Документ v0225500-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.03.2016  № 225

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 31 від 05.02.2019}

Відповідно до статей 7, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою розширення можливостей міжнародних фінансових організацій, що мають право відкривати поточні рахунки на території України згідно з міжнародними договорами України (далі - МФО) щодо фінансування вітчизняних підприємств та сприяння залученню додаткових кредитних коштів вітчизняними підприємствами, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці дев'ятому пункту 16.4 глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), слово "інвестиційний" замінити словами "поточний (у тому числі інвестиційний)".

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної фіскальної
служби України

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Міністра фінансів України

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії




Р.М. Насіров


В.П. Зубрій

О. Маркарова


Ж. Усенко-Чорна



вгору