Про звернення до комітетів Верховної Ради України
Центрвиборчком; Постанова від 05.09.2017181
Документ v0181359-17, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2017 року № 181

Про звернення до комітетів Верховної Ради України

Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) Центральна виборча комісія у порядку, визначеному законом, призначає перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів.

Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови (частина восьма статті 15 Закону).

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Таким чином, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів призначаються Комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, а їх призначення є підставою для оголошення Комісією виборчого процесу таких виборів.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів" від 14 березня 2017 року № 1923-VIII, зокрема, внесено зміни до частини дев’ятої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" та передбачено, що в разі, якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована у суміжному районі, розширенню підлягають межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної територіальної громади.

При цьому за змістом частини тринадцятої статті 8 указаного Закону в разі, якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані в суміжних районах, рішення Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади приймається до зміни меж відповідних районів.

Враховуючи викладене, Центральна виборча комісія як правозастосовний орган, з огляду на обов’язкове дотримання частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" про те, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України, керуючись відповідними приписами цього Закону та Закону України "Про місцеві вибори", постановою від 18 серпня 2017 року № 164 призначила на неділю, 29 жовтня 2017 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, у тому числі у 29 об’єднаних територіальних громадах, утворених у суміжних районах, причому в двох випадках - у трьох суміжних районах, і оголосила з 9 вересня 2017 року початок виборчого процесу таких виборів.

Частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" визначено особливості проведення на території сільської, селищної, міської об’єднаної територіальної громади, розташованої в межах суміжних районів, виборів депутатів районних рад, реалізації права голосу на виборах депутатів указаних рад виборцями, які належать до такої об’єднаної територіальної громади, в разі, якщо до призначення чергових виборів депутатів районних рад Верховна Рада України не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів, території яких мають зазнати змін унаслідок утворення відповідної об’єднаної територіальної громади.

Зважаючи на те, що в Законі відсутні норми щодо особливостей організації підготовки та проведення перших виборів в об’єднаній територіальній громаді, розташованій у двох або більше суміжних районах, виникла низка проблемних питань, що ставлять під загрозу належну підготовку проведення таких виборів та потребують невідкладного врегулювання на рівні Закону.

Зокрема, у зв’язку із запровадженням законодавчої новели щодо призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у вказаних випадках до зміни меж відповідних районів виникла необхідність і в законодавчому врегулюванні здійснення окремих виборчих процедур, передбачених Законом, під час організації підготовки та проведення відповідних перших місцевих виборів.

Зокрема, потребують врегулювання питання щодо:

1) висування кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у разі входження до таких громад територіальних громад, розташованих у суміжних районах;

2) визначення суб’єктів подання кандидатур до складу територіальних та дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, у разі входження до таких громад територіальних громад, розташованих у суміжних районах;

3) визначення суб’єктів формування складу територіальних виборчих комісій та суб’єктів утворення дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, у разі входження до таких громад територіальних громад, розташованих у суміжних районах, а також визначення кандидатур, що включаються до складу таких комісій.

Порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних, рад (далі - кандидати в депутати), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища регламентовано розділом VI Закону.

При цьому висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища місцевою організацією партії відбувається на підставі Закону, статуту політичної партії за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у відповідних чергових та/або позачергових, перших, додаткових виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних чергових та/або позачергових, перших, додаткових виборів.

Місцева організація партії може висунути особу, яка є членом цієї партії, або безпартійного громадянина.

Частиною третьою статті 36 Закону передбачено, що районна організація партії може висунути: 1) виборчий список кандидатів у депутати відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної районної ради, міської ради міста районного значення, що входить до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм); 2) по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад та по одному кандидату на посаду відповідних сільських, селищних, міських голів міст районного значення, що входять до складу цього району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (крім сіл, селищ, що входять до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм), старост (сіл, селищ на території об’єднаної територіальної громади в межах цього району).

Міська організація партії міста районного значення, що входить до складу району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, не може висувати виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення, якщо відповідна районна організація цієї політичної партії ухвалила рішення про висунення виборчого списку кандидатів у депутати відповідної міської ради міста районного значення, кандидата на посаду міського голови міста районного значення.

Міська організація партії з урахуванням вимог, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 36 Закону, може висунути: 1) одного кандидата на посаду міського голови; 2) виборчий список кандидатів у депутати відповідної міської ради (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідної міської ради); 3) по одному кандидату на посади сільського, селищного, міського голови (сіл, селищ, міст, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм); 4) по одному кандидату на посади старост (сіл, селищ на території відповідної об’єднаної міської територіальної громади); 5) виборчий список кандидатів у депутати міської ради міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм (із закріпленням не більше ніж по одному кандидату в депутати у територіальному виборчому окрузі по виборах депутатів до міської ради (міста, що входить до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм); 6) по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних сільських, селищних рад (сіл, селищ, що входять до складу цього міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм).

Таким чином, право висувати кандидатів у депутати, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, у тому числі на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, Законом надано районним організаціям політичних партій саме тих районів, до складу яких входять відповідні, села, селища, міста, в яких проводяться відповідні місцеві вибори.

Отже, потребує врегулювання питання щодо суб’єкта висування кандидатів у депутати, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів до внесення змін до адміністративно-територіального устрою в разі, якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована у суміжному районі, а саме стосовно того, місцеві організації політичних партій якого району (району, в якому розташоване село, селище, місто, визначене адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, іншого суміжного з ним району (інших суміжних з ним районів) або всіх указаних районів матимуть право висування кандидатів на перших місцевих виборах.

Виборчий процес перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови включає, зокрема, такі етапи, як утворення (формування складу) відповідних територіальних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій.

Разом з тим, у зв’язку з призначенням до внесення змін до адміністративно-територіального устрою перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташовані у двох або більше суміжних районах, виникає необхідність у законодавчому врегулюванні порядку утворення (формування складу) відповідних територіальних виборчих комісій.

Частиною першою статті 93 Закону передбачено, що територіальна виборча комісія утворюється в разі призначення перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом. Такі територіальні виборчі комісії утворюються і зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, Закону та законів України (частина третя статті 19 Закону).

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону районні територіальні виборчі комісії формують склад міських (крім міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), сільських, селищних територіальних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за 42 дні до дня виборів.

Повноваження, зокрема, територіальної виборчої комісії поширюються на територію відповідного виборчого округу або виборчого територіального округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів (частина друга статті 19 Закону). Отже, за змістом частини другої статті 19 Закону повноваження окремої районної виборчої комісії щодо підготовки та проведення перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови поширюються на територію відповідного виборчого округу або виборчого територіального округу в межах відповідного району, на території якого розташоване село, селище, місто, сільська, селищна, міська територіальна громада якого увійшла до складу такої об’єднаної територіальної громади.

Водночас у зв’язку з призначенням до внесення змін до адміністративно-територіального устрою перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташовані у двох або більше суміжних районах, залишається неврегульованим Законом питання, до повноважень якої з районних виборчих комісій (району, в якому розташоване село, селище, місто, визначене адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, іншого суміжного з ним району) належить формування складу відповідної сільської, селищної, міської виборчої комісії, що здійснює організацію підготовки та проведення перших місцевих виборів в об’єднаній територіальній громаді, до складу якої увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташовані в суміжних районах.

Крім того, у зв’язку з призначенням до внесення змін до адміністративно-територіального устрою перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташовані у двох або більше суміжних районах, залишається неврегульованим питання щодо суб’єктів утворення дільничних виборчих комісій.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів.

За таких обставин, враховуючи положення частини другої статті 19 Закону, утворення дільничних виборчих комісій повинні здійснювати в межах повноважень районні виборчі комісії всіх суміжних районів, сільські, селищні, міські територіальні громади яких увійшли до складу сільської, селищної, міської об’єднаної територіальної громади.

Тобто районна виборча комісія кожного суміжного району повинна утворити дільничні виборчі комісії виборчих дільниць, утворених у межах сіл, селищ, міст відповідного району, територіальні громади яких увійшли до складу сільської, селищної, міської об’єднаної територіальної громади, що ускладнить здійснення на належному рівні організації підготовки та проведення перших місцевих виборів у таких сільських, селищних, міських об’єднаних територіальних громадах, дезорганізує процес утворення дільничних виборчих комісій та оперативного внесення змін до їх складу в разі необхідності.

Визначення суб’єктів подання кандидатур до складу територіальних та дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, у разі входження до таких громад територіальних громад, розташованих у суміжних районах, є також питанням, що потребує невідкладного законодавчого врегулювання.

Відповідно до статті 22 Закону склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій.

Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають: місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація політичної партії (частина друга статті 22 Закону).

Варто враховувати, що склад міських (крім міст, зазначених у частинах четвертій, п’ятій та восьмій указаної статті), сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі формують районні виборчі комісії, а подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні організації політичних партій (частина п’ята статті 22 зазначеного Закону).

За змістом частини першої статті 23 Закону право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають, зокрема, місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, та місцеві організації політичних партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатних виборчих округах.

У зв’язку з призначенням до внесення змін до адміністративно-територіального устрою перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташовані у суміжних районах, виникає правова невизначеність стосовно того, місцеві організації політичних партій якого району (району, в якому розташоване село, селище, місто, визначене адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, іншого суміжного з ним району (інших суміжних з ним районів) або всіх вказаних районів) матимуть право вносити подання щодо кандидатур до складу відповідної територіальної (сільської, селищної, міської) та дільничних виборчих комісій, які здійснюють організацію підготовки та проведення перших місцевих виборів.

Також у зв’язку з призначенням перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташовані у суміжних районах, до внесення змін до адміністративно-територіального устрою залишається неврегульованим питання стосовно кандидатур, які можуть бути включені до складу виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

Частиною п’ятою статті 3 Закону передбачено, що виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як їх члени.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 21 Закону до складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах.

З огляду на те, що наявність права голосу на відповідних місцевих виборах обумовлюється належністю громадян України до відповідних територіальних громад, яка в свою чергу визначається зареєстрованим місцем проживання громадянина України, виникатиме також правова невизначеність щодо можливості включення до складу відповідних територіальних виборчих комісій громадян України, які проживають на території об’єднаної територіальної громади та зареєстровані на території сіл, селищ, міст району, суміжного з районом, у якому розташоване село, селище, місто, визначене адміністративним центром об’єднаної територіальної громади.

Центральна виборча комісія зазначає, що правове регулювання вказаних проблем в організації підготовки та проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських селищних, міських голів в об’єднаних територіальних громадах, утворених на території суміжних районів, у зв’язку з призначенням відповідних перших місцевих виборів до зміни меж відповідних районів, крім загальних норм Закону, відсутнє також у статті 93 Закону, яка визначає особливості проведення перших місцевих виборів.

Комісія вчергове зауважує, що для актуалізації необхідних для функціонування Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) системних класифікаторів стосовно адміністративно-територіальних одиниць використовуються акти, опубліковані у "Відомостях Верховної Ради України", а також дані електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", розміщеного на офіційному сайті Верховної Ради України.

Входження до складу об’єднаної територіальної громади територіальних громад сіл, селищ, міст, розташованих у суміжних районах, без прийняття Верховною Радою України рішення щодо відповідних змін в адміністративно-територіальному устрої розбалансовує механізми реалізації Комісією повноважень стосовно ведення зазначених системних класифікаторів, унаслідок чого ускладнюється їх застосування під час організації призначених відповідних перших місцевих виборів, та потребує здійснення працівниками Служби розпорядника Реєстру додаткових дій.

Центральна виборча комісія звертає увагу, що за вказаних обставин списки виборців для проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських селищних, міських голів об’єднаної територіальної громади, до якої увійшли територіальні громади, розташовані на територіях суміжних районів, складатимуться кількома органами ведення Реєстру, утвореними в різних районах, оскільки згідно з частиною шостою статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.

Актуалізація бази даних Реєстру стосовно виборців, які проживають на території сіл, селищ, міст, що входитимуть до складу об’єднаної територіальної громади, здійснюватиметься різними органами ведення Реєстру окремо в межах території, на яку поширюються їх повноваження.

Центральна виборча комісія констатує, що окремі зміни, внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів" від 14 березня 2017 року № 1923-VIII, спричинили системне розбалансування законодавства про місцеві вибори.

З огляду на викладене існує необхідність законодавчого врегулювання застосування окремих положень Законів України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" та "Про місцеві вибори".

Під час здійснення законопроектної функції комітети Верховної Ради України мають право розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів Верховної Ради України з питань, що віднесені до предметів їх відання, а також зобов’язані вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об’єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України (статті 15, 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України").

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 22-VIII "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання" питання законодавчого забезпечення організації та порядку проведення виборів і референдумів належать до предмета відання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, а питання адміністративно-територіального устрою України, засад місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення - Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

З огляду на зазначені прогалини в законодавстві України Комісія вважає за необхідне звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо підготовки відповідних змін до законодавчих актів стосовно унормування організації підготовки та проведення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідного сільського, селищного, міського голови в об’єднаній територіальній громаді, до складу якої увійшли територіальні громади, розташовані в суміжних районах.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 70, частини першої статті 141 Конституції України, статей 7, 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частин першої, третьої статті 3, частини сьомої статті 14, частини восьмої статті 15, статей 21 - 23, 36 та 93 Закону України "Про місцеві вибори", статей 15, 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", керуючись статтями 2, 3, 11 - 13, 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутися до Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо підготовки відповідних змін до законодавчих актів для унормування особливостей організації підготовки та проведення виборів в об’єднаній територіальній громаді, розташованій у суміжних районах, стосовно:

1) висування кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у разі входження до таких громад територіальних громад, розташованих у суміжних районах;

2) визначення суб’єктів подання кандидатур до складу територіальних та дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, у разі входження до таких громад територіальних громад, розташованих у суміжних районах;

3) визначення суб’єктів формування складу територіальних виборчих комісій та суб’єктів утворення дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, у разі входження до таких громад територіальних громад, розташованих у суміжних районах, а також визначення кандидатур, що включаються до складу таких комісій.

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору