Документ v0246359-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.01.2012, підстава - v0005359-12

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
02.11.2009 N 246
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 5 ( v0005359-12 ) від 19.01.2012 }
Про нормативні вимоги
до приміщень окружних і дільничних
виборчих комісій з виборів Президента
України та приміщень для голосування, перелік
та норми забезпечення окружних і дільничних
виборчих комісій з виборів Президента України
транспортними засобами, засобами зв'язку,
обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими
матеріальними цінностями, перелік видів послуг
та робіт, що можуть надаватися окружним
і дільничним виборчим комісіям за рахунок
коштів Державного бюджету України, виділених
на підготовку та проведення виборів
Президента України

З метою забезпечення належних умов роботи окружних і
дільничних виборчих комісій під час підготовки та проведення
виборів Президента України, відповідно до пункту 4 частини другої
статті 25, частини першої статті 39, статті 74 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 11-13,
пунктами 1, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити:
- нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних
виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для
голосування (додаток 1);
- перелік та норми забезпечення окружних і дільничних
виборчих комісій з виборів Президента України транспортними
засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою,
іншими матеріальними цінностями(додаток 2);
- перелік видів послуг та робіт, що можуть надаватися
окружним і дільничним виборчим комісіям за рахунок коштів
Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення
виборів Президента України (додаток 3).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови
Центральної виборчої комісії від 28 липня 2004 року N 257
( v0257359-04 ) "Про нормативні вимоги до приміщень, якими
забезпечуються виборчі дільниці для голосування і виборчі комісії
з виборів Президента України", N 258 ( v0258359-04 ) "Про норми
забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України
транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем,
оргтехнікою, що підлягають поверненню органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування після припинення їх повноважень"
та N 259 ( v0259359-04 ) "Про Примірний перелік послуг та
Орієнтовний перелік обладнання та інвентарю, необхідних для
забезпечення роботи виборчих комісій з виборів Президента України,
що можуть надаватися їм за кошторисами на підготовку та проведення
виборів"; від 13 вересня 2004 року N 525 ( v0525359-04 ) "Про
внесення змін до Примірного переліку послуг, необхідних для
забезпечення роботи виборчих комісій з виборів Президента України,
що можуть надаватися їм за кошторисами на підготовку та проведення
виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від
28 липня 2004 року N 259 "Про Примірний перелік послуг
та Орієнтовний перелік обладнання та інвентарю, необхідних
для забезпечення роботи виборчих комісій з виборів Президента
України, що можуть надаватися їм за кошторисами на підготовку та
проведення виборів".
3. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, а
також окружним виборчим комісіям після їх утворення.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 листопада 2009 року N 246
Нормативні вимоги
до приміщень окружних і дільничних виборчих
комісій з виборів Президента України
та приміщень для голосування

1. Приміщення, що надаються окружним і дільничним виборчим
комісіям для забезпечення їх роботи, повинні відповідати таким
вимогам:
------------------------------------------------------------------ | Назва виборчої |Кількість робочих| Розмір приміщення (кв.м) | | комісії | кімнат |---------------------------| | | |робоча кімната| приміщення | | | | |для засідань| |------------------+-----------------+--------------+------------| | Окружна | 3 | 20-30 |не менше 80 | |------------------+-----------------+--------------+------------| | Дільнична | 1-2 | не менше 20 | 40-80 | ------------------------------------------------------------------
Приміщення окружної виборчої комісії повинно бути обладнано
не менш як 4 телефонними лініями, а дільничні виборчі комісії - не
менш як 1 телефонною лінією.
2. Голосування проводиться в спеціально відведених та
облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для
таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих
бюлетенів і встановлення виборчих скриньок.
3. Розміри приміщень для голосування:
------------------------------------------------------------------ |Вид виборчої дільниці |Кількість виборців| Розмір приміщення | | | | (кв.м) | |----------------------+------------------+----------------------| | Мала | до 500 | від 50 | |----------------------+------------------+----------------------| | Середня | від 500 до 1500 | від 75 | |----------------------+------------------+----------------------| | Велика | понад 1500 | від 90 | ------------------------------------------------------------------
4. Дільничним виборчим комісіям рекомендовано облаштовувати
приміщення для голосування на перших поверхах будівель.
5. У разі відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з
відповідною площею за дозволом окружної виборчої комісії
приміщення для голосування на виборчій дільниці може бути меншої
площі, але не менше п'ятдесяти відсотків розміру приміщення,
вказаного в таблиці пункту 3 цього додатка.
6. Приміщення для голосування повинно бути обладнано
достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного голосування
згідно з додатком 2.
7. У приміщенні для голосування одну кабіну (кімнату)
облаштовують для голосування громадян з обмеженими фізичними
можливостями. Ширина входу до такої кабіни (кімнати) повинна бути
110 см, у крайньому разі - не менше 85 см, всередині кабіни
(кімнати) встановлюється столик або поличка висотою не більше
75 см із простором знизу не менше 67 см для інвалідного візка
громадянина з обмеженими фізичними можливостями.
8. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю
виборчих скриньок - великих (стаціонарних) та малих (переносних)
згідно з додатком 2.
9. Приміщення, якими забезпечується дільнична виборча
комісія, та приміщення для голосування, як правило, мають бути
розташовані в одній будівлі.
На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для
голосування.
У приміщенні для голосування та на будинку, де розміщується
приміщення, яким забезпечується дільнична виборча комісія,
встановлюється Державний Прапор України.
10. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій
дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої
комісії, кандидатів на пост Президента України, уповноважених
представників та довірених осіб кандидатів на пост Президента
України, офіційних спостерігачів та представників засобів масової
інформації.
11. Приміщення повинні відповідати встановленим вимогам щодо
площі, санітарних і технічних норм, а також бути забезпеченими
телефонним зв'язком та електропостачанням.
12. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування
покладається на окружну та дільничну виборчі комісії.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 листопада 2009 року N 246
Перелік та норми забезпечення
окружних і дільничних виборчих комісій
з виборів Президента України транспортними
засобами, засобами зв'язку, обладнанням,
інвентарем, оргтехнікою, іншими
матеріальними цінностями

1. Матеріальні цінності, які надаються органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування:
окружній виборчій комісії:
легковий автомобіль - 1;
письмові столи - не менше 5;
столи для офіційних спостерігачів - не менше 2;
стільці - не менше 65;
телефонні апарати - не менше 3;
факсовий апарат - 1;
ксерокс - 1;
комп'ютери - не менше 2;
друкарська машинка - 1;
сейф або металева шафа для зберігання - 1;
виборчої документації
аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо) - 1 комплект;
медична аптечка - 1 комплект;
засоби протипожежної безпеки - 1 комплект;
дільничній виборчій комісії:
легковий автомобіль - 1;
письмові столи - не менше 5;
столи для офіційних спостерігачів - не менше 2;
стільці - не менше 65;
телефонні апарати - не менше 2;
сейф або металева шафа для зберігання - 1;
виборчої документації
друкарська машинка - 1;
письмові столи для видачі бюлетенів - із розрахунку
під час голосування в день виборів на 500 виборців;
2 столи
стенди для розміщення матеріалів - не менше 2;
аварійне освітлення (ліхтарі, - 1 комплект;
лампи тощо)
медична аптечка - 1 комплект;
засоби протипожежної безпеки - 1 комплект.
Дільничній виборчій комісії органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування надають Державний Прапор України.
2. Матеріальні цінності, які надаються за рахунок коштів,
передбачених у кошторисах видатків для підготовки та проведення
виборів Президента України:
окружній виборчій комісії:
вивіска окружної виборчої - 1;
комісії
(згідно із затвердженим зразком)
брошури Конституції України - 2 примірники;
( 254к/96-ВР )
брошури Закону України - згідно з вимогами Закону
"Про вибори Президента України" України "Про вибори
( 474-14 ) Президента України"
( 474-14 );
виборча документація - згідно з вимогами Закону
України "Про вибори
Президента України"
( 474-14 );
канцелярське приладдя - відповідно до затверджених
середніх норм видатків на
проведення виборів
Президента України;
печатка окружної виборчої - 1;
комісії
дільничній виборчій комісії:
вивіска дільничної виборчої - 1;
комісії (згідно із затвердженим
зразком)
брошури Конституції України - 2 примірники;
( 254к/96-ВР )
брошури Закону України - згідно з вимогами Закону
"Про вибори Президента України" України "Про вибори
( 474-14 ) Президента України"
( 474-14 );
виборча документація - згідно з вимогами Закону
України "Про вибори
Президента України"
( 474-14 );
кабіни для таємного голосування
для виборчих дільниць із
чисельністю:
до 500 виборців (малі) - не менше 2;
від 500 до 1500 виборців - не менше 4;
(середні)
понад 1500 виборців (великі) - не менше 6;
виборчі скриньки для голосування
для виборчих дільниць із
чисельністю:
до 500 виборців (малі) - не менше 2 великих
(стаціонарних) та
2 малих (переносних);
від 500 до 1500 виборців - не менше 3 великих
(середні) (стаціонарних) та
2 малих (переносних);
понад 1500 виборців (великі) - не менше 4 великих
(стаціонарних) та
3 малих (переносних);
стенди для розміщення матеріалів - не менше 2;
канцелярське приладдя - відповідно до затверджених
середніх норм видатків на
проведення виборів
Президента України;
печатка дільничної виборчої - 1;
комісії
штамп дільничної виборчої - 1.
комісії
3. Після припинення повноважень окружних і дільничних
виборчих комісій матеріальні цінності, які надавалися їм у
використання органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, підлягають поверненню відповідним органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
4. Після припинення повноважень окружних і дільничних
виборчих комісій матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів
Державного бюджету України, передаються на зберігання до органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в порядку,
встановленому постановою Центральної виборчої комісії від
20 жовтня 2009 року N 171 ( v0171359-09 ) "Про Порядок зберігання
матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з
всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента
України, народних депутатів України та всеукраїнського
референдуму".

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 листопада 2009 року N 246
Перелік
видів послуг та робіт, що можуть
надаватися окружним і дільничним виборчим
комісіям за рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку
та проведення виборів Президента України

Для окружної виборчої комісії:
1) послуги із транспортного обслуговування;
2) послуги зв'язку (абонентна плата);
3) оренда та утримання приміщень;
4) послуги місцевих державних архівних установ;
5) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників.
Для дільничної виборчої комісії:
1) послуги із транспортного обслуговування;
2) послуги зв'язку (абонентна плата);
3) оренда та утримання приміщень;
4) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВАвгору