Документ v0173359-15, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2015

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2015 року № 173

Про Порядок спеціального інформаційного забезпечення проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Відповідно до частини третьої статті 13, пункту 7 частини другої, пункту 5 частини четвертої, пункту 6 частини п’ятої, пункту 3 частини шостої статті 25, абзацу сьомого частини п’ятнадцятої статті 27, абзацу другого частини тринадцятої статті 41, частини восьмої статті 42, абзацу другого частини сьомої статті 43, статті 47, частин першої, другої статті 49, пунктів 1 - 3 частини першої, частини другої статті 51, частин другої, четвертої статті 72 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок спеціального інформаційного забезпечення проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додається).

2. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 173

ПОРЯДОК
спеціального інформаційного забезпечення проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Цей Порядок розроблено на виконання вимог частини другої статті 51 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) та визначає процедуру спеціального інформаційного забезпечення проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах (у містах, де утворені районні у місті ради), селищними, сільськими виборчими комісіями (далі - територіальні виборчі комісії).

1. Спеціальне інформаційне забезпечення проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (далі - місцеві вибори) полягає в наданні можливості виборцям доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного волевиявлення.

2. Інформація, що міститься в документах, поданих до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів (відомості про прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім’ї, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, суб’єкта висування кожного кандидата в депутати), є відкритою.

3. Спеціальне інформаційне забезпечення проведення місцевих виборів здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією шляхом оприлюднення інформації про:

- зареєстрованих кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчих списків кандидатів у депутати місцевих організацій політичних партій, із зазначенням назви місцевої організації партії, номера територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат (у разі такого закріплення), прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання кожного кандидата в депутати - не пізніш як за 21 день до дня голосування;

- зареєстрованих кандидатів у депутати сільської, селищної ради в одномандатних виборчих округах з виборів депутатів із зазначенням номера одномандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат, суб’єкта висування, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання кожного кандидата в депутати - не пізніш як за 21 день до дня голосування;

- зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища із зазначенням суб’єкта висування, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання кожного кандидата - не пізніш як за 21 день до дня голосування;

- скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища - невідкладно після прийняття відповідного рішення;

- скасування рішення в частині реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації політичної партії, з виключенням його з виборчого списку - невідкладно після прийняття відповідного рішення;

- скасування рішення про реєстрацію всіх кандидатів, висунутих місцевою організацією політичної партії, у разі ліквідації цієї місцевої організації політичної партії, яка висунула кандидатів у депутати - невідкладно після прийняття відповідного рішення;

- скасування рішення про реєстрацію всіх кандидатів, висунутих місцевою організацією політичної партії, у разі прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань рішення про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки цієї місцевої організації політичної партії або партії в цілому вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" - невідкладно після прийняття відповідного рішення;

- відкриття рахунку виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та його реквізити - не пізніше наступного дня з дня надходження від установи банку відповідного повідомлення про відкриття рахунку;

- відкриття рахунку виборчого фонду кандидата в депутати, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної ради, та його реквізити - не пізніше наступного дня з дня надходження від установи банку відповідного повідомлення про відкриття рахунку;

- відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та його реквізити - не пізніше наступного дня з дня надходження від установи банку відповідного повідомлення про відкриття рахунку;

- відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на посаду старости села, селища та його реквізити - не пізніше наступного дня з дня надходження від установи банку відповідного повідомлення про відкриття рахунку;

- розмір добровільного внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду та спосіб, у який робиться такий внесок, - не пізніш як за 34 дні до дня голосування.

4. Територіальна виборча комісія забезпечує оприлюднення інформації, передбаченої пунктом 3 цього Порядку, шляхом розміщення її на стенді офіційних матеріалів виборчої комісії або в інший визначений нею спосіб.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору