Документ v023u710-02, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2002

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за зверненнями громадянина Бєлоусова
Ігоря Костянтиновича щодо офіційного тлумачення
положень статті 62 Конституції України та ряду статей
глав 3, 4, 5, 24, 29, 31 Кримінально-процесуального
кодексу України

м. Київ, 4 квітня 2002 року Справа N 2-26/2002
N 23-у/2002

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Євграфова Павла Борисовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Іващенка Володимира Івановича, Козюбри Миколи Івановича, Корнієнка Миколи Івановича, Малинникової Людмили Федорівни, Мироненка Олександра Миколайовича, Німченка Василя Івановича, Розенка Віталія Івановича - суддя-доповідач, Савенка Миколи Дмитровича, Тихого Володимира Павловича, Чубар Людмили Пантеліївни, Шаповала Володимира Миколайовича,
розглянув питання щодо наявності підстав для відкриття
конституційного провадження у справі за зверненнями громадянина
Бєлоусова Ігоря Костянтиновича про офіційне тлумачення положень
статті 62 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та ряду статей
глав 3, 4, 5, 24, 29, 31 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05 ).
Заслухавши суддю-доповідача Розенка В.І. та вивчивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянин Бєлоусов І.К. за виготовлення з метою збуту
підробленої іноземної валюти - доларів США засуджений у
лютому 2000 року Львівським обласним судом на тринадцять років
позбавлення волі з ув'язненням на перших п'ять років в тюрмі.
Вважаючи, що його вина не доведена як під час досудового
слідства, так і обвинувальним вироком суду, Бєлоусов І.К.
неодноразово звертався до Конституційного Суду України з
письмовими клопотаннями дати офіційне тлумачення положень
статті 62 Конституції України ( 254к/96-ВР ), в якій проголошено
принцип презумпції невинуватості особи, а також низки статей
Кримінально-процесуального кодексу України, що регулюють права і
обов'язки учасників кримінального судочинства (статті 44, 60, 61,
68, 69, 263, 347, 350, 354, 384, 386) ( 1001-05, 1003-05 ).
Засуджений просить Конституційний Суд України перевірити також
обгрунтованість обчислення строку відбування ним покарання в
тюрмі.
Секретаріатом Конституційного Суду України громадянину
Бєлоусову І.К. надіслано декілька відповідей з аргументованим
висновком про невідповідність його листів встановленим вимогам та
непідвідомчість порушених в них питань Конституційному Суду
України.
2. Колегія суддів Конституційного Суду України з
конституційних звернень (подань) Ухвалою від 28 березня 2002 року
відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на
підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) за невідповідністю цих звернень
вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та
непідвідомчістю Конституційному Суду України порушених у них
питань.
3. Відповідно до статті 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення
про офіційне тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є наявність неоднозначного застосування їх
положень судами, іншими органами державної влади. Проте будь-яких
фактів щодо цього у зверненнях не наведено, тобто відсутнє
обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні згаданих
положень Основного Закону України та Кримінально-процесуального
кодексу України.
Вивчення матеріалів справи засвідчує, що в них йдеться про
оспорювання громадянином Бєлоусовим І.К. вироку суду, тобто про
питання, віднесені до компетенції не Конституційного Суду України,
а до вирішення судами загальної юрисдикції. Нагляд за додержанням
законів при виконанні вироків здійснюють Генеральний прокурор
України і підпорядковані йому прокурори, а розгляд заяв і скарг
засуджених осіб - Державний департамент України з питань виконання
покарань.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 45, 50, 94 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. На підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) відмовити у відкритті
конституційного провадження у справі за зверненнями громадянина
Бєлоусова Ігоря Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень
статті 62 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та ряду статей
глав 3, 4, 5, 24, 29, 31 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05 ) за невідповідністю цих звернень вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчістю
Конституційному Суду України порушених у них питань.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскарженою.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору