Документ v0247359-18, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2018 року № 247

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 23 грудня 2016 року № 513

З метою забезпечення економії коштів Державного бюджету України, що виділяються Центральній виборчій комісії, керуючись статтями 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Заходи щодо ефективного та раціонального використання Центральною виборчою комісією бюджетних коштів, затверджені постановою Центральної виборчої комісії від 23 грудня 2016 року № 513, викласти в редакції, що додається.

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 грудня 2016 року № 513
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 20 грудня 2018 року № 247)

ЗАХОДИ
щодо ефективного та раціонального використання Центральною виборчою комісією бюджетних коштів

1. Створення системи автономного електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адмінбудинку.


Хоменко В.М.,
управління господарського та матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії
2016 - 2018 роки

2. Запровадження в Центральній виборчій комісії електронного документообігу та мінімізації обсягу паперових документів.


Суярко С.М.,
управління: регламентного забезпечення діяльності Комісії, інформатизації Секретаріату Комісії
2020 рік

3. Оптимізація офіційного веб-сайта Центральної виборчої комісії за рахунок міжнародної технічної допомоги, реципієнтом і бенефіціаром якої є Комісія.


Дубовик С.О.,
управління інформатизації Секретаріату Комісії
2018 - 2019 роки

4. Здійснення закордонних відряджень за кошти державного бюджету в межах видатків, передбачених кошторисом Центральної виборчої комісії на вказані цілі за бюджетною програмою 6731010, або за рахунок сторони, яка приймає, та за кошти міжнародної технічної допомоги відповідно до графіка закордонних відряджень для розвитку двосторонніх відносин з виборчими органами країн Європи та стратегічними партнерами України в інших державах світу, участі у заходах, що проводяться під егідою ООН, інституцій Євросоюзу, Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Асоціації виборчих органів країн Європи, Всесвітньої асоціації виборчих органів, та інших заходах міжнародного співробітництва Комісії.


Відділи: міжнародного співробітництва, зведеного планування та фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії
Постійно

5. Здійснення ремонту транспортних засобів Центральної виборчої комісії в разі можливості силами працівників відділу транспортного забезпечення Секретаріату Комісії.


Суярко С.М.,
відділи: транспортного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, зведеного планування та фінансування, контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії
Постійно

6. Забезпечення економного використання води, тепло- та електроенергії в приміщеннях Комісії з метою зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.


Хоменко В.О., Версаль А.О.,
управління господарського та матеріально-технічного забезпечення, структурні підрозділи Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців
Постійно

7. Після створення та введення в експлуатацію власного об’єкта електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії поступове переведення всіх освітлювальних приладів на енергозберігаючі лампи.


Хоменко В.О.,
управління господарського та матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії
2018 - 2019 роки

8. Здійснення оплати експлуатаційних та інших послуг, пов’язаних з утриманням адмінбудинку та прибудинкової території в належному стані, лише в розмірі фактично наданих послуг.


Суярко С.М.,
управління господарського та матеріально-технічного забезпечення,
відділи: бухгалтерського обліку та звітності, контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії
Постійно

9. Здійснення аналізу цін на товари, роботи та послуги з метою їх придбання за найвигіднішими ціновими пропозиціями.


Структурні підрозділи Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців
Постійно

10. Розроблення типового зразка службової записки щодо необхідності закупівлі товарів/робіт/послуг у конкретного суб’єкта господарювання.


Суярко С.М.,
відділ контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії
2018 рік

11. Уніфікація форми подання структурними підрозділами Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців пропозицій щодо потреби в поточних (капітальних) видатках на відповідний рік для включення їх до бюджетного запиту.


Відділ зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії
2018 рік

12. Забезпечення дієвого контролю за обґрунтуванням пропозицій структурних підрозділів Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців щодо потреби в поточних (капітальних) видатках на відповідний рік.


Суярко С.М.,
відділ зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії
Постійно

13. З метою забезпечення належного контролю за виконанням умов укладених Комісією договорів у вказаних договорах зазначати відповідальну за виконання договору особу від Комісії.


Керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, управління правового забезпечення Секретаріату Комісії
Постійно

14. Обмеження практики придбання товарів (продукції) та послуг без укладення договору.


Керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців
Постійно

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАвгору