Документ v0192359-19, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2019 року № 192

Про Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України

Відповідно до статті 36-2 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 9 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України (додаток 1).

2. Встановити:

форму списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці територіального виборчого округу (додаток 2);

форму списку виборців для повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці територіального виборчого округу (додаток 3);

форму списку виборців на спеціальній виборчій дільниці територіального виборчого округу, утвореній в установі виконання покарань (додаток 4);

форму списку виборців для повторного голосування на закордонній виборчій дільниці (додаток 5).

3. Цю постанову надіслати Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній міграційній службі України, Державній судовій адміністрації України для доведення до відома відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", та забезпечення контролю за її виконанням, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України для доведення до відома дільничних виборчих комісій після їх утворення та обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування і органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 192

ПОРЯДОК
виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів Президента України

I. Загальні положення

1.1. Для проведення повторного голосування з виборів Президента України (далі - повторне голосування) для кожної виборчої дільниці виготовляються списки виборців у двох примірниках на паперовому носії.

1.2. До списку виборців для повторного голосування (далі - список виборців) включаються громадяни України, яким виповнилося або на день повторного голосування виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу.

1.3. Списки виборців на звичайних та закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених в установах виконання покарань, складаються органами ведення Державного реєстру виборців на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).

Особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день повторного голосування) зі своєї виборчої адреси, до списку виборців не включаються.

1.4. Для проведення повторного голосування використовуються форми та зразки документів, встановлені постановами Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166, від 3 квітня 2014 року № 191 та від 2 лютого 2019 року № 191 із зазначенням після виду виборів Президента України і дати їх проведення слів "ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ" та дати його проведення.

(Наприклад:

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

31 березня 2019 року

ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ

21 квітня 2019 року)

1.5. Формування електронних файлів для виготовлення органами ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

1.6. Дільничні виборчі комісії забезпечують використання списків виборців виключно в цілях, передбачених законом.

II. Виготовлення списків виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях, їх передача дільничним виборчим комісіям

2.1. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командир військової частини (формування), сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження, за десять днів до дня повторного голосування подають відповідним органам ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Уповноважені посадові особи органів реєстрації також подають відомості про громадян України, яким на день повторного голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

2.2. Орган ведення Реєстру виготовляє список виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються їх повноваження, з урахуванням змін, внесених до уточнених списків виборців для проведення голосування на виборах Президента України.

2.3. Cписки виборців виготовляються відповідно до пункту 4.4 Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 191.

2.4. Орган ведення Реєстру виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до списків виборців на відповідних звичайних виборчих дільницях, а також виборцям, яким тимчасово змінено місце голосування та які за виборчими адресами відносяться до території, на яку поширюються повноваження цього органу, за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166.

Іменні запрошення передаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування за актом, який складається у двох примірниках.

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці не пізніш як за три дні до дня повторного голосування надсилає або доставляє в інший спосіб іменне запрошення кожному виборцю.

2.5. Орган ведення Реєстру не пізніш як за два дні до дня повторного голосування передає один примірник списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії відповідної звичайної виборчої дільниці згідно з пунктом 2.13 Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 191, за актом, який складається у двох примірниках.

2.6. Другі примірники списків виборців, які зберігаються в органі ведення Реєстру, запаковуються та передаються відповідно до пункту 4.6 Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 191.

2.7. Електронні файли, що використовувалися органом ведення Реєстру для виготовлення списків виборців та іменних запрошень, підлягають знищенню.

ІІІ. Внесення змін до списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці

3.1. Зміни до списку виборців вносяться головою або заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії на підставі повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

У день повторного голосування зміни до списку виборців не вносяться.

3.2. Виключення осіб зі списку виборців здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем особи вказується дата повідомлення органу ведення Реєстру.

3.3. При внесенні змін до списку виборців дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про такі зміни органу ведення Реєстру, яким складено цей список виборців.

3.4. Орган ведення Реєстру, що отримав повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців та у зв’язку з цим виявив кратне включення виборця до списків виборців, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до дня повторного голосування).

3.5. Список виборців на звичайній виборчій дільниці після внесення до нього змін закривається у день, що передує дню повторного голосування, відповідно до пункту 5.6 Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 191.

3.6. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день повторного голосування виправляють неточності та технічні описки в списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

Дільнична виборча комісія передає відповідному органу ведення Реєстру відомості про виборців, стосовно яких у списку виборців виправлено неточності та технічні описки.

IV. Виготовлення списків виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях

4.1. Список виборців на спеціальних виборчих дільницях, крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, виготовляється дільничною виборчою комісією за формою згідно з додатком 3 до цієї постанови на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворено такі виборчі дільниці.

Такі відомості подаються за встановленими формами в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, полярної станції України, капітана судна, командиром військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.

4.2. Для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, списки виборців виготовляються органами ведення Реєстру за формою згідно з додатком 4 до цієї постанови.

4.3. Керівники установ виконання покарань при поданні відомостей, передбачених частиною сьомою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", для складання списків виборців на виборчих дільницях також надають відомості про громадян України, які відбувають покарання та яким на день повторного голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

4.4. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці виготовляється не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.

4.5. Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення.

4.6. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.

4.7. Органи ведення Реєстру передають списки виборців дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, згідно з пунктом 2.5 цього Порядку.

4.8. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про вибори Президента України", виготовляється дільничною виборчою комісією не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Такі відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, полярної станції України, капітана судна, командиром військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.

4.9. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно після складання списку виборців передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

Зміст списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, дільнична виборча комісія може передавати за допомогою технічних засобів зв’язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

4.10. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці після внесення до нього змін закривається у день, що передує дню повторного голосування, відповідно до пункту 6.21 Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 191.

V. Виготовлення списків виборців для повторного голосування на закордонних виборчих дільницях

5.1. Cписки виборців для закордонних виборчих дільниць виготовляються органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України за формою згідно з додатком 5 до цієї постанови.

5.2. Керівники закордонних дипломатичних установ України, Міністерство оборони України за десять днів до дня повторного голосування подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частинами дев’ятою, десятою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Керівники закордонних дипломатичних установ України також подають відомості про громадян України, яким на день повторного голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

5.3. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України виготовляє список виборців для кожної закордонної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються їх повноваження, з урахуванням змін, внесених до уточнених списків виборців для проведення голосування на виборах Президента України.

5.4. Cписки виборців для закордонних виборчих дільниць виготовляються та передаються відповідній дільничній виборчій комісії згідно з пунктами 7.20, 7.21 Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 191.

5.5. Іменні запрошення виборцям, включеним до списків виборців на закордонних виборчих дільницях виготовляються органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України та передаються виборчим комісіям відповідних закордонних виборчих дільниць для надсилання або доставки в інший спосіб кожному виборцю згідно з пунктом 2.4 цього Порядку.

5.6. Внесення змін до списків виборців на закордонних виборчих дільницях та передача таких відомостей органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України здійснюються згідно з пунктами 7.22 - 7.24 Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 191.

5.7. Другі примірники списків виборців, які зберігаються в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, запаковуються та передаються відповідно до пункту 7.25 Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 191.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКА

{Додатки 2-5}вгору