Документ v021u710-09, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2009

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України (конституційності)
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліків господарських товариств і холдингових компаній,
державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу,
державних підприємств, холдингових компаній
і відкритих акціонерних товариств, що підлягають
підготовці до продажу в 2009 році"

м. Київ Справа N 2-18/2009
21 квітня 2009 року
N 21-у/2009

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Вдовіченка Сергія Леонідовича - доповідача, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента України
( n0040100-08 ) щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про затвердження переліків господарських товариств і
холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких
підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і
відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до
продажу в 2009 році" від 3 грудня 2008 року N 1517-р
( 1517-2008-р ) (оприлюднене шляхом розміщення на офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України за N 6 у списку розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року, індекс 25).
Заслухавши суддю-доповідача Вдовіченка С.Л. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Президент України Указом від 19 грудня 2008 року N 1178
( 1178/2008 ) згідно з пунктом 15 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) зупинив дію окремих положень
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні
пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних
підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних
товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році" від
3 грудня 2008 року N 1517-р ( 1517-2008-р ) (далі - Розпорядження)
в частині визначення такими, що підлягають продажу в 2009 році,
державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного
та енергетичного насособудування", "Науково-виробничий комплекс
"Київський завод автоматики імені Г.І. Петровського", "Турбоатом",
"Феодосійська суднобудівна компанія "Море", "Мукачівський завод
"Точприлад", "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Західенерго",
Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" та такими, що
підлягають підготовці до продажу в 2009 році, Херсонського
державного заводу "Палада", Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд (незавершене будівництво) і звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням визнати їх такими, що
не відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ) (є
неконституційними).
Свою позицію суб'єкт права на конституційне подання мотивує
тим, що зазначені об'єкти не підлягають приватизації, і
посилається при цьому на закони України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та правові позиції Конституційного Суду України,
викладені в рішеннях від 1 липня 1998 року N 9-рп/98 (справа щодо
приватизації державного майна), 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005
( v005p710-05 ) (справа про постійне користування земельними
ділянками).
Автор клопотання наголошує, що відкриті акціонерні товариства
"Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики імені
Г.І. Петровського", "Феодосійська суднобудівна компанія "Море",
"Мукачівський завод "Точприлад", Херсонський державний завод
"Палада" забезпечують обороноздатність держави, займаються
виготовленням і ремонтом зброї та військової техніки, а відкриті
акціонерні товариства "Дніпроенерго", "Донбасенерго",
"Західенерго", "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"
забезпечують життєдіяльність держави в цілому, зокрема
забезпечують цілісність об'єднаної енергетичної системи України,
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а
отже відповідно до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) не підлягають приватизації (абзаци перший і
другий пункту "в", пункт "г" частини другої статті 5) ( 2163-12 ).
Таким чином, Кабінет Міністрів України, дозволивши здійснити у
2009 році продаж названих акціонерних товариств, на думку
Президента України, діяв з порушенням вимог частини другої статті
19, частин першої, третьої статті 113, пункту 5 статті 116
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Глава держави вважає, що приватизація відкритих акціонерних
товариств "Турбоатом", "Науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного
насособудування" і підготовка до приватизації Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (незавершене
будівництво) є загрозою економічній безпеці України, оскільки це
ускладнить реалізацію Енергетичної стратегії України на період до
2030 року, призведе до втрати державних активів та погіршення
інвестиційного клімату України, до претензій з боку країн, які
брали участь у будівництві Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд, а Розпорядження ( 1517-2008-р ) в цій
частині суперечить частині першій статті 17 Конституції України
( 254к/96-ВР ), за якою забезпечення економічної безпеки є однією
з найважливіших функцій держави.
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 2 березня 2009 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційному поданні ( n0040100-08 ).
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до пункту 4 частини другої статті 39, частини
першої статті 71 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) умовою для відкриття конституційного провадження у
справі щодо неконституційності правового акта є наведення
суб'єктом права на конституційне подання аргументів, які б
свідчили про невідповідність положень цього акта нормам
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Президент України вважає, що Розпорядження ( 1517-2008-р ) є
неконституційним, оскільки його прийнято всупереч законам України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Постанові Кабінету Міністрів
України "Про затвердження переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави" від
23 грудня 2004 року N 1734 ( 1734-2004-п ) (з наступними змінами).
Фактично, щоб відповісти на порушене в конституційному поданні
питання, Конституційний Суд України, насамперед, повинен
перевірити відповідність Розпорядження ( 1517-2008-р ) вимогам
норм зазначених законів України (тобто його законність) тощо і в
разі визнання окремих положень Розпорядження ( 1517-2008-р )
незаконними дійти на цій підставі висновку про їх
неконституційність.
Проте згідно зі статтею 14 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) до повноважень Конституційного Суду
України не належать питання щодо законності актів органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та
органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені
до компетенції судів загальної юрисдикції.
Отже, непідвідомчість Конституційному Суду України питань,
порушених у конституційному поданні ( n0040100-08 ), є підставою
для відмови у відкритті конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 14, 39, 45, 50, 71
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України ( n0040100-08 ) щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
затвердження переліків господарських товариств і холдингових
компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу,
державних підприємств, холдингових компаній і відкритих
акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в
2009 році" від 3 грудня 2008 року N 1517-р ( 1517-2008-р ) на
підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду
України питань, порушених у конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору