативні вимоги до приміщень окружних і
дільничних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України та приміщень для голосування,
перелік і норми забезпечення виборчих комісій
транспортними засобами, засобами зв'язку,
обладнанням, інвентарем, оргтехнікою та перелік
видів послуг, робіт, що можуть надаватися
виборчим комісіям за рахунок коштів Державного
бюджету України, виділених на підготовку та
проведення виборів народних депутатів України
26 березня 2006 року

З метою забезпечення належних умов роботи окружних і
дільничних виборчих комісій під час підготовки та проведення
виборів народних депутатів України, відповідно до пункту 5 частини
другої статті 30, пункту 9 частини другої статті 31, статей 54, 81
Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 )
керуючись статтями 11, 12, 13, пунктами 1, 17 статті 19 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Указом
Президента України від 1 червня 2005 року N 900/2005 ( 900/2005 )
"Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями",
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Встановити:
- нормативні вимоги до приміщень окружних та дільничних
виборчих комісій з виборів народних депутатів України та приміщень
для голосування (додаток 1);
- перелік і норми забезпечення окружних та дільничних
виборчих комісій з виборів народних депутатів України
транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем,
оргтехнікою (додаток 2);
- перелік видів послуг, робіт, що можуть надаватися окружним
та дільничним виборчим комісіям за рахунок коштів Державного
бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів
народних депутатів України (додаток 3).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 8 липня 1999 року N 107 ( v0107359-99 ) "Про
Нормативні вимоги до приміщення виборчої комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму, Примірний перелік обладнання та
інвентаря, необхідних для виборчої комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму, та про Примірний перелік видів послуг
що можуть надаватися цим комісіям за кошторисами видатків на
підготовку і проведення виборів, всеукраїнського референдуму".
3. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, а
також окружним виборчим комісіям після їх утворення.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 січня 2006 року N 252
НОРМАТИВНІ ВИМОГИ
до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України та приміщень
для голосування

1. Приміщення, що надаються окружним та дільничним виборчим
комісіям для забезпечення їх роботи, мають відповідати таким
вимогам:
------------------------------------------------------------------ |Назва виборчої |Кількість робочих | Розмір приміщення (кв. м) | | комісії | кімнат |-----------------------------| | | |робоча кімната | приміщення | | | | |для засідань | |---------------+------------------+---------------+-------------| | Окружна | 3 | 20-30 | не менше 80 | |---------------+------------------+---------------+-------------| | Дільнична | 1-2 | не менше 20 | 40-80 | ------------------------------------------------------------------
Приміщення окружної виборчої комісії повинно бути обладнано
не менш як 4 телефонними лініями, а дільничні виборчі комісії - не
менш як 1 телефонною лінією.
2. Голосування проводиться в спеціально відведених та
облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного
голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і
встановлення виборчих скриньок.
Розміри приміщень для голосування:
------------------------------------------------------------------ | Вид виборчої | Кількість виборців | Розмір приміщення | | дільниці | | (кв. м) | |-----------------+-----------------------+----------------------| | Мала | до 500 | від 50 | |-----------------+-----------------------+----------------------| | Середня | від 500 до 1500 | від 75 | |-----------------+-----------------------+----------------------| | Велика | понад 1500 | від 90 | ------------------------------------------------------------------
3. Рекомендувати дільничним виборчим комісіям облаштовувати
приміщення для голосування на перших поверхах будівель.
4. У разі відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з
відповідною площею за дозволом окружної виборчої комісії
приміщення для голосування на виборчій дільниці може мати меншу
площу, але не менш як п'ятдесят відсотків від розміру приміщення,
вказаного в таблиці пункту 2 цього додатка.
5. Приміщення для голосування повинно бути обладнано
достатньою кількістю кабін для таємного голосування.
Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна
становити не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для
великих - не менше шести.
6. Рекомендувати в приміщенні для голосування одну кабіну для
таємного голосування облаштувати для голосування громадян з
обмеженими фізичними можливостями. Врахувати, що ширина входу до
такої кабіни повинна дорівнювати 110 см, але не менше 85 см,
всередині кабіни має бути встановлений столик або поличка висотою
не більше 75 см з простором знизу не менше 67 см для інвалідного
візка громадянина з обмеженими фізичними можливостями.
7. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю
виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих).
Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних
виборчих скриньок, середня - не менше трьох стаціонарних виборчих
скриньок, велика - не менше чотирьох стаціонарних виборчих
скриньок.
Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних
виборчих скриньок.
8. Приміщення, якими забезпечується дільнична виборча
комісія, та приміщення для голосування, як правило, мають бути
розташовані в одній будівлі.
На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для
голосування.
9. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій
дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої
комісії, кандидатів у народні депутати України, уповноважених осіб
партій (блоків), офіційних спостерігачів та представників засобів
масової інформації.
10. Приміщення мають відповідати встановленим вимогам щодо
площі, санітарних і технічних норм, забезпечені телефонним
зв'язком та електропостачанням.
11. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування
покладається на окружну та дільничну виборчі комісії.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 січня 2006 року N 252
ПЕРЕЛІК І НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
окружних та дільничних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України
транспортними засобами, засобами зв'язку,
обладнанням, інвентарем, оргтехнікою

1. Товарно-матеріальні цінності, які надаються органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування:
окружній виборчій комісії
легковий автомобіль - 1;
письмові столи - не менше 5;
Стільці - не менше 25;
телефонні апарати - не менше 3;
факсовий апарат - 1;
Ксерокс - 1;
комп'ютери - не менше 4;
друкарська машинка - 1;
сейф або металева шафа для зберігання виборчої - 1;
документації
аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо) - 1 комплект;
медична аптечка - 1 комплект;
засоби протипожежної безпеки - 1 комплект;
дільничній виборчій комісії
Державний Прапор України - 1;
легковий автомобіль - 1;
письмові столи - не менше 5;
стільці:
- для малих виборчих дільниць - не менше 28;
- для середніх виборчих дільниць - не менше 30;
- для великих виборчих дільниць - не менше 34;
телефонні апарати - не менше 2;
сейф або металева шафа для зберігання виборчої - 1;
документації
друкарська машинка - 1;
письмові столи для видачі бюлетенів під час - із розрахунку
голосування в день виборів 2 столи на
500 виборців;
стенди для розміщення офіційних матеріалів - не менше 2;
аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо) - 1 комплект;
медична аптечка - 1 комплект;
засоби протипожежної безпеки - 1 комплект.
2. Товарно-матеріальні цінності, які надаються за рахунок
коштів, передбачених у кошторисах видатків на підготовку та
проведення виборів народних депутатів України:
окружній виборчій комісії
калькулятор - не менше 5;
вивіска окружної виборчої комісії - 1;
(згідно із затвердженим зразком)
брошури текстів Конституції України - згідно з вимогами
( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про вибори Закону України "Про
народних депутатів України" ( 1665-15 ) вибори народних
депутатів України"
( 1665-15 );
виборча документація - згідно з вимогами
Закону України "Про
вибори народних
депутатів України"
( 1665-15 );
канцелярське приладдя - згідно з Кошторисом
видатків на
проведення виборів
народних депутатів
України;
печатка окружної виборчої комісії - 1;
дільничній виборчій комісії
вивіска дільничної виборчої комісії - 1;
(згідно із затвердженим зразком)
брошури текстів Конституції України - згідно з вимогами
( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про вибори Закону України "Про
народних депутатів України" вибори народних
( 1665-15 ) депутатів України"
( 1665-15 );
виборча документація - згідно з вимогами
Закону України "Про
вибори народних
депутатів України"
( 1665-15 );
кабіни для таємного голосування для
виборчих дільниць із чисельністю:
до 500 виборців - не менше 2;
від 500 до 1500 виборців - не менше 4;
понад 1500 виборців - не менше 6;
виборчі скриньки для голосування для
виборчих дільниць із чисельністю:
до 500 виборців - не менше
2 стаціонарних
(великих) та
2 переносних
(малих);
від 500 до 1500 виборців - не менше
3 стаціонарних
(великих) і
2 переносних
(малих);
понад 1500 виборців - не менше
4 стаціонарних
(великих) і
2 переносних
(малих);
стенди для розміщення офіційних матеріалів - не менше 2;
канцелярське приладдя - згідно з Кошторисом
видатків на
проведення виборів
народних депутатів
України;
печатка дільничної виборчої комісії - 1;
штамп дільничної виборчої комісії - 1.
3. Після припинення повноважень окружних та дільничних
виборчих комісій товарно-матеріальні цінності, які надавалися їм у
використання органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, підлягають поверненню цим органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування.
4. Після припинення повноважень окружних та дільничних
виборчих комісій товарно-матеріальні цінності, придбані за рахунок
коштів Державного бюджету України, передаються на зберігання до
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 20 січня 2006 року N 252
ПЕРЕЛІК
видів послуг, робіт, що можуть надаватися окружним
та дільничним виборчим комісіям за рахунок коштів
Державного бюджету України, виділених на підготовку
та проведення виборів народних депутатів України

Для окружної виборчої комісії:
1) послуги автотранспорту; 2) послуги зв'язку; 3) оренда та утримання приміщень; 4) послуги місцевих державних архівних установ; 5) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників.
Для дільничної виборчої комісії:
1) послуги автотранспорту; 2) послуги зв'язку; 3) оренда та утримання приміщень; 4) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвгору