Документ v0198359-15, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2015

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2015 року № 198

Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних міських голів та старост сіл, селищ

З метою забезпечення однакового застосування виборчого законодавства України під час проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, відповідно до пункту 8 частини першої статті 24, статей 64 та 67 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 10 статті 17, пунктами 2, 7, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додаток 1).

2. Встановити форму анкети особи, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додаток 2).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2014 року № 325 "Про порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

4. Цю постанову надіслати Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ


Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 серпня 2015 року № 198

ПОРЯДОК
реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних міських голів та старост сіл, селищ

Цей Порядок підготовлено на підставі Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

1. Загальні положення

1.1. Діяльність офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - місцеві вибори) регулюється Законом, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права у сфері організації та проведення виборів.

1.2. Офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на місцевих виборах є особа, запропонована для реєстрації офіційним спостерігачем відповідно іноземною державою чи міжнародною організацією та зареєстрована Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом.

1.3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України.

1.4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, зареєстровані в установленому Законом порядку, можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.

1.5. Повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій починаються з дня, наступного за днем реєстрації їх Центральною виборчою комісією, і припиняються після встановлення територіальними виборчими комісіями результатів місцевих виборів.

1.6. Порядок в'їзду офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій в Україну встановлено Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

1.7. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організації, які направили цих спостерігачів в Україну, або за власні кошти спостерігачів.

1.8. Документом, що надає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій право здійснювати свої повноваження, є видане Центральною виборчою комісією посвідчення за встановленою нею формою. Посвідчення дійсне за умови пред'явлення офіційним спостерігачем документа, що посвідчує його особу.

2. Реєстрація офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

2.1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією.

2.2. Документи щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій подаються до Центральної виборчої комісії не раніше дня початку виборчого процесу та не пізніш як за десять днів до дня голосування (повторного голосування).

2.3. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації не може бути зареєстрований від двох або більше суб'єктів подання.

2.4. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій викладаються у зверненні, яке подається іноземними державами через акредитовані в Україні дипломатичні представництва цих держав, міжнародними організаціями до Центральної виборчої комісії безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.

2.5. У зверненні до Центральної виборчої комісії за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє міжнародну організацію в Україні) або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави зазначаються вид, назва та дата проведення місцевих виборів, під час яких передбачається ведення спостереження за виборчим процесом, контактна інформація виконавця підготовки документів щодо реєстрації офіційних спостерігачів (прізвище, ім'я (всі власні імена), по батькові (за наявності), номер телефону) та перелік осіб, яких пропонується зареєструвати офіційними спостерігачами, в алфавітному порядку (за прізвищем) та відповідно до їх персональних даних, указаних у паспортах або інших документах, що посвідчують особу. Разом зі зверненням подається анкета на кожну особу, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації, за встановленою Центральною виборчою комісією формою (додаток 2), а також ксерокопія сторінки чинного паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім'я відповідної особи і міститься її фотографія.

2.6. Міжнародна неурядова організація до звернення також додає засвідчені копії установчих документів (статут тощо), які підтверджують, що до статутної діяльності такої організації належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, а також засвідчену копію документа на підтвердження міжнародного статусу такої організації.

2.7. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій.

Громадяни України або іноземці, чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій (не більше однієї особи з кожним офіційним спостерігачем) у межах виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.

2.8. У разі виявлення помилок, неточностей або розбіжностей у персональних даних, які містяться у зверненнях, анкетах та ксерокопіях документів, що посвідчують особу, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, такі документи повертаються для виправлення без прийняття рішення Центральною виборчою комісією. Виправлені документи можуть бути подані до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до дня голосування (повторного голосування).

2.9. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (повторного голосування).

Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій у разі невідповідності поданих для реєстрації документів вимогам Закону та цього Порядку.

У разі надходження документів для реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій пізніш як за десять днів до дня голосування (повторного голосування), такі документи повертаються без прийняття рішення Центральною виборчою комісією Головою Комісії або за його дорученням іншим членом Комісії з відповідним супровідним листом.

3. Дострокове припинення повноважень, скасування реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

3.1. Центральна виборча комісія може достроково припинити повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій у разі порушення ними Закону, прийнявши відповідне мотивоване рішення.

3.2. У разі надходження звернення за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє міжнародну організацію в Україні) або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави щодо відкликання, скасування реєстрації запропонованого ними офіційного спостерігача чи особистої заяви такого спостерігача про складення своїх повноважень Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування його реєстрації.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ


Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 серпня 2015 року № 198

АНКЕТА ОСОБИ,
яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищвгору