Документ v024u710-15, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2015

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Хейфеца Сергія Максовича щодо офіційного тлумачення положень статті 460 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 55 Конституції України

м. Київ
11 червня 2015 року
№ 24-у/2015

Справа № 2-23/2015

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Стецюка Петра Богдановича,
Тупицького Олександра Миколайовича - доповідача,
Шевчука Станіслава Володимировича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Хейфеца Сергія Максовича щодо офіційного тлумачення положень статті 460 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 55 Конституції України.

Заслухавши суддю-доповідача Тупицького О.М. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Хейфец С.М. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень статті 460 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 55 Конституції України щодо можливості оскарження ухвали слідчого судді в порядку перегляду за нововиявленими обставинами.

Згідно зі статтею 460 Кодексу учасники судового провадження мають право подати заяву про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили.

Необхідність в офіційному тлумаченні вказаних положень Кодексу автор клопотання обґрунтовує неоднозначним, як він вважає, їх застосуванням судом апеляційної інстанції при прийнятті рішень за його скаргами на ухвали суду першої інстанції про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 24 червня 2014 року. До конституційного звернення долучено копії ухвал апеляційного суду Дніпропетровської області від 27 серпня 2014 року, від 31 жовтня 2014 року, від 29 грудня 2014 року.

Суб'єкт права на конституційне звернення стверджує, що суд апеляційної інстанції в межах однієї справи неоднозначно застосував положення статті 460 Кодексу, що призвело до порушення його права на судовий захист, передбаченого частиною першою статті 55 Конституції України.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання про відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 3 червня 2015 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, виходить з такого.

Згідно з Законом України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні зазначається обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42); підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94).

За правовою позицією Конституційного Суду України рішення судів загальної юрисдикції різних інстанцій у конкретній справі між тими самими сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не визнається фактом неоднозначного застосування норми закону (Ухвала від 13 жовтня 2005 року № 36-у/2005).

З доданих до конституційного звернення копій судових рішень вбачається, що вони ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій в межах однієї справи за заявою Хейфеца С.М.

Зазначене вказує на те, що суб'єкт права на конституційне звернення не навів фактів неоднозначного застосування положень статті 460 Кодексу.

Таким чином, конституційне звернення не відповідає вимогам статей 42, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Хейфеца Сергія Максовича щодо офіційного тлумачення положень статті 460 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями частини першої статті 55 Конституції України на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим цим законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору