Документ v0188359-17, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2017 року № 188

Про запит на інформацію Кисленка Р.В., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 5 вересня 2017 року за № 21-17-6398

До Центральної виборчої комісії 5 вересня 2017 року надійшов запит на інформацію Кисленка Р.В. від 22 серпня 2017 року, надісланий Сумською обласною державною адміністрацією, щодо надання інформації, зокрема, про кількість виборців у вказаних у запиті об’єднаних територіальних громадах, утворених у Сумській області.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених указаним Законом.

За змістом частини першої статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Центральна виборча комісія є розпорядником Державного реєстру виборців - автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, що створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України (стаття 1, частина друга статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Згідно з Роз’ясненням щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 19 травня 2011 року № 69, Комісія не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Державного реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням його відомостей.

Центральна виборча комісія щомісяця розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця, які зберігаються у вільному доступі протягом трьох місяців (частина п’ята статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Разом з тим, підготовка Комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців інформації про кількість виборців у межах указаних у запиті об’єднаних територіальних громад потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на її створення із застосуванням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

Зважаючи на викладене, Комісія не володіє і не зобов’язана згідно з її компетенцією володіти запитуваною Кисленком Р.В. інформацією.

У зв’язку з цим Центральна виборча комісія звертає увагу Сумської обласної державної адміністрації, що відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику.

За змістом пункту 1 частини першої вказаної статті розпорядник інформації, який не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, має право відмовити в задоволенні запиту.

Відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Водночас Центральна виборча комісія зазначає, що згідно зі статтею 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців кожен виборець може звернутися, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання інформації про кількість виборців у вказаному ним селі, селищі, місті, районі в місті до органу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого поширюються на відповідну територію.

Отже, відповідно до вимог указаної статті такий запит надсилається виборцем у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців саме до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із зазначенням своїх ідентифікаційних персональних даних (прізвища, власного імені, по батькові, дати і місця народження, унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України) та виборчої адреси, яка визначається згідно зі статтею 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Враховуючи викладене, згідно з пунктом 1 частини першої, частинами четвертою та п’ятою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11, 12, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Кисленку Р.В. у задоволенні його запиту на інформацію в частині надання інформації про кількість виборців у вказаних у запиті об’єднаних територіальних громадах.

2. Копії цієї постанови надіслати Кисленку Р.В. на електронну адресу, вказану в запиті на інформацію, а також Сумській обласній державній адміністрації.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвгору