Документ v0246359-18, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2018 року № 246

Про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до бази даних Державного реєстру виборців

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 12, пункту 3 розділу XIII Закону України "Про запобігання корупції", статті 1, пункту 9 частини першої, частини десятої статті 3, статті 11, частин другої, третьої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", статей 6, 8, 9 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17, частиною четвертою статті 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до бази даних Державного реєстру виборців (додаток 1).

2. Встановити форму попередження про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" (додаток 2).

3. Встановити форму відомості про надання працівникам Національного агентства з питань запобігання корупції засобів доступу до бази даних Державного реєстру виборців (додаток 3).

4. Для доступу до бази даних Державного реєстру виборців Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує:

організацію, обслуговування та підтримку захищеного каналу зв’язку для доступу до бази даних Державного реєстру виборців з дотриманням вимог законодавства України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

необхідні технічні засоби для організації автоматизованого робочого місця в приміщенні з обмеженим доступом, що облаштоване охоронною системою сигналізації, а в разі його розміщення на першому поверсі - зі встановленням на вікнах металевих ґрат або захисних ролетів;

створення комплексної системи захисту інформації для забезпечення захисту інформації, яка оброблятиметься на автоматизованому робочому місці, організованому для доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до бази даних Державного реєстру виборців, з дотриманням вимог Технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців", затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 29 травня 2008 року № 39, і технічної та експлуатаційної документації комплексної системи захисту інформації державного органу, що має доступ до Державного реєстру виборців в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців".

5. Службі розпорядника Державного реєстру виборців після надходження до Центральної виборчої комісії документів щодо забезпечення заходів, передбачених пунктом 4 цієї постанови, забезпечити доступ Національного агентства з питань запобігання корупції в режимі читання до бази даних Державного реєстру виборців.

6. Встановити, що технічні особливості організації доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до бази даних Державного реєстру виборців визначаються технічними протоколами, які затверджуються керівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців та уповноваженою посадовою особою Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Цю постанову надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 грудня 2018 року № 246

ПОРЯДОК
доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до бази даних Державного реєстру виборців

1. Цей Порядок визначає процедуру доступу Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) в режимі читання до бази даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) з автоматизованих робочих місць, організованих у приміщенні Національного агентства.

2. Працівникам Національного агентства надається доступ до бази даних Реєстру на підставі письмового звернення Голови Національного агентства до Центральної виборчої комісії, в якому зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, дати народження та займані посади, а також вказується працівник, на якого покладено обов’язки здійснення заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка оброблятиметься на автоматизованому робочому місці, організованому для доступу Національного агентства до бази даних Реєстру (адміністратор безпеки).

До такого звернення додаються підписані визначеними в ньому працівниками Національного агентства попередження про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" (додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246).

3. Надання працівникам Національного агентства доступу до бази даних Реєстру забезпечується Службою розпорядника Реєстру.

4. Працівники Національного агентства, яким надано доступ до бази даних Реєстру, є користувачами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - Система).

5. Доступ користувача Системи до бази даних Реєстру забезпечується шляхом використання таких програмних та інших засобів:

індивідуального системного імені;

індивідуального системного пароля;

програмно-апаратного засобу ідентифікації (далі - ПАЗІ);

індивідуального пароля доступу до ПАЗІ.

6. Служба розпорядника Реєстру створює обліковий запис користувача Системи та проводить авторизацію в Системі засобів доступу до бази даних Реєстру користувача Системи.

7. Зміст індивідуального системного імені, індивідуального системного пароля та індивідуального пароля доступу до ПАЗІ користувача Системи є конфіденційним.

Передача користувачем Системи засобів доступу до бази даних Реєстру іншим особам забороняється.

8. Служба розпорядника Реєстру здійснює формування, надання користувачу Системи програмних та інших засобів доступу до бази даних Реєстру.

9. Про надання користувачу Системи програмних та інших засобів доступу до бази даних Реєстру Службою розпорядника Реєстру складається відомість (додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 19 грудня 2018 року № 246), у якій користувач Системи ставить підпис за отримання програмних та інших засобів доступу до бази даних Реєстру.

Відомість зберігається у Службі розпорядника Реєстру.

10. Національне агентство невідкладно письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про зміни в персональних даних користувачів Системи, а також про звільнення користувача Системи з роботи чи надання йому відпустки.

11. Скасування наданого користувачу Системи доступу до бази даних Реєстру, зокрема у зв’язку з його звільненням з роботи, здійснюється на підставі письмового звернення Голови Національного агентства, який одночасно забезпечує повернення Центральній виборчій комісії відповідного ПАЗІ.

Обліковий запис такого користувача Системи блокується без можливості відновлення.

12. Працівники Служби розпорядника Реєстру, на яких покладено завдання щодо захисту інформації в Реєстрі, за погодженням із Національним агентством можуть мати доступ до приміщення, в якому організовано відповідне автоматизоване робоче місце, в тому числі для надання допомоги в налаштуванні необхідного обладнання та організації доступу користувачів Системи до бази даних Реєстру.

13. У разі виходу з ладу чи пошкодження ПАЗІ користувача Системи Національне агентство забезпечує протягом трьох робочих днів з дня виявлення несправності повернення Центральній виборчій комісії відповідного засобу.

Про втрату ПАЗІ користувача Системи Національне агентство негайно повідомляє Центральну виборчу комісію для невідкладного блокування Службою розпорядника Реєстру доступу до бази даних Реєстру відповідного користувача Системи.

Служба розпорядника Реєстру відновлює доступ таких користувачів Системи до бази даних Реєстру.

14. З метою проведення технологічних робіт, перевірок, інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації в Системі, доступ до бази даних Реєстру користувача Системи може бути тимчасово заблоковано Службою розпорядника Реєстру, про що повідомляється Національне агентство.

15. Служба розпорядника Реєстру здійснює облік користувачів Системи.

16. Користувачам Системи надається можливість використовувати функції програмного забезпечення Системи, які забезпечують:

пошук за ідентифікаційними персональними даними особи (прізвище, власне ім’я, по батькові, дата народження) та виборчою адресою, що визначається згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців";

відображення результатів пошуку з можливістю експорту в формати, встановлені технічним протоколом, який визначає технічні особливості організації доступу Національного агентства до бази даних Реєстру;

перегляд інформації про особу:

ідентифікаційні персональні дані, передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців";

виборча адреса;

службові персональні дані (дата набуття громадянства України; дата припинення громадянства України; дата визнання особи недієздатною; дата поновлення дієздатності особи; дата смерті або дата оголошення померлим; дата скасування рішення суду про оголошення особи померлою; службова відмітка про вибуття із зареєстрованого місця проживання; службова відмітка про проходження строкової військової служби).

17. Голова Національного агентства забезпечує здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного агентства - користувачами Системи законодавства про захист персональних даних.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 грудня 2018 року № 246

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про відповідальність за порушення вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців"


Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 грудня 2018 року № 246

ВІДОМІСТЬ
про надання працівникам Національного агентства з питань запобігання корупції засобів доступу до бази даних Державного реєстру виборціввгору