Документ v0171359-16, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2016 року № 171

Про Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року

З метою забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, відповідно до частини першої статті 6, частини восьмої статті 59, статті 63, частини четвертої статті 80, частини другої статті 106, частин двадцять першої, двадцять третьої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 2, 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року (додається).

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 червня 2016 року № 171

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України під час голосування на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206.

1. Частиною першою статті 6 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) встановлено, що громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

За змістом частини третьої статті 63 Закону виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об’єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією, зобов’язані дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.

2. Відомості про кандидатів у народні депутати України (далі - кандидати в депутати) зазначаються у рішенні Центральної виборчої комісії щодо їх реєстрації та переліку кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, що публікуються в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", в інформаційних плакатах кандидатів у депутати, виборчих бюлетенях, а також в інформації про кандидатів у депутати, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, на підставі документів, поданих до Комісії для реєстрації.

Таким чином, відповідальність за достовірність та точність відомостей у документах, поданих до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати, несуть відповідні суб’єкти виборчого процесу.

3. Враховуючи, що відомості про кандидатів у депутати є важливою складовою частиною інформації, на підставі якої виборці формують свою волю та виявляють її при голосуванні, внесення до таких відомостей змін, а також виправлення технічних помилок, виявлених Комісією в її рішеннях про реєстрацію кандидатів у депутати, здійснюються шляхом прийняття відповідних постанов Комісії.

З метою забезпечення достовірності відомостей про кандидатів у депутати такі рішення приймаються Центральною виборчою комісією з власної ініціативи (у разі виявлення технічних помилок) та за зверненнями відповідних суб’єктів - центральних керівних органів політичних партій, визначених їх статутами, кандидатів у депутати (далі - суб’єкти звернення).

4. Уся інформація, подана до Комісії суб’єктами звернення, береться Комісією до уваги і в разі встановлення невідповідності відомостей у поданих до Комісії для реєстрації кандидатів у депутати документах після прийняття Комісією рішень про їх реєстрацію (зокрема, щодо освіти, посади (заняття), місця роботи, партійності, місця постійного проживання, суб’єкта висування окремого кандидата тощо) до таких рішень можуть вноситися відповідні зміни.

5. Згідно з частиною восьмою статті 59, частинами двадцять першою, двадцять третьою статті 107 Закону перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніш як у семиденний строк після закінчення реєстрації (до 28 червня 2016 року включно), інформаційні плакати кандидатів у депутати виготовляються не пізніш як за десять днів до дня голосування (до 6 липня 2016 року включно), форма, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування (до 22 червня 2016 року включно).

6. З метою недопущення порушення визначених Законом строків оприлюднення інформації про зареєстрованих кандидатів у депутати, виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у депутати, а також виборчих бюлетенів, забезпечення при цьому достовірності та об’єктивності інформації про кандидатів у депутати всі звернення стосовно уточнення відомостей про них розглядаються Центральною виборчою комісією до 21 червня 2016 року включно.

Інформація, яка міститься у зверненнях стосовно уточнення відомостей про кандидатів у депутати, що надійшли до Комісії після 20 червня 2016 року, береться Комісією до відома. Рішення про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати за такими зверненнями не приймаються.

7. Для підготовки рішень за результатами розгляду звернень суб’єктів звернення Центральна виборча комісія у межах своїх повноважень та у спосіб, визначений законом, вивчає додані до звернень документи щодо встановлення підстав для внесення змін до постанов Комісії про реєстрацію кандидатів у депутати.

8. Про рішення, прийняте Центральною виборчою комісією за результатами розгляду звернення, або про взяття нею звернення до відома повідомляються відповідні суб’єкт звернення та кандидат у депутати.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору