Документ v023u710-12, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2012

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Роговченко Світлани Яківни щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 частини першої статті 215, частини першої статті 218, статті 223, частини першої статті 294 Цивільного процесуального кодексу України

м. Київ
12 липня 2012 року
№ 23-у/2012

Справа № 2-23/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:


Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Винокурова Сергія Маркіяновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Колоса Михайла Івановича,
Маркуш Марії Андріївни,
Овчаренка В'ячеслава Андрійовича,
Пасенюка Олександра Михайловича - доповідача,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Роговченко Світлани Яківни щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 частини першої статті 215, частини першої статті 218, статті 223, частини першої статті 294 Цивільного процесуального кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача Пасенюка О.М. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянка Роговченко С.Я. звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень пункту 4 частини першої статті 215, частини першої статті 218, статті 223, частини першої статті 294 Цивільного процесуального кодексу України (далі - Кодекс) в аспекті визначення понять „повне рішення суду“, „рішення суду у повному обсязі“ для з'ясування, коли рішення суду вважається повним - на момент його проголошення судом чи після прийняття ухвали про виправлення описки в резолютивній частині цього рішення, а також роз'яснити, коли рішення суду набирає законної сили - після прийняття його судом чи після прийняття ухвали про виправлення описки у цьому рішенні суду.

Необхідність в офіційному тлумаченні зазначених положень Кодексу Роговченко С.Я. мотивує неоднаковим їх застосуванням судами різних інстанцій у справі, у якій вона брала участь як сторона, що, на її думку, призвело до порушення її права на судовий захист.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Третьою колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали від 11 липня 2012 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, виходить з такого.

Відповідно до Закону України „Про Конституційний Суд України“ у конституційному зверненні має зазначатися обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42); підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94).

Як вбачається із конституційного звернення та доданих до нього матеріалів, для обґрунтування неоднозначності застосування відповідних положень Кодексу автор клопотання посилається на судові рішення, ухвалені судами різних інстанцій лише у тій цивільній справі, у якій він брав участь як сторона. Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України рішення судів загальної юрисдикції різних інстанцій у конкретній справі між тими самими сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не визнаються фактом неоднозначного застосування норми закону (абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини Ухвали від 13 жовтня 2005 року № 36-у/2005).

Таким чином, Роговченко С.Я. не навела неоднозначності застосування судами положень Кодексу, які є предметом її клопотання, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі (пункт 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“).

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 42, 43, 45, 50 Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Роговченко Світлани Яківни щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 частини першої статті 215, частини першої статті 218, статті 223, частини першої статті 294 Цивільного процесуального кодексу України на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим цим Законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{Текст взято з сайту Конституційного Суду України}вгору