Документ v0231359-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - v0032359-16

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2015 року № 231

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 32 від 12.02.2016}

Про Роз’яснення щодо деяких питань призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів

З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про місцеві вибори в частині призначення перших виборів депутатів сільських, селищних міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, відповідно до частини шостої статті 14, пункту 1 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", статей 7 - 9 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", пункту 2 розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись статтями 1, 3, 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо деяких питань призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додається).

2. Цю постанову надіслати обласним державним адміністраціям, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 7 вересня 2015 року № 231

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо деяких питань призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування законодавства України про місцеві вибори щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

1. Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) перші вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів (далі - перші місцеві вибори) призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів.

Згідно з частиною шостою статті 14 Закону перші місцеві вибори призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом.

Частиною восьмою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" встановлено, що Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою вказаної статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів у встановленому законом порядку.

Таким чином, перші місцеві вибори призначаються Центральною виборчою комісією за відповідними зверненнями Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій.

Центральна виборча комісія призначає перші місцеві вибори (у тому числі визначає дату їх проведення) з урахуванням положень статті 15 Закону.

2. Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" об’єднана територіальна громада вважається утвореною, зокрема, з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад та за умови отримання позитивного висновку, передбаченого частиною четвертою статті 7 зазначеного Закону.

Водночас утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів належить до виключних повноважень Верховної Ради України (пункт 29 частини першої статті 85 Конституції України).

Згідно з частиною дев’ятою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" якщо до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів у порядку, визначеному законом. У такому разі питання про утворення об’єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів.

З огляду на вказані положення Конституції України та Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" у разі відсутності рішення Верховної Ради України про зміну меж районів, на території яких розташовані територіальні громади, які прийняли рішення про об’єднання, Центральна виборча комісія не розглядає питання про призначення перших місцевих виборів до органів місцевого самоврядування таких об’єднаних територіальних громад.

3. За змістом частини сьомої статті 15 Закону Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення не пізніш як за п’ять днів до початку виборчого процесу чергових, перших місцевих виборів оголошує про початок виборчого процесу таких виборів.

Центральна виборча комісія постановою від 28 серпня 2015 року № 193 на виконання частини сьомої статті 15 Закону оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, призначених рішеннями Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Хмельницької, Чернівецької обласних рад згідно з чинним на час їх прийняття законодавством.

Постановою Центральної виборчої комісії від 29 серпня 2015 року № 209 оголошено з 5 вересня 2015 року початок виборчого процесу чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, призначених згідно з пунктом 1 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2015 року № 645-VIII "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році".

Разом з тим, пунктом 2 розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", який набрав чинності 5 вересня 2015 року, встановлено, що Центральна виборча комісія може призначити перші місцеві вибори на 25 жовтня 2015 року.

При цьому такі місцеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені Законом, з такими особливостями:

1) положення частин четвертої, шостої, сьомої статті 15, частин першої, другої, четвертої, п’ятої статті 17, частини другої статті 44 Закону щодо визначення строків призначення перших місцевих виборів, оголошення виборчого процесу, утворення виборчих округів, а також строків щодо визначення розміру грошової застави не застосовуються;

2) Центральна виборча комісія в день призначення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших виборів таких депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, у разі необхідності переглядає кількість територіальних, одномандатних виборчих округів для організації перших виборів та розмір грошової застави для відповідного багатомандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (з виборів міського голови) і невідкладно оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті та інформує про це відповідні територіальні виборчі комісії;

3) територіальна виборча комісія відповідно до Закону утворює одномандатні виборчі округи у порядку, передбаченому Законом, але не пізніш як за 35 днів до дня голосування.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону виборчий процес місцевих виборів - це здійснення суб’єктами виборчого процесу, визначеними у статті 12 Закону, виборчих процедур, передбачених Законом.

Кожний етап виборчого процесу повинен реалізовуватися відповідно до вимог Закону в установлені ним строки.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 93 Закону перші місцеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені Законом, з такими особливостями: територіальна виборча комісія утворюється у разі призначення перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом; територіальна виборча комісія згідно із Законом утворює виборчі округи, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені Законом. При цьому у разі добровільного об’єднання територіальних громад повноваження відповідних територіальних виборчих комісій припиняються після утворення територіальної виборчої комісії, що здійснюватиме підготовку та проведення відповідних перших місцевих виборів (частина друга статті 93 Закону).

За змістом частин шостої - восьмої статті 22 Закону відповідні територіальні виборчі комісії формують склад міських (міст районного значення), районних у місті (крім районних у місті Києві), сільських, селищних виборчих комісій не пізніш як за 42 дні до дня виборів, а відповідні подання щодо кандидатур до складу таких комісій відповідні місцеві організації політичних партій можуть внести до територіальних виборчих комісій не пізніш як за 45 днів до дня виборів.

Отже, місцеві організації політичних партій - суб’єкти внесення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають право внесення відповідних подань до 9 вересня 2015 року включно, а формування складу відповідних територіальних виборчих комісій повинно відбутися до 12 вересня 2015 року включно.

Центральна виборча комісія на виконання вимог частини четвертої статті 22 Закону сформувала склад обласних, районних, міських (міст обласного значення, міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюватимуть підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року (постанова Комісії від 6 вересня 2015 року № 230).

З метою забезпечення дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізації виборчих прав громадян України, однакового застосування законодавства України про вибори, належної організації підготовки та проведення одночасно чергових та перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року Центральна виборча комісія відповідно до пункту 2 розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" призначає перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2015 року за зверненнями обласних державних адміністрацій лише у разі їх відповідності вимогам законодавства України та надходження до Комісії до 7 вересня 2015 року включно.

При цьому звернення обласних державних адміністрацій про призначення перших місцевих виборів, які відповідають вимогам законодавства України, але надійшли до Центральної виборчої комісії після 7 вересня 2015 року, розглядаються Комісією після закінчення виборчого процесу чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.

4. Звернення обласних державних адміністрацій про призначення перших місцевих виборів, що не відповідають вимогам законодавства України, Комісією не розглядаються, рішення за такими зверненнями не приймаються.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору