Документ v0212359-19, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2019 року № 212

Про запит на інформацію Кузнецової Д.М., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 28 січня 2019 року за № 21-17-1379

Розглянувши запит на інформацію Кузнецової Дар’ї Миколаївни щодо надання інформації стосовно "явки виборців по радам (сільським, селищним, міським) під час чергових місцевих виборів 2010 (виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів); явки виборців по радам та об’єднаним територіальним громадам під час чергових місцевих виборів 2015; явки виборців по радам під час позачергових місцевих виборів, що відбулися у 2014 році; явки виборців під час виборів рад та голів усіх новоутворених об’єднаних територіальних громад, де вибори відбулися", який надійшов до Центральної виборчої комісії 28 січня 2019 року електронною поштою, Комісія зазначає.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених указаним Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Частиною першою статті 20 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) передбачено, що виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Виборчі комісії згідно з частиною другою статті 13 Закону, зокрема, оприлюднюють протоколи про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених Законом.

Також за змістом частини одинадцятої статті 25 Закону на територіальні виборчі комісії покладено обов’язок щодо інформування Центральної виборчої комісії про обраних депутатів та сільських, селищних, міських голів, старост.

Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів (пункт 1 частини першої статті 19 Закону).

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

З метою здійснення контролю за організацією підготовки і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року, своєчасного отримання інформації про хід виборчого процесу та результати виборів постановою Комісії від 15 вересня 2010 року № 349 затверджено Порядок надання Центральній виборчій комісії інформації щодо підготовки та проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Крім того, з метою здійснення контролю за організацією підготовки і проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, забезпечення належної роботи територіальних виборчих комісій щодо передачі Центральній виборчій комісії інформації про хід виборчого процесу, підсумки та результати місцевих виборів, а також для визначення порядку заповнення та опрацювання електронних версій документів, що подаються до Центральної виборчої комісії, постановою Комісії від 9 вересня 2015 року № 239 затверджено Порядок надання Центральній виборчій комісії інформації щодо підготовки та проведення місцевих виборів.

Згідно зі статтями 85 та 86 Закону встановлення результатів відповідних місцевих виборів належить до повноважень територіальної виборчої комісії.

Водночас Законом та зазначеними вище Порядками не передбачено подання до Комісії інформації, про яку йдеться в запиті на інформацію Кузнецової Д.М.

Разом з тим Законом не встановлено обов’язку Центральної виборчої комісії узагальнювати відповідну інформацію під час проведення місцевих виборів.

За змістом пункту 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації, який не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, має право відмовити в задоволенні запиту.

З огляду на вказані обставини Центральна виборча комісія не володіє і не зобов’язана відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, та має право відмовити у його задоволенні згідно з пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Водночас на виконання вимоги пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Центральна виборча комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 цього Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 1, 19, пункту 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Кузнецовій Дар’ї Миколаївні в задоволенні запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Кузнецовій Д.М.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору