Документ v0245359-18, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2018 року № 245

Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії

У зв’язку з набранням чинності Законом України "Про електронні довірчі послуги", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до Положення про Службу розпорядника Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 травня 2007 року № 34 (із змінами), такі зміни:

1) у підпункті 9 пункту 11 слова "цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом";

2) у підпункті 5 пункту 12 слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом".

2. У тексті Порядку надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2010 року № 516 (зі змінами), слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом".

3. Внести до Порядку організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 20 січня 2011 року № 13 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2.8:

в абзаці третьому слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Кваліфікований електронний підпис в органі ведення застосовується відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" та з дотриманням Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749";

2) в абзаці другому пункту 2.10 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису".

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення і регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору