Документ v0244359-18, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 грудня 2018 року № 244

Про запит на інформацію Коваленко О.С., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 10 грудня 2018 року за № 21-17-9376

До Центральної виборчої комісії 10 грудня 2018 року електронною поштою надійшов запит на інформацію Коваленко О.С. стосовно надання інформації щодо кількості молодих людей у віці від 18 до 35 років, які взяли участь у голосуванні на виборах Президента України в 2004, 2010, 2014 роках, а також на виборах народних депутатів України в 2007, 2012, 2014 роках загалом по Україні та в кожному регіоні, кількості українців у віці від 18 до 35 років, які взяли участь у голосуванні на вказаних виборах у закордонному виборчому окрузі.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Частиною першою статті 19 Закону передбачено, що запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Згідно із Законом України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999 року № 474-XIV, Законом України "Про вибори народних депутатів України" від 25 березня 2004 року № 1665-IV, Законом України "Про вибори народних депутатів України" від 17 листопада 2011 року № 4061-VI (у чинних на час проведення відповідних виборів редакціях) у протоколах дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколах окружних (територіальних) виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, а також у протоколах Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу та про результати виборів Президента України, народних депутатів України зазначається інформація про кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на відповідних виборах.

Центральною виборчою комісією в процесі виконання своїх повноважень інформація щодо кількості молодих людей у віці від 18 до 35 років, які взяли участь у голосуванні на виборах Президента України 31 жовтня 2004 року, виборах Президента України 17 січня 2010 року, позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, а також позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року, виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, а також кількості українців у віці від 18 до 35 років, які взяли участь у голосуванні на вказаних виборах у закордонному виборчому окрузі, не отримувалася та не створювалася.

Крім того, законами України на Комісію, яка відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, не покладено обов’язку володіти вказаною інформацією.

Таким чином, Центральна виборча комісія не володіє і не зобов’язана згідно з її компетенцією володіти запитуваною Коваленко О.С. інформацією.

Пунктом 1 частини першої статті 22 Закону встановлено, що розпорядник інформації, який не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, має право відмовити в задоволенні запиту.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржена запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону.

Враховуючи викладене, згідно з пунктом 1 частини першої, частинами четвертою та п’ятою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Коваленко Ользі Сергіївні в задоволенні запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Коваленко О.С. на електронну адресу, вказану в запиті на інформацію.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору