Документ v0171359-15, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2015

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2015 року № 171

Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах

Відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах, установлений Центральною виборчою комісією разом із Міністерством фінансів України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 17 квітня 2014 року № 300 "Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах".

3. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для передачі обласним, районним, міським, районним у містах виборчим комісіям після сформування їх нового складу, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 171


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 14 серпня 2015 року № 710

ПОРЯДОК
внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах

1. Цим Порядком, розробленим відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України "Про місцеві вибори", регулюються питання внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах.

2. Грошова застава вноситься місцевою організацією політичної партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови, або організацією відповідної політичної партії вищого рівня, а також особою, яка висувається кандидатом на посаду міського голови шляхом самовисування.

Місцева організація політичної партії, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду селищного, сільського голови, старости селища, села, а також кандидати в депутати селищної, сільської ради, кандидати на посаду селищного, сільського голови, старости селища, села, висунуті шляхом самовисування, грошову заставу не вносять.

3. Грошова застава вноситься після початку виборчого процесу та до подання документів територіальній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у безготівковому порядку на спеціальний рахунок відповідної територіальної виборчої комісії.

4. Розмір грошової застави для кожного багатомандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (з виборів міського голови) визначає Центральна виборча комісія на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на перше число місяця призначення чергових, позачергових або перших місцевих виборів після їх призначення, але не пізніш як за 57 днів до дня голосування.

Розмір грошової застави на повторних виборах дорівнює її розміру, визначеному на останніх чергових або позачергових виборах.

5. Дані про розміри грошової застави невідкладно після їх визначення оприлюднюються Центральною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті та повідомляються відповідним територіальним виборчим комісіям.

6. Територіальна виборча комісія у разі проведення чергових місцевих виборів:

протягом чотирьох днів з дня сформування її нового складу відкриває в органах Державної казначейської служби України в установленому законодавством України порядку спеціальний (депозитний) рахунок для внесення грошової застави та оприлюднює його реквізити і відомості про розмір грошової застави в місцевих друкованих засобах масової інформації;

невідкладно після відкриття спеціального рахунку передає відомості про нього Центральній виборчій комісії для розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії;

7. Територіальна виборча комісія у разі проведення всіх інших, крім чергових місцевих, виборів:

відкриває в органах Державної казначейської служби України в установленому законодавством України порядку спеціальний (депозитний) рахунок для внесення грошової застави та протягом чотирьох днів з дня початку виборчого процесу оприлюднює його реквізити та відомості про розмір грошової застави в місцевих друкованих засобах масової інформації;

невідкладно після відкриття спеціального рахунку передає відомості про нього Центральній виборчій комісії для розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

8. Грошова застава повертається відповідному суб’єкту внесення у випадку, якщо відмовлено в реєстрації відповідного кандидата, всіх кандидатів, включених до виборчого списку, протягом десяти днів з дня прийняття рішення про відмову в реєстрації відповідного кандидата, всіх кандидатів, включених до виборчого списку, на рахунок, зазначений у заяві, поданій до територіальної виборчої комісії вказаним суб’єктом.

Грошова застава повертається відповідному суб’єкту внесення у випадку, якщо відповідні вибори були визнані такими, що не відбулися, протягом десяти днів з дня прийняття рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, на рахунок, зазначений у заяві, поданій до територіальної виборчої комісії вказаним суб’єктом.

Грошова застава повертається відповідному суб’єкту внесення у випадку, якщо за результатами місцевих виборів кандидат визнаний обраним міським головою або місцева організація партії, що висунула список кандидатів у депутати, отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів, протягом десяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних виборів на рахунок, зазначений у заяві, поданій до територіальної виборчої комісії вказаним суб’єктом.

При цьому територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття рішення про відмову в реєстрації відповідного кандидата, всіх кандидатів, включених до виборчого списку, про визнання виборів такими, що не відбулися, офіційного оприлюднення результатів відповідних виборів інформує кандидатів, місцеві організації політичних партій (організації відповідних політичних партій вищого рівня) про необхідність подання заяви про повернення грошової застави.

В інших випадках грошова застава не повертається і перераховується територіальною виборчою комісією протягом десяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних виборів:

до Державного бюджету України в разі проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів;

до бюджету Автономної Республіки Крим, місцевого бюджету в разі проведення повторних виборів.

9. Спеціальний рахунок, відкритий територіальною виборчою комісією для внесення грошової застави, після повернення та перерахування грошової застави відповідно до пункту 8 цього Порядку закривається нею в установленому законодавством України порядку.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору