Документ v0206359-16, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 14 червня 2016 року № 206

Про заяву Комуністичної партії України, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 13 червня 2016 року за № 21-34-6116

До Центральної виборчої комісії 13 червня 2016 року надійшла заява Комуністичної партії України від 10 червня 2016 року № 135, зареєстрована в Комісії за № 21-34-6116, разом з іншими документами щодо включення цієї партії до переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у позачергових виборах депутатів Коцюбинської селищної ради Ірпінської міської ради Київської області (далі - Коцюбинська селищна рада) 17 липня 2016 року.

Розглянувши зазначену заяву та додані до неї документи, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1108-VIII достроково припинено повноваження Коцюбинської селищної ради та призначено позачергові вибори депутатів цієї ради на неділю, 17 липня 2016 року.

За наявною у Центральній виборчій комісії інформацією Коцюбинська селищна виборча комісія Київської області постановою від 26 квітня 2016 року № 1 оголосила з 28 травня 2016 року про початок відповідного виборчого процесу.

За змістом частини першої статті 36 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости місцевою організацією політичної партії відбувається на підставі Закону, статуту політичної партії за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних чергових, позачергових, перших виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

При цьому копія рішення вищого керівного органу політичної партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, засвідчена підписом керівника та печаткою партії разом з копією статуту партії, засвідченою безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після оголошення про початок виборчого процесу, не пізніш як за 35 днів до дня голосування подається до Центральної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія не пізніш як за 34 дні до дня голосування оприлюднює перелік політичних партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах, на своєму офіційному веб-сайті.

Форму переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій у місцевих виборах, за якою на чергових, позачергових та перших місцевих виборах Центральна виборча комісія оприлюднює інформацію на своєму офіційному веб-сайті, затверджено постановою Комісії від 17 лютого 2016 року № 53.

Таким чином, на позачергових виборах депутатів Коцюбинської селищної ради 17 липня 2016 року передбачені Законом документи щодо участі місцевих організацій політичних партій у таких виборах повинні були надійти до Центральної виборчої комісії до 11 червня 2016 року включно, а Комісія оприлюднити перелік таких політичних партій - до 12 червня 2016 року включно.

Натомість усупереч вимогам частини першої статті 36 Закону заява Комуністичної партії України щодо включення цієї партії до переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у позачергових виборах депутатів Коцюбинської селищної ради 17 липня 2016 року, разом з доданими до неї документами надійшла до Центральної виборчої комісії 13 червня 2016 року, тобто з порушенням установленого Законом строку, а саме - за 33 дні до дня голосування з відповідних місцевих виборів.

Крім того, на порушення частини першої статті 36 Закону до заяви додано не засвідчену центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після оголошення про початок виборчого процесу копію статуту Комуністичної партії України.

Також Центральна виборча комісія зауважує, що згідно з частиною другою статті 12 Закону не може бути суб’єктом виборчого процесу місцева організація партії, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність її або партії в цілому діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

При цьому наказом Міністерства юстиції України від 23 липня 2015 року № 1312/5 визнано, зокрема, що статут, найменування та символіка Комуністичної партії України не відповідають частинам першій, другій статті 3 та частині першій статті 4 зазначеного Закону, а отже, відповідні місцеві організації Комуністичної партії України не можуть бути суб’єктом виборчого процесу з виборів депутатів Коцюбинської селищної ради 17 липня 2016 року.

За таких обставин у Центральної виборчої комісії відсутні правові підстави для включення Комуністичної партії України до переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у позачергових виборах депутатів Коцюбинської селищної ради 17 липня 2016 року.

Частиною другою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності. Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України (частина друга статті 3 зазначеного Закону).

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 12, частини першої статті 36 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною другою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, пунктом 13 статті 17, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити відсутність правових підстав для задоволення заяви Комуністичної партії України від 10 червня 2016 року № 135, зареєстрованої в Комісії 13 червня 2016 року за № 21-34-6116, щодо включення цієї партії до переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у позачергових виборах депутатів Коцюбинської селищної ради Ірпінської міської ради Київської області 17 липня 2016 року.

2. Цю постанову надіслати Київській обласній державній адміністрації для доведення до відома Коцюбинської селищної виборчої комісії Київської області, Комуністичній партії України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору