Документ v0215359-16, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2016 року № 215

Про окремі питання організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатному виборчому окрузі № 114

У зв’язку з достроковим припиненням на підставах і в порядку, передбачених статтею 81 Конституції України та статтею 4 Закону України "Про статус народного депутата України", повноважень народного депутата України Гарбуза Юрія Григорійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 114 (Луганська область), Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 17 липня 2016 року (постанова Комісії від 20 травня 2016 року № 120).

Вирішуючи питання щодо організації підготовки та проведення зазначених виборів, Центральна виборча комісія відзначає.

Конституція України гарантує громадянам України право обирати народних депутатів України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування (статті 38, 71, 76 Основного Закону України).

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів.

Організацію і порядок проведення виборів народних депутатів України визначає Закон України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон).

Відповідно до частин першої та другої статті 6 Закону вибори народних депутатів України є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Підготовку та проведення відповідно до Закону виборів народних депутатів України здійснюють, зокрема, окружні та дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України.

Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, за результатами розгляду питань порядку денного якого комісія приймає рішення у формі постанови (частина перша статті 33, частина третя статті 35 Закону).

Відповідно до частини дев’ятої статті 36 Закону члени виборчих комісій зобов’язані брати участь у засіданнях виборчих комісій.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 (із змінами) утворено, зокрема, одномандатний виборчий округ № 114 з такими межами: Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, Станично-Луганський райони, частина Новоайдарського району (виборчі дільниці № 440467, 440477, 440478, 440501 – 440503, 440509) Луганської області.

Усього в межах одномандатного виборчого округу № 114 на постійній основі утворено 197 виборчих дільниць, однак, зважаючи на здійснення на території Луганської області антитерористичної операції, на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в цьому окрузі голосування було організоване та проведене на 101 виборчій дільниці, що відображено у протоколах про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі № 114, складених Центральною виборчою комісією 10 листопада 2014 року.

Під час проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року Центральна виборча комісія постановою від 29 серпня 2015 року № 208 визначила Перелік районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Луганської області, чергові вибори депутатів яких та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року неможливо провести відповідно до положень Закону України "Про місцеві вибори", до якого увійшли окремі території одномандатного виборчого округу № 114. Загалом на територіях, що входять до вказаного виборчого округу, на місцевих виборах 2015 року голосування відбувалося на 116 виборчих дільницях.

Згідно з частиною першою статті 51 Закону органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, зокрема, шляхом надання їм необхідних приміщень, забезпечення їх охорони, а також охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації, а відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" районні, обласні військово-цивільні адміністрації поряд із здійсненням повноважень місцевих державних адміністрацій на відповідній території також надають висновки Центральній виборчій комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів на окремих територіях.

Виходячи з указаного, беручи до уваги Постанову Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями" та вищенаведені обставини проведення позачергових виборів народних депутатів України 2014 року та чергових місцевих виборів 2015 року на окремих виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 114, а також продовження здійснення, зокрема, в Луганській області антитерористичної операції, внаслідок чого існує ймовірність незабезпечення необхідних умов для організації роботи дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, у тому числі через реальну загрозу життю та здоров’ю членів цих комісій, що унеможливить їх роботу, а отже, й вільне волевиявлення виборців під час голосування, Центральна виборча комісія листом від 20 травня 2016 року № 21-38-1064 звернулася до Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з проханням надати висновок щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону, тобто вищезазначених вимог Конституції України та Закону, проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року на окремих виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 114, врахувавши спроможність забезпечення відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування умов для вільного та безперешкодного голосування виборців на таких виборчих дільницях.

На звернення Комісії Луганська обласна військово-цивільна адміністрація листом від 24 травня 2016 року № 6/9-2494, що надійшов до Комісії 25 травня 2016 року (вх. 21-38-5044), надала висновок щодо неможливості організації та підготовки відповідно до закону проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року на виборчих дільницях Слов’яносербського району № 440462 – 440466, 440468 – 440476, 440479 – 440500, 440504 – 440508, 440510 – 440512, Станично-Луганського району № 440513 – 440522, 440531, 440551, 440556 та Новоайдарського району № 440467, 440477, 440478, 440501 – 440503, 440509 одномандатного виборчого округу № 114.

Центральна виборча комісія констатує, що зазначений висновок Луганської обласної військово-цивільної адміністрації є достатньою підставою для того, щоб не здійснювати передбачені Законом виборчі процедури на вказаних виборчих дільницях у зв’язку з неможливістю забезпечення відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування умов для вільного та безперешкодного голосування виборців на цих дільницях згідно з приписами вищезазначених положень Конституції України та Закону, зокрема через відсутність необхідних безпекових умов та існування загрози життю та здоров’ю виборців і членів виборчих комісій, перешкод для вільного волевиявлення громадян.

Крім того, Комісія відзначає, що за змістом частини першої статті 46 та частини другої статті 106 Закону фінансове забезпечення підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

При цьому згідно з пунктом 49 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України управління бюджетними коштами – це сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія як головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" повинна забезпечити, зокрема, ефективність та результативність використання бюджетних коштів за цією бюджетною програмою, тобто спрямувати їх лише на цілі, пов’язані з проведенням проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року та встановленням їх результатів, що не досягатимуться на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 114, стосовно яких є висновок Луганської військово-цивільної адміністрації щодо неможливості організації та підготовки відповідно до закону проведення проміжних виборів.

Таким чином, Центральна виборча комісія вважає за необхідне взяти до відома вказаний висновок Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та у зв’язку із цим установити, що на зазначених у висновку виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 114 не здійснюються заходи щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року, зокрема, не утворюються дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України, для таких виборчих дільниць не виготовляються виборчі бюлетені, інформаційні плакати кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих у цьому окрузі, плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України, списки виборців, іменні запрошення та інша виборча документація, а також не проводиться решта виборчих процедур, пов’язаних з організацією голосування, у тому числі відомості щодо відповідних виборчих дільниць не включаються у протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 114 та не відображаються у протоколі Центральної виборчої комісії про результати таких виборів.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 3, 38, 71, 76, пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 49 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України, частин першої, другої статті 6, пункту 22 частини другої статті 30, частини першої статті 33, частини третьої статті 35, частини дев’ятої статті 36, частини першої статті 46, частини першої статті 51, частини другої статті 106 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації", керуючись статтями 11 – 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Взяти до відома, що проміжні вибори народних депутатів України 17 липня 2016 року проводяться в одномандатному виборчому окрузі № 114, межі та центр якого встановлено постановою Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 "Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (із змінами), крім виборчих дільниць № 440462 – 440466, 440468 – 440476, 440479 – 440500, 440504 – 440508, 440510 – 440512 Слов’яносербського району, № 440513 – 440522, 440531, 440551, 440556 Станично-Луганського району та № 440467, 440477, 440478, 440501 – 440503, 440509 Новоайдарського району, стосовно яких Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією надано висновок (лист від 24 травня 2016 року № 6/9-2494, зареєстрований у Комісії 25 травня 2016 року за № 21-38-5044) щодо неможливості організації та підготовки відповідно до закону проведення зазначених проміжних виборів.

2. Встановити, що на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатному виборчому окрузі № 114 щодо виборчих дільниць, указаних у пункті 1 цієї постанови, не здійснюються такі організаційні заходи з підготовки та проведення зазначених виборів:

не утворюються дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України;

не виготовляються виборчі бюлетені, інформаційні плакати кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі, а також плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України, списки виборців, іменні запрошення та інша виборча документація;

не проводяться інші виборчі процедури, пов’язані з організацією голосування, у тому числі відомості щодо відповідних виборчих дільниць не включаються у протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 114 та не відображаються у протоколі Центральної виборчої комісії про результати таких виборів.

3. Цю постанову надіслати Луганській обласній військово-цивільній адміністрації та окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 114, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору