Документ v0193359-19, поточна редакція — Редакція від 01.03.2019, підстава - v0426359-19

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2019 року № 193

Про складання та уточнення списків виборців у разі одночасного проведення виборів Президента України з місцевими виборами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії
№ 426 від 01.03.2019}

Відповідно до Законів України "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок складання та уточнення списків виборців у разі одночасного проведення виборів Президента України з місцевими виборами (додаток 1).

2. Встановити:

форму іменного запрошення на вибори Президента України та місцеві вибори виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 2);

форму іменного запрошення на вибори Президента України та місцеві вибори виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, стосовно якого у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (додаток 3);

зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 4);

зразок повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців (додаток 5);

зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я (додаток 6);

зразок повідомлення про включення/виключення виборців до/зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я (додаток 7).

3. Цю постанову надіслати Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній міграційній службі України, Державній судовій адміністрації України для доведення до відома відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", та забезпечення контролю за її виконанням, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України для доведення до відома дільничних виборчих комісій після їх утворення та обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування і органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 193

ПОРЯДОК
складання та уточнення списків виборців у разі одночасного проведення виборів Президента України з місцевими виборами

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок застосовується під час складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях, які використовуються в разі одночасного проведення виборів Президента України з місцевими виборами, та визначає процедури складання органами ведення Державного реєстру виборців попередніх та уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць, їх передачі дільничним виборчим комісіям, складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, внесення дільничними виборчими комісіями змін до списків виборців на відповідних виборчих дільницях.

1.2. Громадяни України, які мають право голосу на виборах, є виборцями та можуть реалізувати це право на виборчих дільницях, де вони включені до списків виборців.

Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

1.3. Списки виборців на звичайних виборчих дільницях складаються органами ведення Державного реєстру виборців на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).

Особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день виборів) зі своєї виборчої адреси, до списку виборців не включаються.

1.4. Списки виборців для підготовки та проведення виборів Президента України, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, складаються за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 3 квітня 2014 року № 191.

Списки виборців для підготовки та проведення місцевих виборів, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, складаються за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії 10 серпня 2015 року № 157.

1.5. Формування електронних файлів для виготовлення органами ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру).

1.6. Дільничні виборчі комісії забезпечують використання списків виборців виключно в цілях, передбачених законом.

II. Складання попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, їх передача дільничним виборчим комісіям

2.1. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командир військової частини (формування), сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження, за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях для підготовки та проведення голосування з виборів Президента України (не пізніш як за вісім днів до дня виборів) подають відповідним органам ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, до дня подання цих відомостей.

Уповноважені посадові особи органів реєстрації також подають відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня виборів включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, посадової особи, який скріплюється печаткою.

2.2. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ, посадовими особами відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків виборців в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

2.3. Орган ведення Реєстру складає попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці окремо з виборів Президента України та місцевих виборів.

2.4. До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки та проведення голосування з виборів Президента України включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса яких згідно з відомостями Реєстру відноситься до цієї виборчої дільниці.

2.5. До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу на відповідних місцевих виборах та які відносяться до цієї виборчої дільниці за своєю виборчою адресою, визначеною за зареєстрованим місцем проживання згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У разі якщо межі звичайної виборчої дільниці виходять за межі одномандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (повторні, проміжні, додаткові вибори депутатів сільської, селищної ради, вибори старости), до списку виборців на цій виборчій дільниці включаються виборці, які відносяться за виборчою адресою, визначеною за зареєстрованим місцем проживання, до цього виборчого округу.

До такого списку виборців, крім осіб, які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день виборів) зі своєї виборчої адреси, також не включаються громадяни України, які не мають зареєстрованого місця проживання та яким виборчу адресу визначено органом ведення Реєстру згідно з частиною третьою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців", та особи, які вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах:

військовослужбовці строкової служби;

громадяни України, які проживають за кордоном;

громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

2.6. У попередньому списку виборців для підготовки та проведення голосування з виборів Президента України зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження (число, місяць, рік), виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання).

У списку виборців для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса (зареєстроване місце проживання).

Відомості про дату народження виборця вносяться арабськими цифрами: число та місяць - двозначними числами, рік - чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1974).

У графі "Виборча адреса" може не вказуватися назва району, області
(у списку виборців назва району, області зазначається у відомостях про місцезнаходження дільничної виборчої комісії).

2.7. У попередньому списку виборців навпроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".

2.8. Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування на виборах Президента України відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", включається до попереднього списку виборців на виборчій дільниці, визначеній за місцем перебування такого виборця в день виборів.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування на виборах Президента України, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

2.9. Виборці включаються до попереднього списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

2.10. Попередній список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів і виготовляється за встановленою Центральною виборчою комісією формою на паперовому носії формату А3 (з обох боків).

Попередній список виборців для підготовки та проведення голосування з виборів Президента України виготовляється у двох примірниках.

2.11. Попередній список виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

2.12. Орган ведення Реєстру виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на відповідних звичайних виборчих дільницях, а також виборцям, яким тимчасово змінено місце голосування та які за виборчими адресами відносяться до території, на яку поширюються повноваження цього органу.

Виборцю виготовляється одне іменне запрошення на вибори Президента України та місцеві вибори за встановленою формою
(додатки 2, 3 до цієї постанови).

В іменному запрошенні виборцю, якому тимчасово змінено місце голосування на іншу виборчу дільницю, зазначаються лише ті вибори, на період проведення яких йому змінено місце голосування.

2.13. Орган ведення Реєстру не пізніш як за вісім днів до дня виборів передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлені іменні запрошення дільничній виборчій комісії відповідної звичайної виборчої дільниці.

2.14. Передача списків виборців та іменних запрошень здійснюється у спеціально виділеному для цього приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради, де розташований орган ведення Реєстру.

Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості -заступник голови або секретар комісії.

Про передачу дільничній виборчій комісії попередніх списків виборців складаються акти за встановленими Центральною виборчою комісією формами у двох примірниках, підписуються керівником органу ведення Реєстру та всіма присутніми під час передачі членами дільничної виборчої комісії. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, другий -у дільничній виборчій комісії.

Іменні запрошення передаються відповідній дільничній виборчій комісії за актом (додаток 7 до постанови Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166), який складається у двох примірниках.

2.15. Другий примірник попереднього списку виборців для підготовки та проведення голосування з виборів Президента України зберігається в органі ведення Реєстру.

2.16. Електронні файли, що використовувалися органом ведення Реєстру для виготовлення списків виборців та іменних запрошень, підлягають знищенню.

III. Ознайомлення виборців із попереднім списком на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців

3.1. Наступного дня після отримання попереднього списку виборців дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3.2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня виборів надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє, зокрема, про включення його до попереднього списку на звичайній виборчій дільниці.

3.3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком та перевірити правильність внесених до нього відомостей безпосередньо у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3.4. Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку, у тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися, він має право звернутися до:

відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо допущених під час складання попереднього списку виборців неправильностей;

суду за місцезнаходженням виборчої дільниці з адміністративним позовом про уточнення списку виборців.

3.5. Заява щодо обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Порядку (далі -заява про уточнення попереднього списку), оформлюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та подається виборцем особисто.

У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати таку заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття у нього заяви в інший спосіб.

3.6. До заяви про уточнення попереднього списку додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

У разі виявлення невключення особи до попереднього списку на звичайній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу на відповідних виборах та належність її виборчої адреси до цієї звичайної виборчої дільниці.

Документом, який підтверджує відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження), громадянство України, належність її виборчої адреси до відповідної виборчої дільниці, є паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або у вигляді картки) або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які недавно набули громадянства України), довідка про реєстрацію місця проживання виборця (у разі коли у паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання). Копії відповідних документів (копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про реєстрацію місця проживання особи) додаються до заяви про уточнення попереднього списку.

3.7. Заява про уточнення попереднього списку може бути подана виборцем до дільничної виборчої комісії або органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

3.8. Дільнична виборча комісія розглядає таку заяву на своєму засіданні протягом одного дня.

За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про передачу заяви до органу ведення Реєстру, яке невідкладно направляється відповідному органу ведення Реєстру разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів). Зазначене рішення дільничної виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву про уточнення попереднього списку виборців, а також у той же строк надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

3.9. Орган ведення Реєстру здійснює розгляд заяв про уточнення попереднього списку, переданих дільничною виборчою комісією, а також поданих йому безпосередньо, у порядку, встановленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Про результати розгляду таких заяв повідомляються особи, які їх подали. Орган ведення Реєстру також невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про результати розгляду переданих нею заяв виборців.

3.10. Адміністративний позов про уточнення списку виборців подається до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру, який зобов’язаний невідкладно надати відповідь на запит суду.

Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня виборів подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії.

IV. Складання уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць, їх передача дільничним виборчим комісіям

4.1. Для уточнення попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командир військової частини (формування), сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, за десять днів до дня виборів подають органу ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попередніх списків виборців до дня подання цих відомостей.

Відомості подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, посадової особи і скріплюється печаткою.

4.2. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ, посадовими особами відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

4.3. Орган ведення Реєстру виготовляє уточнені списки виборців окремо з виборів Президента України та місцевих виборів за результатами розгляду заяв виборців про уточнення попереднього списку виборців, заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування, поданих відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", у тому числі членів окружних та дільничних виборчих комісій (члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії, а члени дільничних виборчих комісій - до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії), а також на підставі:

відомостей, поданих згідно зі статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців";

рішень окружних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на спеціальній виборчій дільниці);

повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня виборів;

рішень судів щодо внесення змін до списку виборців, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.

4.4. Уточнені списки виборців для проведення голосування на виборах Президента України виготовляються відповідно до пунктів 2.4, 2.6 - 2.11 цього Порядку в двох примірниках на паперовому носії та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.

Уточнені списки виборців для проведення голосування на місцевих виборах виготовляються відповідно до пунктів 2.5 - 2.11 цього Порядку та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.

4.5. Уточнені списки виборців в одному примірнику на паперових носіях передаються відповідній дільничній виборчій комісії згідно з пунктом 2.14 цього Порядку не пізніш як за два дні до дня виборів.

Другий примірник уточненого списку виборців для проведення голосування з виборів Президента України зберігається в органі ведення Реєстру.

4.6. Другі примірники списків виборців (попередніх та уточнених), які зберігаються в органі ведення Реєстру, запаковуються у паперові пакети та заклеюються. На пакеті робиться напис "Другі примірники списків виборців", а також зазначаються вид, назва виборів, номер виборчого округу та номери виборчих дільниць, ставиться підпис керівника органу ведення Реєстру та печатка цього органу.

Орган ведення Реєстру невідкладно після офіційного оприлюднення результатів виборів доставляє пакети з другими примірниками списків виборців (попередніх та уточнених) на звичайних виборчих дільницях та спеціальних виборчих дільницях до відповідних окружних виборчих комісій для подальшої передачі разом з іншою виборчою документацією до місцевих державних архівних установ.

Передача запечатаних пакетів з другими примірниками списків виборців здійснюється за актом.

Під час прийняття виборчою комісією пакетів з другими примірниками списків виборців перевіряється цілісність їх упаковки.

V. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

5.1. Зміни до уточненого списку виборців вносяться головою або заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії.

5.2. Підставою для внесення змін до уточненого списку виборців є:

рішення суду щодо внесення змін до списку виборців;

повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

5.3. Зміни до уточненого списку виборців, складеного для проведення місцевих виборів, можуть бути внесені не пізніше 18 години останньої суботи перед днем виборів.

5.4. У день виборів зміни до уточнених списків виборців не вносяться.

5.5. Виборця може бути включено до уточненого списку виборців на підставі рішення суду. При включенні виборця до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців (до продовження списку виборців). При цьому в графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду.

5.6. Особу може бути виключено з уточненого списку виборців на підставі рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

Виключення зі списку виборців осіб здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем особи вказуються дата і номер рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

5.7. Уточнений список виборців, складений для проведення виборів Президента України, місцевих виборів, після внесення до нього змін закривається у день, що передує дню виборів, шляхом закреслення незаповнених граф для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) та секретарем дільничної виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплюється печаткою комісії.

5.8. При внесенні змін до уточненого списку виборців дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців або осіб, виключених зі списку, органу ведення Реєстру, яким складено цей список виборців. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців, наведено у додатку 4 до цієї постанови.

5.9. Орган ведення Реєстру, який отримав повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до уточненого списку виборців та у зв’язку із цим виявив кратне включення виборця до списків виборців, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до дня виборів). Зразок повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців наведено в додатку 5 до цієї постанови.

5.10. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день виборів виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

Дільнична виборча комісія передає відповідному органу ведення Реєстру відомості про виборців, стосовно яких в уточненому списку виборців виправлено неточності та технічні описки. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку, наведено в додатку 4 до цієї постанови.

{Пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 426 від 01.03.2019}

5.11. Орган ведення Реєстру в разі встановлення під час перевірки змін, внесених до уточнених списків виборців, факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює їх уточнення в порядку, визначеному статтею 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

VI. Складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я

6.1. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, списки виборців для відповідних виборів складаються дільничними виборчими комісіями не пізніш як за сім днів до дня виборів за встановленими Центральною виборчою комісією формами на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів.

Виборці, які повинні покинути заклад охорони здоров’я до дня виборів, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.

6.2. У поданні, на підставі якого складається список виборців для голосування на виборах Президента України, вказуються відомості про громадян України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років та які на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я. Не мають права голосу громадяни України, визнані судом недієздатними.

6.3. У поданні, на підставі якого складається список виборців для голосування на місцевих виборах, указуються відомості про громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону України "Про місцеві вибори" мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я.

6.4. Відомості, на підставі яких дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць складаються списки виборців, подаються в одному примірнику за підписом керівника стаціонарного закладу охорони здоров’я і засвідчуються відповідною печаткою. Подання вносяться не пізніш як за дев’ять днів до дня виборів за встановленими Центральною виборчою комісією формами.

6.5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців для проведення місцевих виборів із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах згідно з частиною чотирнадцятою статті 34 Закону України "Про місцеві вибори".

6.6. Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення. Зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 6 до цієї постанови.

6.7. Наступного дня після складання списку виборців дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у своєму приміщенні.

6.8. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно після складання списку виборців передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено у додатку 7 до цієї постанови.

6.9. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці.

6.10. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за три дні до дня виборів, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців для проведення виборів Президента України, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.

Дільнична виборча комісія включає виборця до списку виборців для проведення місцевих виборів, якщо він прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня виборів, але раніше ніж за два дні до дня виборів, на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником цього закладу, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.

Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення. Зразок повідомлення наведено в додатку 6 до цієї постанови.

6.11. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня виборів може звернутися до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та строки, передбачені відповідним законом про вибори.

У цьому випадку такий виборець до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці не включається.

6.12. Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

6.13. Заява до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про уточнення списку виборців повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та може бути подана виборцем особисто не пізніш як за три дні до дня виборів.

На місцевих виборах така заява може бути подана виборцем не пізніш як за два дні до дня виборів.

Заява, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду.

6.14. Заява про уточнення списку виборців невідкладно розглядається дільничною виборчою комісією на її засіданні. За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти одне з таких рішень:

про внесення зміни до списку виборців;

про відмову в задоволенні заяви.

Копія прийнятого дільничною виборчою комісією рішення видається виборцю в день його прийняття.

6.15. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду в порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

6.16. При включенні виборця до списку виборців або виключенні зі списку дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про таких виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням, який вносить або вилучає відповідну службову відмітку.

Зразок повідомлення про включення/виключення виборців до/зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 7 до цієї постанови.

У разі отримання таких відомостей пізніш як за п’ять днів до дня виборів та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до дня виборів).

6.17. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.

6.18. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці після внесення до нього змін закривається у день, що передує дню виборів, шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.

6.19. У разі проведення позачергових виборів Президента України списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, складаються дільничними виборчими комісіями у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" для чергових виборів, не пізніш як за сім днів до дня виборів.

Керівники відповідного стаціонарного закладу охорони здоров’я не пізніш як за десять днів до дня виборів подають відомості, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, відповідним дільничним виборчим комісіям.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 193

ІМЕННЕ ЗАПРОШЕННЯ
на вибори Президента України та місцеві вибори виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці


Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 193

ІМЕННЕ ЗАПРОШЕННЯ
на вибори Президента України та місцеві вибори виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, стосовно якого у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно


Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 193

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці


Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 193

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення кратного включення виборця до списків виборців


Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 193

{Текст додатку}


Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 193

ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення/виключення виборців до/зі списку виборців на спеціальній виборчій дільницівгору