Документ v020u710-13, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2013

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про звільнення Арбузова С.Г. з посади Голови Національного банку України“

м. Київ
21 травня 2013 року
№ 20-у/2013

Справа № 2-21/2013

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Винокурова Сергія Маркіяновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича - доповідача,
Кампа Володимира Михайловича,
Колоса Михайла Івановича,
Маркуш Марії Андріївни,
Овчаренка В’ячеслава Андрійовича,
Пасенюка Олександра Михайловича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про звільнення Арбузова С.Г. з посади Голови Національного банку України“ від 11 січня 2013 року № 17-VII (Голос України, 2013 р., 12 січня) (далі - Постанова).

Заслухавши суддю-доповідача Запорожця М.П. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб’єкт права на конституційне подання - 45 народних депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати Постанову такою, що не відповідає частині другій статті 19, статті 75, частинам другій, третій статті 84, статті 91 Конституції України.

На думку авторів клопотання, Постанову було прийнято з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення: народні депутати України голосували не особисто; кількість народних депутатів України, присутніх у сесійній залі під час голосування, була меншою за кількість голосів, поданих за прийняття Постанови, за її ухвалення фактично проголосувало менше половини від конституційного складу Верховної Ради України, що недостатньо для прийняття рішення. На обґрунтування своїх тверджень автори клопотання долучили копії відомостей про реєстрацію присутності народних депутатів України на пленарному засіданні та вручення матеріалів до засідання, результати електронної реєстрації, результати поіменного голосування щодо проекту Постанови, відеозапис пленарного засідання та матеріали засобів масової інформації.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв’язку з прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 24 квітня 2013 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“, виходить з такого.

Відповідно до частини першої статті 152 Конституції України закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Згідно із Законом України „Про Конституційний Суд України“ у конституційному поданні має зазначатися правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або його окремих положень (пункт 4 частини другої статті 39); предметом розгляду в Конституційному Суді України може бути конституційне подання, в якому викладаються аргументи і стверджується про неконституційність законів, інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (частина перша статті 71).

З аналізу матеріалів справи вбачається, що суб’єкт права на конституційне подання не надав офіційних відомостей щодо порушення встановленої Конституцією України процедури розгляду та ухвалення Постанови.

Крім того, як зазначав Конституційний Суд України, встановлення фактичних обставин справи не належить до його повноважень (ухвали від 22 червня 2000 року № 43-у/2000, від 27 грудня 2001 року № 47-у/2001, від 14 березня 2002 року № 1-у/2002).

Отже, конституційне подання не містить правового обґрунтування тверджень щодо неконституційності Постанови.

Таким чином, конституційне подання не відповідає вимогам статей 39, 71 Закону України „Про Конституційний Суд України“, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 39, 45, 50, 71 Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про звільнення Арбузова С.Г. з посади Голови Національного банку України“ від 11 січня 2013 року № 17-VII на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України та Законом України „Про Конституційний Суд України“.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{Текст взято з сайту Конституційного Суду України}вгору