Документ v0226359-18, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2018 року № 226

Про окремі питання діяльності Новомосковської районної виборчої комісії Дніпропетровської області

До Центральної виборчої комісії надійшла низка колективних звернень депутатів Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області Корчун Л.П., Соболь А.В., Вацлавів Ю.О. стосовно окремих питань проведення перших виборів у Черкаській селищній об’єднаній територіальній громаді Новомосковського району Дніпропетровської області (далі - Черкаська селищна об’єднана територіальна громада) 23 грудня 2018 року, в яких, зокрема, повідомляється про неутворення Новомосковською районною виборчою комісією Дніпропетровської області (далі - Новомосковська районна виборча комісія) Черкаської селищної виборчої комісії Новомосковського району Дніпропетровської області (далі - Черкаська селищна виборча комісія) та несформування її складу в зв’язку з призначенням у Черкаській селищній об’єднаній територіальній громаді перших місцевих виборів 23 грудня 2018 року.

Крім того, Комісія отримала рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15 листопада 2018 року в справі № 160/8511/18, яким визнано протиправною бездіяльність Новомосковської районної виборчої комісії щодо неутворення Черкаської селищної виборчої комісії та несформування її складу в зв’язку з призначенням перших місцевих виборів 23 грудня 2018 року, а також постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2018 року, якою вказане рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду залишено без змін.

На вимогу Центральної виборчої комісії до 22 листопада 2018 року надати інформацію про те, чи утворено Новомосковською районною виборчою комісією Черкаську селищну виборчу комісію та сформовано її склад, а також надіслати засвідчену копію рішення (рішень) з цього питання, районна виборча комісія відповіді не надала.

Разом з тим, до Центральної виборчої комісії 23 листопада 2018 року надійшло звернення депутата Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області Корчун Л.П., датоване тим самим днем, у якому повідомляється, що станом на 23 листопада 2018 року Новомосковською районною виборчою комісією не утворено Черкаську селищну виборчу комісію та не сформовано її склад.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому зазначеним Законом порядку, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України.

Вивчивши вказані вище та інші наявні в Центральній виборчій комісії документи, Комісія вважає за необхідне зазначити таке.

Пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що організація і порядок проведення виборів визначаються виключно законами України.

Основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ визначає Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Частиною першою статті 93 Закону передбачено, що перші місцеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені Законом із особливостями, визначеними вказаним положенням.

Постановою від 12 жовтня 2018 року № 156 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року" Центральна виборча комісія призначила на 23 грудня 2018 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів за переліками згідно з додатками, в тому числі в Черкаській селищній об’єднаній територіальній громаді, а також оголосила з 3 листопада 2018 року початок виборчого процесу перших місцевих виборів, призначених пунктом 1 цієї постанови.

Крім того, Комісією прийнято низку постанов, спрямованих на забезпечення організації підготовки і проведення вказаних виборів (від 19 жовтня 2018 року № 165 "Про кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що утворюються сільськими, селищними, міськими виборчими комісіями для організації виборів депутатів місцевих рад під час проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року", від 25 жовтня 2018 року № 172 "Про розмір грошової застави на перших місцевих виборах 23 грудня 2018 року" та № 175 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів").

Водночас постановою Комісії від 19 жовтня 2018 року № 163 затверджено Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року.

Таким чином, 3 листопада 2018 року розпочався виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року.

Разом з тим, 5 листопада 2018 року Центральна виборча комісія отримала ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 2 листопада 2018 року в справі № 640/18007/18 про забезпечення адміністративного позову, якою в указаній справі до вирішення спору по суті вжито заходи забезпечення адміністративного позову та зупинено дію рішень окремих місцевих рад, територіальні громади яких увійшли до складу 34 об’єднаних територіальних громадах, у яких Центральна виборча комісія постановою від 12 жовтня 2018 року № 156 призначила місцеві вибори, зокрема, зупинено дію рішення Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 22 грудня 2017 року № 02-20/VII "Про добровільне об’єднання територіальних громад", яка увійшла до складу Черкаської селищної об’єднаної територіальної громади.

Мотивуючи зазначене судове рішення, Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у забезпеченні позову шляхом, зокрема, заборони Центральній виборчій комісії, територіальним виборчим комісіям вчиняти всі та будь-які дії, пов’язані з формуванням органів місцевого самоврядування, у тому числі Черкаської селищної об’єднаної територіальної громади, з посиланням, зокрема, на частину четверту статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів.

Водночас у наступному абзаці суд зауважив, що "зупинення дії Оскаржуваних рішень рад вже є достатньою підставою для зупинення формування органів місцевого самоврядування Оскаржуваних об’єднаних територіальних громад".

Також в ухвалі Окружний адміністративний суд міста Києва вказав, що з урахуванням наведеного в цьому судовому рішенні "вбачається, що у випадку задоволення позову і скасування/визнання протиправними Оскаржуваних рішень рад та фактичне припинення відповідних територіальних громад, усі витрати із місцевих та державного бюджетів, здійснені на підготовку та проведення виборів, будуть марними.

При цьому вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії Оскаржуваних рішень рад буде мати наслідком збереження існуючого становища до розгляду справи по суті, оскільки воно відповідає предмету адміністративного позову та, водночас, не зумовлює фактичного вирішення спору по суті до закінчення розгляду справи.

Більше того, суд вважає, що вжиття судом заходів забезпечення позову жодним чином не вплине на можливість реалізації відповідачами всіх дій щодо добровільного об’єднання територіальних громад після розгляду справи по суті".

Постановою від 8 листопада 2018 року № 202 "Про ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про забезпечення адміністративного позову від 2 листопада 2018 року в справі № 640/18007/18" Центральна виборча комісія звернула увагу відповідних територіальних виборчих комісій на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 2 листопада 2018 року в справі № 640/18007/18 у частині, що їх стосується, та надіслала їм копію цього документа.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону територіальні виборчі комісії є колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України.

У свою чергу Центральна виборча комісія є правозастосовним органом, який згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" також зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та іншими законами України.

Центральна виборча комісія наголошує, що на сьогодні законодавство України не регламентує правових наслідків, які повинні бути застосовані, зокрема, у зв’язку із вжиттям судами заходів забезпечення адміністративних позовів шляхом зупинення дії рішень рад про добровільне об’єднання територіальних громад після призначення перших місцевих виборів чи початку виборчого процесу таких виборів. За вказаних обставин 8 листопада 2018 року Центральна виборча комісія постановою № 203 звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладної підготовки відповідних змін до законодавчих актів з метою унормування питань перебігу виборчого процесу, в тому числі у зв’язку з виникненням зазначених обставин.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 93 Закону в разі призначення перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом, утворюється територіальна виборча комісія.

Порядок формування складу (утворення) територіальних виборчих комісій унормовано статтею 22 Закону.

Частиною шостою вказаної статті Закону передбачено, що районні виборчі комісії формують склад, зокрема селищних виборчих комісій, у відповідному районі не пізніш як за 42 дні до дня виборів.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15 листопада 2018 року в справі № 160/8511/18, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2018 року, визнано протиправною бездіяльність Новомосковської районної виборчої комісії щодо неутворення Черкаської селищної виборчої комісії та несформування її складу в зв’язку з призначенням перших місцевих виборів 23 грудня 2018 року, в решті позову відмовлено.

Статтею 129-1 Конституції України встановлено, що судове рішення є обов’язковим до виконання. Згідно з частиною другою статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

Згідно з частиною другою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія здійснює контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення місцевих виборів.

Крім того, пунктом 3 статті 17, пунктами 1, 2 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пунктом 1 частини першої статті 24 Закону на Центральну виборчу комісію покладено повноваження щодо здійснення контролю за організацією підготовки і проведення місцевих виборів, а також додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України.

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону передбачено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

З огляду на викладене, зокрема визнання судовими рішеннями, які набрали законної сили, протиправною бездіяльності Новомосковської районної виборчої комісії щодо неутворення Черкаської селищної виборчої комісії та несформування її складу в зв’язку з призначенням перших місцевих виборів 23 грудня 2018 року, Центральна виборча комісія вважає за необхідне зобов’язати вказану районну виборчу комісію до 25 листопада 2018 року включно утворити Черкаську селищну виборчу комісію та сформувати її склад у зв’язку з призначенням перших виборів депутатів Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області та Черкаського селищного голови Новомосковського району Дніпропетровської області на 23 грудня 2018 року, а також до 12 години 26 листопада 2018 року повідомити Комісію про виконання цієї постанови.

При цьому Комісія наголошує, що встановлений статтею 22 Закону припинювальний строк для прийняття районною виборчою комісією рішення стосовно формування складу (утворення) селищної виборчої комісії не може бути застосований у разі допущення територіальною виборчою комісією протиправної бездіяльності та необхідності у зв’язку з цим вчинення дій/прийняття рішення, спрямованих на поновлення порушених прав, на виконання рішення суду, що набрало законної сили, чи рішення Комісії, яке є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі виборчими комісіями нижчого рівня, згідно зі статтею 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини першої, частини третьої статті 19, частин першої, третьої статті 20, статті 22, пункту 1 частини першої статті 24, статті 93 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 1 - 3, 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 3 статті 17, пунктами 1, 2 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зобов’язати Новомосковську районну виборчу комісію Новомосковського району Дніпропетровської області:

до 25 листопада 2018 року включно утворити Черкаську селищну виборчу комісію Новомосковського району Дніпропетровської області та сформувати її склад у зв’язку з призначенням перших виборів депутатів Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області та Черкаського селищного голови Новомосковського району Дніпропетровської області на 23 грудня 2018 року;

до 12 години 26 листопада 2018 року повідомити Центральну виборчу комісію про виконання цієї постанови Комісії та надати належним чином засвідчену копію рішення (рішень), прийнятого за результатами розгляду питання щодо утворення Черкаської селищної виборчої комісії Новомосковського району Дніпропетровської області та формування її складу у зв’язку з призначенням перших виборів депутатів Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області та Черкаського селищного голови Новомосковського району Дніпропетровської області на 23 грудня 2018 року.

2. Звернути увагу Новомосковської районної виборчої комісії Новомосковського району Дніпропетровської області на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України під час підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

3. Цю постанову надіслати Новомосковській районній виборчій комісії Новомосковського району Дніпропетровської області, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору