Документ v019u710-14, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2014

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Богуна Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України

м. Київ
5 лютого 2014 року
№ 19-у/2014

Справа № 2-23/2014

Конституційний Суд України у складі суддів:

Овчаренка В'ячеслава Андрійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Колоса Михайла Івановича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Маркуш Марії Андріївни,
Пасенюка Олександра Михайловича,
Сергейчука Олега Анатолійовича - доповідача,
Стецюка Петра Богдановича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Богуна Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року № 3781-XII (Відомості Верховної Ради України, 1994 p., № 11, ст. 50) з наступними змінами (далі - Закон), частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (далі - Кодекс).

Заслухавши суддю-доповідача Сергейчука О.А. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Богун Ю.В. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень пункту 1 частини першої статті 2 Закону, частини третьої статті 364 Кодексу в аспекті питання, чи є працівник органу державної податкової служби працівником правоохоронного органу.

Необхідність в офіційному тлумаченні наведених положень автор клопотання обґрунтовує неоднозначним, на його думку, їх застосуванням судами загальної юрисдикції під час розгляду кримінальних справ щодо працівників органів державної податкової служби, які не є посадовими особами податкової міліції, та зазначає, що ці суди в одних випадках вважають вказаних осіб працівниками правоохоронного органу та кваліфікують їх діяння за частиною третьою статті 364 Кодексу, а в інших - не вважають їх такими, у зв'язку з чим кваліфікують їх діяння за частиною першою цієї статті Кодексу.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання про відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 30 січня 2014 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні зазначаються статті (окремі положення) Конституції України або законів України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України, та обґрунтування необхідності в їх офіційному тлумаченні (пункти 3, 4 частини другої статті 42); підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94).

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України під неоднозначним застосуванням судами України положень Конституції чи законів України розуміється різне застосування одних і тих же їх норм за однакових юридично значимих обставин в судових рішеннях, які набули законної сили (Ухвала від 22 листопада 2011 року № 58-у/2011).

Аналіз конституційного звернення та долучених до нього матеріалів дає підстави для висновку, що автор клопотання не долучив копій рішень судів, які підтверджують неоднозначне застосування судами положень частини третьої статті 364 Кодексу. Зокрема, в ухвалах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20 жовтня 2011 року, від 23 квітня 2013 року діяння засуджених - колишніх працівників органів державної податкової служби - кваліфіковано за частиною третьою статті 364 Кодексу, але рішень судів нижчих інстанцій у вказаних справах, у яких наведено підстави такої кваліфікації, Богун Ю.В. не надав.

Крім того, дослідивши матеріали конституційного звернення, Конституційний Суд України вважає, що суди не застосовували положення пункту 1 частини першої статті 2 Закону. Судові рішення, у яких відповідні положення Конституції України або законів України не застосовувалися, не можуть бути розглянуті Конституційним Судом України як такі, що підтверджують неоднозначне застосування таких положень судами України, іншими органами державної влади (Ухвала Конституційного Суду України від 26 жовтня 2011 року № 54-у/2011).

Таким чином, конституційне звернення не відповідає вимогам, передбаченим статтями 42, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 цього закону.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Богуна Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року № 3781-XII з наступними змінами, частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору