Документ v017u710-15, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2015

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Дзержинської міської ради Донецької області щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого пункту 10 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України"

м. Київ
23 квітня 2015 року
№ 17-у/2015

Справа № 2-17/2015

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Саса Сергія Володимировича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Сліденка Ігоря Дмитровича - доповідача,
Стецюка Петра Богдановича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шевчука Станіслава Володимировича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Дзержинської міської ради Донецької області щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого пункту 10 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 6, ст. 40).

Заслухавши суддю-доповідача Сліденка І.Д. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб'єкт права на конституційне подання - Дзержинська міська рада Донецької області - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень абзацу першого пункту 10 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII (далі - Закон), відповідно до яких до внесення змін у 2015 році максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежувався 7 розмірами мінімальної заробітної плати, а при скороченні чисельності працівників - 10 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховувалася у зазначеному максимальному розмірі).

Посилаючись на положення Бюджетного кодексу України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", за якими бюджетними установами є також і органи місцевого самоврядування, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, суб'єкт права на конституційне подання просить роз'яснити, чи мав на увазі законодавець під визначенням поняття "інші бюджетні установи", окрім бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, також і органи місцевого самоврядування, посадові особи яких отримують заробітну плату за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 8 квітня 2015 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 року № 213-VIII положення, щодо офіційного тлумачення яких звернувся автор клопотання, визнані такими, що втратили чинність. Відповідно до статті 150 Конституції України та практики Конституційного Суду України, викладеної, зокрема, у Рішенні від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001, юрисдикція Конституційного Суду України, в тому числі й щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України, поширюється лише на чинні правові акти (їх окремі положення). Отже, питання, порушене суб'єктом права на конституційне подання, непідвідомче Конституційному Суду України.

Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 39, 45, 50 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Дзержинської міської ради Донецької області щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого пункту 10 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору