Документ v0246359-19, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2019 року № 246

Про відмову Українчук Л.І. у реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 2 лютого 2019 року громадянка України Українчук Любов Іванівна особисто подала заяву разом із доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши подані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), що регулює порядок самовисування, громадянин України, який відповідно до статті 9 Закону може бути обраний Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України, яка повинна містити визначені частиною другою статті 48 Закону відомості.

Проте подану Українчук Л.І. заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України не засвідчено в установленому законом порядку, що вказує на порушення встановленого статтею 48 Закону порядку самовисування.

Частиною третьою статті 48 Закону визначено, що до заяви додаються документи, передбачені частиною першою статті 51 Закону.

За змістом пункту 1 частини першої статті 51 Закону одним з документів, за умови отримання яких Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України, є анкета кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Форму анкети кандидата на пост Президента України встановлено постановою Комісії від 27 грудня 2018 року № 270.

Натомість Українчук Л.І. подала до Комісії на паперовому носії анкету кандидата на пост Президента України за формою, встановленою постановою Комісії від 25 лютого 2014 року № 21, яка втратила чинність.

Отже, Українчук Л.І. не подала до Комісії документа, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 51 Закону.

Крім того, до заяви про самовисунення кандидатом на пост Президента України додається документ про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону (пункт 4 частини першої статті 51 Закону).

Однак документа про внесення Українчук Л.І. у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) грошової застави в розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень до заяви про самовисунення не додано.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 51 Закону Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 Закону.

Статтею 50 Закону передбачено, що декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

За змістом пункту 2 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 грудня 2018 року № 272, на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року декларація кандидата на пост Президента України за 2017 рік (усі сторінки декларації, у тому числі ті сторінки її розділів, стосовно яких у суб?єкта декларування та членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування у відповідному розділі) подається до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Президента України після присвоєння такій декларації унікального ідентифікатора документа в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на паперових носіях та в електронному вигляді:

на паперових носіях - роздруковані копії всіх сторінок декларації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засвідчені підписом кандидата на пост Президента України шляхом проставлення його на останній сторінці декларації;

в електронному вигляді - у форматі PDF (*.pdf) на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам’ятовування, що використовує інтерфейс USB.

Натомість Українчук Л.І. до заяви додала на паперових носіях декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, який втратив чинність.

Отже, Українчук Л.І. не подала передбаченої пунктом 5 частини першої статті 51 Закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу (на паперових носіях та в електронному вигляді), за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Пунктом 3 частини першої статті 52 Закону визначено, що в разі відсутності документів, зазначених у статті 48 або 51 Закону, Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України.

Також Українчук Л.І. не дотримано вимог пункту 2 частини першої статті 51 Закону щодо максимального обсягу друкованих знаків в автобіографії.

Таким чином, згідно з пунктом 3 частини першої статті 52 Закону в Центральної виборчої комісії є підстави для відмови в реєстрації Українчук Л.І. кандидатом на пост Президента України.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої статті 48, частини першої статті 49, частин першої, дев’ятої статті 51, пункту 3 частини першої, частини другої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Українчук Любові Іванівні в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Копію цієї постанови надіслати Українчук Л.І.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору