Документ v0187359-18, поточна редакція — Прийняття від 01.11.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 листопада 2018 року № 187

Про перші місцеві вибори у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткові місцеві вибори у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року

Центральна виборча комісія постановами від 12 жовтня 2018 року № 156 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року" та № 157 "Про додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад 23 грудня 2018 року" за зверненнями, зокрема, Донецької обласної державної адміністрації від 4 червня 2018 року № 0.1/16я-2530/4-18, що надійшло до Комісії 8 червня 2018 року та від 28 березня 2018 року № 0.1/20/631/0/2-18, що надійшло до Комісії 30 березня 2018 року, призначила на неділю, 23 грудня 2018 року, перші місцеві вибори у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткові місцеві вибори у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області та оголосила з 3 листопада 2018 року виборчий процес відповідних виборів.

Разом з тим, до Центральної виборчої комісії 18 жовтня 2018 року надійшов лист Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації, датований тим самим днем, № 0.1/20/2001/0/2-18 щодо неможливості забезпечити у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України на території Донецької області належну безпеку громадян та уникнення терористичної загрози під час проведення зазначених перших та додаткових місцевих виборів, у якому пропонується "відтермінувати проведення вищезазначених перших та додаткових виборів у Донецькій області до стабілізації ситуації".

Крім того, 24 жовтня 2018 року до Комісії на доповнення надіслано лист Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації, датований тим самим днем, № 0.1/20/2001/1/2-18, до якого додано Протокол наради при голові Донецької обласної державної адміністрації - керівникові обласної військово-цивільної адміністрації від 14 липня 2018 року № 8/1/14-18, складений 13 липня 2018 року, та лист Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях від 19 жовтня 2018 року № 78/1/3/1407, у яких, зокрема, йдеться про неможливість проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області та які обласна державна адміністрація - обласна військово-цивільна адміністрація пропонує врахувати "при розгляді та прийнятті рішення щодо призначення перших місцевих виборів в окремих районах Донецької області".

Також 24 жовтня 2018 року до Комісії надійшов лист за підписом заступника Командувача об’єднаних сил з морально-психологічного забезпечення та гуманітарних питань, генерал-майора Голоднюка О.М. від 19 жовтня 2018 року № 313/ОКПОС/12/4471 про недоцільність проведення відповідних місцевих виборів "у зв’язку зі складною суспільно-політичною обстановкою в даному районі".

Вирішуючи питання щодо організації підготовки та проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року, Центральна виборча комісія відзначає.

Конституція України гарантує громадянам України право обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування (статті 38, 71 Основного Закону України).

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів.

Основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост визначає Закон України "Про місцеві вибори " (далі - Закон).

Відповідно до частин другої та третьої статті 6 Закону місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.

Підготовку та проведення відповідно до Закону місцевих виборів здійснюють, зокрема, територіальні та дільничні виборчі комісії з місцевих виборів.

Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, за результатами розгляду питань порядку денного якого комісія приймає рішення (частини друга, п’ятнадцята статті 27 Закону).

Частиною сьомою статті 28 Закону передбачено, що члени виборчих комісій зобов’язані брати участь у засіданнях виборчої комісії.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

За змістом частини першої статті 73 Закону органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи в межах своїх повноважень зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, зокрема, шляхом надання їм необхідних приміщень, забезпечення їх охорони, а також охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації, а за змістом пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" обласні військово-цивільні адміністрації, крім здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій на відповідній території, також здійснюють відповідно до закону повноваження щодо організації проведення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці виборів органів місцевого самоврядування; надання висновків Центральній виборчій комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів на окремих територіях.

Крім того, згідно з пунктом 2 статті 8 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, діє особливий порядок, що передбачає надання органам сектору безпеки і оборони, іншим державним органам України спеціальних повноважень, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Межі зон безпеки, прилеглих до району бойових дій, визначаються начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України за поданням Командувача об’єднаних сил.

За змістом статті 9 зазначеного Закону Командувач об’єднаних сил реалізує свої повноваження через Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України. При цьому Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України через відповідні органи військового управління здійснює планування, організацію та контроль виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, спрямування, координацію і контроль за діяльністю військово-цивільних чи військових адміністрацій (у разі їх утворення) у Донецькій та Луганській областях з питань національної безпеки і оборони.

З огляду на вищенаведене Центральна виборча комісія з метою всебічного дослідження питання щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до закону перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року листом від 25 жовтня 2018 року № 21-40-1771 звернулася до:

голови Донецької обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації стосовно забезпечення надання висновку щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення таких виборів на вказаних територіях;

начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України щодо належності відповідної території до зон безпеки, прилеглих до району бойових дій, та висловлення позиції щодо інформації, викладеної в листах Донецької обласної державної адміністрації - військово-цивільної адміністрації, стосовно неможливості забезпечити на вказаних територіях належну безпеку громадян та уникнення терористичної загрози під час проведення відповідних перших та додаткових місцевих виборів, а також наявності на цих територіях безпечних умов для вільного та безперешкодного волевиявлення виборців, присутності офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації, здійснення передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та захисту прав і свобод виборців.

Донецька обласна державна адміністрація листом від 29 жовтня 2018 року № 0.2/20-5597/4-18, посилаючись на листи Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях від 19 жовтня 2018 року № 78/1/3/1407 та заступника Командувача об’єднаних сил з морально-психологічного забезпечення та гуманітарних питань, генерал-майора Голоднюка О.М. від 19 жовтня 2018 року № 313/ОКПОС/12/4471, надала Комісії висновки щодо неможливості проведення відповідних перших та додаткових місцевих виборів.

Натомість відповідей на лист Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 21-40-1771 від начальника Генерального штабу -Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України до Комісії не надійшло.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 24 Закону Центральна виборча комісія, крім повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію" у разi встановлення неможливості забезпечити підготовку та проведення мiсцевих виборiв вiдповiдно до положень цього Закону на окремих територіях приймає рiшення про неможливiсть проведення виборiв до відповідних органів місцевого самоврядування.

Частиною другою статті 2 зазначеного Закону визначено, що Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності. Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України (частина друга статті 3 вказаного Закону).

Зважаючи на вказане вище, Центральна виборча комісія констатує, що зазначені висновки Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації є достатньою підставою для встановлення Комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року вiдповiдно до положень Закону, а відтак - для прийняття рішення про неможливiсть проведення відповідних виборів.

Зазначене також обумовлює наявність підстав для внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2018 року № 156 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року" та № 157 "Про додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад 23 грудня 2018 року" шляхом виключення відповідних додатків до цих постанов щодо призначення на неділю, 23 грудня 2018 року, перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області.

При цьому Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернути увагу Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації на можливість розгляду Комісією питання щодо призначення відповідних виборів на іншу дату після усунення перешкод, що унеможливлюють їх організацію та підготовку відповідно до закону, за повторним зверненням Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації, внесеним до Комісії в установленому порядку.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 3, статей 38, 71, пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України, частин другої, третьої статті 6, пункту 7 частини першої статті 24, частин другої, п’ятнадцятої статті 27, частини сьомої статті 28, частини першої статті 73 Закону України "Про місцеві вибори", пункту 2 статті 8, статті 9 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", керуючись частиною другою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. У зв’язку із встановленням неможливості проведення відповідно до положень Закону України "Про місцеві вибори" перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року внести до постанови Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2018 року № 156 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року" такі зміни:

в абзаці першому та пункті 3 постанови слова відповідно "Донецької" та "Донецькій" виключити;

додаток 4 до постанови виключити.

2. У зв’язку із встановленням неможливості проведення відповідно до положень Закону України "Про місцеві вибори" додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області 23 грудня 2018 року внести до постанови Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2018 року № 157 "Про додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад 23 грудня 2018 року" такі зміни:

в абзаці першому та пункті 3 постанови слова відповідно "Донецької" та "Донецькій" виключити;

додаток 4 до постанови виключити.

3. Звернути увагу Донецької обласної державної адміністрації -обласної військово-цивільної адміністрації на можливість розгляду Комісією питання щодо призначення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області на іншу дату після усунення перешкод, що унеможливлюють їх організацію та підготовку відповідно до закону, за повторним зверненням Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації, внесеним до Комісії в установленому порядку.

4. Цю постанову надіслати Донецькій обласній державній адміністрації - обласній військово-цивільній адміністрації для використання в роботі та передачі відповідним територіальним виборчим комісіям.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвгору