Документ v0240359-14, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 9 квітня 2014 року № 240

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893

У зв’язку з прийняттям Закону України від 21 листопада 2013 року № 709-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів" та Закону України від 13 березня 2014 року № 879-VII "Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" та деяких інших законодавчих актів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893 "Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси" (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 22 вересня 2012 року № 1046) такі зміни:

у Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженому зазначеною постановою:

у розділі II:

пункт 2.2 після слів "(повторного голосування)" доповнити словами "народних депутатів України";

пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування";

доповнити розділ після пункту 2.5 новим пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Під час виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України члени окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць подають заяву до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.

До заяви члена виборчої комісії додається копія відповідного посвідчення (оригінал пред’являється органу ведення Реєстру) або копія рішення про утворення відповідно окружної чи дільничної виборчої комісії/рішення про зміни в складі виборчої комісії".

У зв’язку із цим пункти 2.6 - 2.11 вважати відповідно пунктами 2.7 - 2.12;

у розділі III:

в абзаці другому пункту 3.3 слова "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" замінити словами "Про всеукраїнський референдум";

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. На період проведення чергових і позачергових виборів народних депутатів України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу.

Під час проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або проміжних виборів народного депутата України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, в тому числі члену виборчої комісії, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори (повторне голосування), та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу";

у розділі IV:

пункт 4.1 після слів "підтверджуючих документів" доповнити словами "крім випадку, передбаченого пунктом 2.5 цього Порядку";

пункт 4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо виборцю на період проведення чергових і позачергових виборів народних депутатів України тимчасово змінено місце голосування поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру (виборець за виборчою адресою не відноситься до одномандатного виборчого округу, до складу якого входить звичайна виборча дільниця, на яку тимчасово змінено місце голосування виборця), також у графі "Примітки" робиться відмітка "Отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі";

у пункті 4.10:

абзац п’ятий доповнити словами "крім випадку, передбаченого пунктом 2.5 цього Порядку";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"якщо звичайна виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування на період проведення повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або проміжних виборів народного депутата України, не входить до складу одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу".

2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору