Документ v0227359-18, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2018 року № 227

Про окремі питання діяльності Запорізької районної виборчої комісії Запорізької області

До Центральної виборчої комісії надійшло рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 15 листопада 2018 року в справі № 280/4832/18, яким визнано протиправною та скасовано постанову Запорізької районної виборчої комісії Запорізької області (далі - Запорізька районна виборча комісія) від 9 листопада 2018 року № 35 "Про утворення Новоолександрівської сільської виборчої комісії", а також постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2018 року, якою вказане рішення Запорізького окружного адміністративного суду скасовано, а вказану справу закрито у зв’язку з наявністю на час розгляду цієї справи в апеляційній інстанції судового рішення, яким скасовано постанову Запорізької районної виборчої комісії від 9 листопада 2018 року № 35 "Про утворення Новоолександрівської сільської виборчої комісії", і таке рішення набрало законної сили.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень Запорізьким окружним адміністративним судом 15 листопада 2018 року ухвалено рішення у справі № 280/4794/18, яким визнано протиправною та скасовано постанову Запорізької районної виборчої комісії від 9 листопада 2018 року № 35 "Про утворення Новоолександрівської сільської виборчої комісії".

Указане рішення суду залишено без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2018 року в зазначеній справі, яка також надійшла до Комісії.

Також до Комісії надійшло звернення голови Запорізької районної виборчої комісії з інформацією, що вказана виборча комісія з 20 до 22 листопада 2018 року не спроможна провести засідання у зв’язку з неприбуттям на нього необхідної кількості членів комісії, а отже, не має можливості належним чином виконати рішення суду в справі № 280/4794/18.

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому зазначеним Законом порядку, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України.

Вивчивши вказані вище та інші наявні в Центральній виборчій комісії документи, Комісія вважає за необхідне зазначити таке.

Пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що організація і порядок проведення виборів визначаються виключно законами України.

Основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ визначає Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Частиною першою статті 93 Закону передбачено, що перші місцеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені Законом із особливостями, визначеними вказаним положенням.

Постановою від 12 жовтня 2018 року № 156 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року" Центральна виборча комісія призначила на 23 грудня 2018 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів за переліками згідно з додатками, в тому числі в Новоолександрівській сільській об’єднаній територіальній громаді Запорізького району Запорізької області (далі - Новоолександрівська сільська територіальна громада), а також оголосила з 3 листопада 2018 року початок виборчого процесу перших місцевих виборів, призначених пунктом 1 цієї постанови.

Водночас постановою Комісії від 19 жовтня 2018 року № 163 затверджено Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року.

Таким чином, 3 листопада 2018 року розпочався виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону територіальні виборчі комісії є колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України.

Пунктом 1 частини першої статті 93 Закону визначено, що в разі призначення перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом, утворюється територіальна виборча комісія.

Порядок формування складу (утворення) територіальних виборчих комісій унормовано статтею 22 Закону.

Частиною шостою вказаної статті передбачено, що районні виборчі комісії формують склад, зокрема сільських виборчих комісій, у відповідному районі не пізніш як за 42 дні до дня виборів.

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 15 листопада 2018 року в справі № 280/4794/18, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2018 року, визнано протиправною та скасовано постанову Запорізької районної виборчої комісії від 9 листопада 2018 року № 35 "Про утворення Новоолександрівської сільської виборчої комісії".

Статтею 129-1 Конституції України встановлено, що судове рішення є обов’язковим до виконання. Згідно з частиною другою статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, рішення з цього питання приймається виборчою комісією, рішення якої було визнане протиправним, на підставі рішення суду (частина восьма статті 99 Закону).

Водночас Запорізька районна виборча комісія на сьогодні не вжила жодних заходів у зв’язку з ухваленням судового рішення з метою відновлення порушених прав суб’єктів виборчого процесу перших місцевих виборів у Новоолександрівській сільській об’єднаній територіальній громаді 23 грудня 2018 року.

Згідно з частиною другою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія здійснює контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення місцевих виборів.

Крім того, пунктом 3 статті 17, пунктами 1, 2 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пунктом 1 частини першої статті 24 Закону на Центральну виборчу комісію покладено повноваження щодо здійснення контролю за організацією підготовки і проведення місцевих виборів, а також додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України.

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону передбачено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

З огляду на викладене, у зв’язку зі скасуванням у судовому порядку постанови Запорізької районної виборчої комісії від 9 листопада 2018 року № 35 "Про утворення Новоолександрівської сільської виборчої комісії" Центральна виборча комісія вважає за необхідне зобов’язати зазначену районну виборчу комісію до 25 листопада 2018 року включно вирішити питання щодо утворення та формування складу Новоолександрівської сільської виборчої комісії Запорізького району Запорізької області.

При цьому Комісія наголошує, що встановлений статтею 22 Закону припинювальний строк для прийняття районною виборчою комісією рішення не може бути застосований у разі визнання протиправними її рішення, дій чи бездіяльності та необхідності у зв’язку з цим вчинення дій/прийняття рішення, спрямованих на поновлення порушених прав, на виконання рішення суду, що набрало законної сили, чи рішення Комісії, яке є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі виборчими комісіями нижчого рівня, згідно зі статтею 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

Одночасно Комісія звертає увагу, що організацію роботи територіальної виборчої комісії врегульовано статтею 27 Закону та Порядком організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228 (далі - Порядок).

Згідно з частинами четвертою, дев’ятою, сімнадцятою статті 27 Закону, пунктом 2.3 Порядку засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії.

Частиною сьомою статті 28 Закону член виборчої комісії зобов’язаний додержуватися Конституції України та законів України, зокрема з питань підготовки і проведення місцевих виборів; брати участь у засіданнях виборчої комісії; виконувати рішення виборчої комісії та обов’язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії; виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.

Відповідно до статті 100 Закону особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом.

У зв’язку з цим Комісія звертає увагу, що відповідно до частини третьої статті 29 Закону повноваження усього складу територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну, дільничну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

Також частиною четвертою вказаної статті передбачено дострокове припинення повноважень члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у зв’язку із систематичним невиконанням покладених на нього обов’язків або одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад).

Крім того, частиною першою статті 157 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність, зокрема, за ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини першої, частини третьої статті 19, частин першої, третьої статті 20, статті 22, пункту 1 частини першої статті 24, статті 93, частини восьмої статті 99 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 1 - 3, 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 3 статті 17, пунктами 1, 2 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зобов’язати Запорізьку районну виборчу комісію Запорізької області у зв’язку зі скасуванням у судовому порядку її рішення від 9 листопада 2018 року № 35 "Про утворення Новоолександрівської сільської виборчої комісії" до 25 листопада 2018 року включно вирішити питання щодо утворення та формування складу Новоолександрівської сільської виборчої комісії Запорізького району Запорізької області.

2. Зобов’язати Запорізьку районну виборчу комісію Запорізької області до 11 години 26 листопада 2018 року поінформувати Центральну виборчу комісію про результати розгляду питання, зазначеного в пункті 1 цієї постанови, та надіслати засвідчену належним чином копію рішення, прийнятого за результатами його розгляду.

3. Звернути увагу Запорізької районної виборчої комісії Запорізької області на необхідність забезпечення реалізації виборчих прав суб’єктів виборчого процесу та неухильного дотримання вимог виборчого законодавства під час підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

4. Цю постанову надіслати Запорізькій районній виборчій комісії Запорізької області, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУК



вгору